white paper – One News

Liġi tal-kera bilanċjata li tħares l-interess ta’ kulħadd

Fi stqarrija s-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali qal li l-liġi proposta dwar is-suq tal-kera hi riżultat ta’ proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa li sar għal diversi xhur, inkluż bil-pubblikazzjoni ta’ white paper dettaljata. Kemm fl-istadju ta’ konsultazzjoni, kif ukoll fil-vot fil-parlament, din il-liġi dejjem gawdiet minn qbil unanimu. Aqra aktar

Il-Kamra tal-Periti tilqa’ l-White Paper tal-Gvern dwar ir-riforma fis-suq tal-kera

Il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti ta’ Malta laqa’ b’sodisfazzjon il-White Paper dwar ir-riforma tas-suq tal-kera, li kienet ippreżentata mil-Gvern għall-konsultazzjoni ftit tax-xhur ilu.

Fi stqarrija, il-Kunsill faħħar lill-Gvern, hekk kif ħadem bla qies fuq il-kwalità tad-dokument, u mexxa konsultazzjoni wiesgħa dwar il-White Paper.Aqra aktar

Il-kumpanija tal-avjazzjoni Medavia bi kliem pożittiv għall-White Paper tal-Gvern dwar is-suq tal-kera

Il-kumpanija tal-Avjazzjoni Medavia kellha kliem pożittiv għall-proposti mħabbra mill-gvern fil-white paper dwar is-suq tal-kera.

Dan fl-laqgħa ta’ konsultazzjoni pubblika mas-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes dwar il-white paper li għandha l-għan li tibda tirregola s-suq tal-kera.Aqra aktar

Konsultazzjoni pubblika fir-rigward tal-‘White Paper’ dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali – Laqgħa mal-Ispeaker

 

L-Ispeaker Anġlu Farrugia kellu laqgħa mal-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis bħala parti mill-proċess tal-konsultazzjoni pubblika li nedew fir-rigward tal-White Paper dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali.

Aqra aktar

Titnieda l-White Paper dwar ir-riforma fil-Gvern Lokali

F’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, tnediet White Paper għall-konsultazzjoni pubblika li mistennija tirriforma l-Gvern Lokali.

Dan kollu bil-għan li jissaħħu l-Kunsilli Lokali u reġjonali, filwaqt li jingħata importanza lill-qasam soċjali sabiex ħadd ma jiċċaħħad minn opportunitajiet u servizzi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja. Aqra aktar

Il-White Paper dwar il-kera tasal għand l-MDA

Il-White Paper fuq is-suq tal-kera tidentifika faxxa ta’ nies li ma jaqgħux taħt il-parametri ta’ housing soċjali iżda li xorta qed isibuha diffiċli li jsibu propjetà biex isservi ta’ residenza. Għal dan il-għan, il-Gvern qed jaħdem fuq il-kunċett imsejjaħ ‘housing affordabbli’, biex tiżdied il-provvista ta’ bini li jkun affordabbli għal dawn il-familji. Aqra aktar

L-Imsieħba Soċjali jilqgħu b’sodisfazzjon il-proposti dwar ir-riforma fil-liġi tal-kera

Ikomplu r-reazzjonijiet pożittivi dwar il-pubblikazzjoni tal-white paper li tirregola s-suq tal-kera.

Fl-ewwel reazzjoni tagħha għad-dokument, il-Caritas laqgħet b’sodisfazzjon il-prinċipji fid-dokument fosthom ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kera, id-depożitu tal-kera li jrid jiġi ddikjarat kif ukoll l-inventarju. Il-caritas laqgħet ukoll il-propsta għall-inċentivar ta’ kuntratti fit-tul b’żieda stabbilità u aċċess regolat għas-servizzi tad-dawl u l-ilma. Aqra aktar

Ara l-miżuri dwar ir-riforma fil-liġi tal-kera

Dalgħodu tnediet għall-konsultazzjoni pubblika l-White Paper dwar ir-riforma fil-liġi tal-kera. Waqt it-tnedija, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur, Roderick Galdes, qal li l-għan tal-White Paper hu li s-suq tal-kera jkun wieħed iktar stabbli. Din il-White Paper tiffoka fuq kirjiet residenzjali u mhux short lets jew kirijiet kummerċjali.

Aqra aktar

Titnieda white paper dwar Awtorità ġdida dwar il-bini

Il-Gvern nieda white paper għall-konsultazzjoni pubblika li se twassal biex tinħoloq Awtorità ġdida dwar il-Bini u l-Kostruzzjoni. Waqt business breakfast it-Tlieta filgħodu, il-kordinatur tal-proġett Carlo Mifsud qal li l-awtorità se jkollha l-qafas regolatorju biex tgħolli l-istandards.

Qal li l-white paper qed tipproponi li erba’ entitajiet preżenti jingħaqdu taħt awtorità waħda.Aqra aktar

Send this to a friend