vjolenza domestika – One News

Notifiki

Il-pulizija toħroġ 30 allegat agressur mid-dar wara rapporti ta’ vjolenza domestika

Tul l-2019, il-Pulizija ħarġet tletin allegat agressur minn djarhom wara li daħlu rapporti ta’ vjolenza domestika u t-talba għall-protezzjoni temporanja ġiet milqugħa. Dan in-numru ma jinkludix dawk l-allegat agressuri li kienu ordnati mill-Qorti joħorġu mid-dar tal-vittma, jew li ħarġu mid-dar minn jheddhom.Aqra aktar

Appell biex nieħdu ħsieb xulxin anki minħabba li l-inċidenza tal-vjolenza domestika taf tkun ogħla

Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza  Abbażi ta’ Ġeneru u l-Vjolenza Domestika tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku rigward il-bżonn li nieħdu ħsieb xulxin f’dan iż-żmien ta’ sfida li għaddejjin minnu. Dan ifisser li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u ta’ dawk qrib tagħna fuq livell kemm fiżiku kif ukoll mentali, billi nirrispettaw il-bżonnijiet ta’ kulħadd u billi nsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet sabiex jinżammu l-kalma u l-ordni. Aqra aktar

Jiċħdu li saret vjolenza domestika fuq Melanie

Din hija stqarrija mingħand il-familja Calleja li tiċħad li qatt saret vjolenza domestika fid-dar. Din hija kollha malafama intenzjonata biex jintefa’ dell ikrah fuq il-familja li tant għamlet magħha. Il-familja Calleja tistqarr li minn meta kienet żgħira, Melanie, dejjem kellha karattru diffiċli u kienet ribelluża ħafna. Il-familja tgħid li bil-karattru li għandha Melanie żgur li qatt ma kienet ser tħalli lil xi ħadd jagħmel pussess fuqha kif qed tgħid hi. Kienet dejjem toħodha kontra min jiftħilha għajnejha, saħansitra anke meta il-familja kollha ppruvat tagħtiha għajnuna professjonali u hi rrifjutatha. Il-membri tal-familja kollha dejjem qagħdu attenti kif jaġixxu magħha minħabba l-istat mentali tagħha, għalkemm ġew attakkati u malafamati kemm-il darba. Aqra aktar

Send this to a friend