żwieġ – Page 3 – One News

Notifiki

200 koppja affetwati

Mitejn koppja se jkunu jistgħu jbiddlu l-Unjoni Ċivili fi zwieġ. Dan bl-abbożż tal-liġi li se jitressaq għad-diskuzzjoni , għada fil-Parlament.

Iżda dan l-abbozz ma jikkonċernax biss lill-koppji tal-istess sess u LGBTIQ, għaliex se jimmoderniza aspetti tal-liġi oħra taż-żwieġ. Fosthom li ikunu l-koppji li jagħzlu liema kunjom li se jagħtu lill-uliedhom u raġel jistgħa jieħu l-kunjom tal-mara.

Aqra aktar

Konjuġi minflok mara u raġel

  • 200 KOPPJA SE JKUNU JISTGĦU JIBDLU L-UNJONI ĊIVILI FI ŻWIEĠ
  • LIĠI LI SE TINBIDEL MHUX BISS GĦALL-KOPPJI TAL-ISTESS SESS
  • IR-RIT RELIĠJUŻ MHUX MITTIEFES

Għada  l-Gvern Laburista se jibda l-leġiżlatura b’diskussjoni dwar żwieġ indaqs li għandha twassal biex sa qabel il-waqfa tas-sajf, il-Parlament ikun addotta l-bidliet neċessarji fil-liġi sabiex koppji tal-istess sess ikunu jistgħu jiżżewġu hawn Malta.

Din kienet wegħda ewlenija tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-kampanja elettorali li għadha kemm intemmet. Ma’ dan, il-Prim Ministru kien żied li l-Gvern Laburista se jkompli jaħdem bla heda sabiex is-soċjetà Maltija tkompli tiżviluppa bħala soċjetà miftuħa u fejn fiha kull persuna tkun trattata indaqs mingħajr distinzjoni abbażi ta’ xi karatteristika jew oħra.

L-Abbozz intitolat Att tal-2017 li jememda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn jagħmel proprju dan billi jkompli jibni fuq il-kisbiet li diġà għamel il-Gvern Laburista permezz ta’ liġijiet bħal dik tal-unjoni ċivili, il-liġi dwar l-identità tal-ġeneru u dik kontra l-prattiċi ta’ konverżjoni.

Aqra aktar

Deputati tal-PN mhux komdi bil-bidla fil-liġi taż-żwieġ… grupp Parlamentari jaħraq

Għalkemm fil-grupp Parlamentari tal-Ġimgħa diskussjoni dwar il-koalizzjoni kienet waħda skomda, l-ikbar dibattitu kien dwar il-liġi taż-żwieġ. Fil-grupp Parlamentari Nazzjonalista kien hemm min qal lil Busuttil li bħal-ftehim tal-koalizzjoni hu ddikjara vot favur il-liġi taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess mingħajr ma kien jaf x’se jkun propost.

Fil-fatt il-grupp Parlamentari ħaseb li se jkun hemm bidla biss fl-isem tal-unjoni ċivili imma l-Gvern ippropona bidla fl-att dwar il-liġi taż-żwieġ. Għax inkella kienet tinħoloq sitwazzjoni fejn ikunhemm żewġ liġijiet taż-żwieġ. Deputati Nazzjonalisti xejn mhuma komdi b’dan, anke jekk aċċettaw li jivvutaw iva. Kienet il-gazzetta KullĦadd li żvelat dawn id-dettalji li tirrapporta dwarhom ukoll it-Times of Malta.

Aqra aktar

Meta r-raġel jieħu kunjom il-mara wkoll – l-esperjenza ta’ Leanne u Ivan

“L-ikbar sfida tal-ħajja miżżewġa s’issa hi li tispjega kif Ivan ħa kunjomi, biex b’hekk it-tnejn li aħna ġejna b’kunjomna Abela Grech.” Hekk kitbet il-kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta’ Birzebbugia, Leanne Abela Grech fuq il-midja soċjali, fejn spjegat kif riċentament hi u r-raġel tagħha ddeċidew li jidħlu f’unjoni ċivili, liġi li ddaħlet fis-seħħ fis-sena 2014.

Hi saħqet li għalkemm din il-liġi bosta jsejħula bħala l-liġi li ddaħlet għall-gays, fil-verità, f’Malta, l-unjoni ċivili tista’ ssir ukoll minn koppji eterosesswali.

Aqra aktar

Muscat jitlob diskussjoni dwar il-prostituzzjoni u l-kannabis

Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, qal li hemm bżonn diskussjoni serja dwar il-prostituzzjoni u l-kannabis. Filwaqt li tkellem kif issa l-Unjoni Ċivili trid tinbidel fi żwieġ. Dawn id-dikjarazzjonijiet għamilhom waqt il-programm il-Ġimgħa fi Pjazza li jixxandar fuq ONE.

Meta tkellem dwar l-użu tal-kannabis il-Prim Ministru qal li saru passi kbar. Dan b’referenza għar-riformi li saru f’din il-leġiżlatura. “Bil-bidliet fil-liġi ħafna miż-żgħażagħ imorru quddiem bord li jieħu d-deċiżjonijiet,” spjega l-Prim Ministru li fakkar kif fil-qasam tal-kannabis bħala mediċina wkoll saret bidla.

Aqra aktar

Ir-regatta u Bormla: żwieġ li ma jmut qatt

Bormla u r-Regatta. Koppja li ilha snin magħquda f’ relazzjoni simbolika, li għall-popolazzjoni Bormliż, tista’ tgħid saret waħda sagra.

Relazzjoni li tispikka fil-wieħed u tletin ta’ Marzu u fit-tmienja ta’ Settembru kull sena, meta fil-Port il-Kbir id-dgħajjes tal-pass tas-seba’ distretti, jaqsmu l-baħar sal-ponta tal-Birgu, kollha bit-tama li jieħdu lura l-ikbar premju: il-Palju.

Għal xi uħud ir-regatta hija kapitlu magħluq, iżda f’dawn il-jumejn tas-sena id-demm jerġa’ jbaqbaq u l-passjoni timmanifesta ruħha fid-dmugħ u t-tbissim.

Frankie Cutajar huwa wieħed minnhom. Eks qaddief mad-distrett ta’ Bormla,  li ddeskriva r-regatta bħala sport li jagħmlek pożittiv u li jtik l-enerġija.

Sport li anke wara li għalaq il-kapitlu tiegħu bħala qaddief, baqa’ marbut ma’ qalbu Bormliża.

Aqra aktar

Aktar żwiġijiet biċ-Ċivil milli bil-Knisja

Is-sena 2016 rat aktar żwiġijiet biċ-Ċivil milli bil-Knisja, dan hekk kif 1,524 koppji għażlu li jiżżewġu biċ-Ċivil filwaqt li 1,392 koppja għażlu li jiżżewġu bil-Knisja.

Meta mqabbla mal-ħames snin ta’ qabel, is-sena 2016 hi l-aktar sena li koppji għażlu li jiżżewġu biċ-Ċivil.

Din l-informazzjoni ħarġet minn mistoqsija Parlamentari li saret lill-Ministru Owen Bonnici.

Aqra aktar

Kien se jsaqsiha biex tiżżewġu… spiċċat f’nofs attakk terroristiku

Londra, il-belt li tiġbed numru kbir ta’ turisti għal raġunijiet differenti, fosthom li għarus jipproponi lill-għarusa tiegħu bix-xeni mill-isbaħ ta’ Londra fl-isfond. Iżda dan il-pjan ma spiċċax tajjeb wisq għal tfajla mir-Rumanija li l-Erbgħa waqgħet fix-xmara Thames fil-mument li twettaq attakk terroristiku. Is-sieħeb tagħha kellu l-pjan li jipproponielha propju matul il-ġurnata tal-Erbgħa iżda minflok spiċċat tiġġieled għal ħajjitha wara dan l-attakk, li ħalla erba’ persuni mejta.

Aqra aktar

Send this to a friend