Notifiki

Ftehim bejn il-privat u l-Università fis-settur tar-Riċerka

Il-Fond tar-Riċerka l-Innovazzjoni u l-Iżvilupp fi ħdan l-Università ta’ Malta flimkien mal-kumpanija Evolve iffirmaw ftehim li se jagħti r-riżorsi meħtieġa sabiex dan il-fond iħejji r-riċerki tiegħu fil-qasam tal-elettromanjetika.Aqra aktar

Lettur fi ħdan l-Università ta’ Malta tisħaq fuq l-importanza li nuru rispett lill-anzjani u ninkluduwhom iżjed fis-soċjetà

Ktieb bl-isem ta’ Global Aging: Comparative Perspectives on Aging and the Life Course, li fih jiġbor il-perspettivi ta’ kif bniedem jikber fl-età u l-effetti tal-aspetti soċjali fuq l-identità, ngħata l-premju ta’ ktieb tas-sena fl-Istati Uniti għall-elfejn u għoxrin.  Kapitlu sħiħ minnu, ‘Towards an Age-Friendly Urban and Housing Policy in Malta’, inkiteb minn żewġ akkademiċi Maltin u jiffoka fuq kif is-soċjetà għandha tinkludi lil dawk akbar fl-età u tikkunsidra l-ġid li dawn għamlu għall-pajjiż.

Aqra aktar

Opportunità lill-istudenti kollha tal-inġinerija biex jiksbu l-warrant

Bħalissa għaddej proċess bejn il-Bord tal-Professjoni tal-Inġinerija u l-Kamra tal-Inġiniera biex ikun żgurat li l-kors tal-inġiniera fl-MCAST jilħaq il-livell mitlub. Dan bil-għan li l-istudenti li jsegwu dan il-kors fl-MCAST ikollhom l-istess opportunità, bħal dawk l-istudenti li jsegwi dan l-istess kors fl-Università. Dan sabiex din il-professjoni, tkompli tissaħħaħ.Aqra aktar

Esebizzjoni tal-proġetti tal-istudenti tal-Università

Fil-Fakultà tal-Informazzjoni Teknoloġika fl-Università ta’ Malta għaddejja b’esebizzjoni li qed tesponi l-proġetti tal-istudenti f’din il-fakultà.Aqra aktar

Send this to a friend