xogħol – One News

Notifiki

Malta fit-32 post minn 166 pajjiż f’indiċi dwar il-faqar, l-enerġija, ix-xogħol u l-edukazzjoni

Malta ġiet klassifikata fit-tnejn u tletin post minn fost mija u sitta u sittin pajjiż b’total ta’ sitta u sebgħin punt, f’indiċi li jevalwa l-membri kollha tan-Nazzjonijiet Magħquda u l-implimentazzjoni ta’ numru ta’ miri f’diversi oqsma. Aqra aktar

25,500 impjieg salvati bil-ħidma tad-DIER

Tul il-pandemija, il-ħidma diretta tad-Dipartiment responsabbli mir-relazzjonijiet industrijali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol wasslet biex ġew salvati l-impjiegi ta’ aktar minn 25,0000 ħaddiem. Aqra aktar

L-impjegat obbligat jidħol għax-xogħol la darba l-post fetaħ

Mhux se jkun ittollerat abbuż f’dawn iż-żminijiet kemm minn min iħaddem kif ukoll mill-ħaddiema stess.

Sostna dan il-Ministru Carmelo Abela fl-istess jum li bdew jiftħu mill-ġdid l-istabbilimenti kummerċjali u ħwienet oħra. Aqra aktar

Tnedija tal-kampanja “Agħżel il-Bnin…Agħżel il-Frisk”

Il-Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali nieda kampanja oħra sabiex il-konsumatur  japprezza aktar ix-xogħol tal-bdiewa tagħna, kif ukoll jagħżel prodotti friski. Bħala Ministeru dejjem sħaqna li napprezzaw il-fatt li għalkemm aħna gżira ċkejkna, bil-ħila tal-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda Maltin u Għawdxin, ingawdu minn prodotti friski li għadna biex inkunu kburin bihom. Aqra aktar

Send this to a friend