unesco – One News

Tifkira ta’ meta l-kapitali Valletta saret sit tal-UNESCO

Rotary Club La Vellette flimkien mal-Grand Harbour Regeneration Project iffinanzjaw monunemt propju fid-daħla tal-Belt. Momument li sewa madwar €6,000 u li l għan tiegħu hu li jfakkar is sena li fiha l-Belt Valletta saret sit storiku tal-UNESCO.

Tajjeb li wieħed ifakkar li l-Belt Valletta ġiet rikonoxxuta bħala sit storiku mill-UNESCO fl-1980 u flimkien magħha, pajjiżna għandu s-siti megalitiċi kollha u l-Ipoġew li jinsab f’ Ħal Saflieni.

Waqt l-inawgurazzjoni, is-segretarju parlamentari Deo Debattista stqarr li dan il-monument ifakkar li l-Belt Valletta hija unika madwar id-dinja tant li l-UNESCO rrikonoxxiet il-kultura u l-istorja li hi mżewqa bihom.
Intant Stefan Zrinzo chairman tal-GHRC, qal li dan il monument għandu jservi biex ifakkana li għandna nkomplu nieħdu ħsieb dan il-wirt rikonoxxut mad-dinja kollha.

Akkademiku mill-Università ta Malta fit-Tim Ewlieni li qed Iwaqqaf Organizzazzjoni Xjentifika Internazzjonali

Dr Ing. Nicholas J. Sammut (Deputat Dekan Fakultà tal-ICT, l-Università ta’ Malta) huwa parti mit-tim ewlieni li qed jistabbilixxi organizzazzjoni xjentifika internazzjonali fil-Balkani. B’investiment kapitali ta ‘madwar €300 miljun, din il-faċilità se tkun l-akbar tat-tip tagħha fir-reġjun. L-Istitut Internazzjonali għat-Teknoloġija Sostenibbli tal-Ewropa tax-Xlokk (SEEIIST) se jkun ibbażat fuq l-istess mudell li ntuża biex iwaqqaf l-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari (CERN) fl-Isvizzera fl-1954 b’għan primarju li tintuza x-Xjenza għall-Paci.

L-inizjattiva għadha kif ġiet iffirmata minn disa’ stati membri tal-Balkani u ġiet ippreżentata lill-komunità xjentifika f’forum f’Jannar 2018 fi Trieste, l-Italja. L-avveniment kien appoġġjat mill-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, Xjenza u Kultura (UNESCO), l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA), is-Soċjetà Fiżika Ewropea (EPS), iċ-Ċentru Internazzjonali Abdus Salam għall-Fiżika Teoretika (ICTP) u il-Ministeru tax-Xjenza tal-Montenegro.

Aqra aktar

Illum il-jum dinji tar-Radju

Illum jitfakkar il-jum dinji tar-radju bħala mezz ta’ komunikazzjoni u xandir. Din il-ġurnata ġiet imwaqqfa biex tiċċelebra s-saħħa li għandu r-radju li anke bidel ħajjet in-nies, għaqqad il-globu u anke żamm kumpanija lil ħafna nies waħedhom.

Dan il-jum ġie ddikjarat fis-36 konferenza ġenerali tal-UNESCO fit-3 ta’ Novembru u kienet proposta mir-re ta’ Spanja.

Awguri lix-xandara kollha.

Ir-rinovar ta’ Dar il-Mediterran approvat mill-UNESCO

Ir-rinovar ta’ Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, li huwa parti mill-proġett Reliving The Sacra Infermeria, se jsir bil-barka tal-UNESCO.

Il-kap eżekuttiv ta’ Dar il-Mediterran għall-Konferenzi Pierre Fenech spjega li tul dawn l-aħħar xhur kien hawn diversi żjarat minn esperti tal-UNESCO. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li dan il-bini għandu wkoll ikunu imsaħħaħ bħala hub tal-konferenzi fil-Mediterran, bħal ma’ diġà kienet f’okkażjonijiet bħaċ-CHOGM u l-Valletta Summit.

Ilbieraħ ħabbarna li proġetti kbar għall-Belt Valletta kisbu l-barka tal-UNESCO biex hekk il-ħsibijiet tal-Gvern u l-entitajiet tiegħu għal żoni differenti tal-Belt Kapitali tagħna issa għandhom it-timbru ta’ din l-organizzazzjoni internazzjonali ta’ importanza liema bħalha.

Aqra aktar

Proġetti kbar għall-Belt Valletta

Proġetti kbar għall-Belt Valletta kisbu l-barka tal-UNESCO biex hekk il-ħsibijiet tal-Gvern u l-entitajiet tiegħu għal żoni differenti tal-Belt Kapitali tagħna issa għandhom it-timbru ta’ din l-organizzazzjoni internazzjonali ta’ importanza liema bħalha.

Dawn il-proġetti huma l-proġett MUŻA (il-Mużew Nazzjonali tal-Arti) fil-Berġa tal-Italja, il-proġett ta’ Pjazza Tritoni fid-daħla tal-Belt Valletta u l-foss ta’ taħt Bieb il-Belt, il-proġett ta’ xogħlijiet f ’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi u l-proġett ta’ mina taħt il-Belt Valletta li tiżbokka f ’Marsamxett.

Aqra aktar

Lejn iktar siti rikonoxxuti mill-UNESCO

 Bil-għan li f’ Malta jkunu identifikati u rrakomandati iktar siti potenzjali ta’ wirt ġeoloġiku, ambjentali, storiku u kulturali kemm biex ikunu inklużi għall-UNESCO Geoparks Network globali, u kif ukoll bħala siti ta’ wirt Storiku Dinji, il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, waqqaf Kumitat.

Dan għandu l-għan li jesplora territorji jew parks naturali li għandhom il-karatteristiċi meħtieġa għal dawn it-titli.

Il-Kumitat, li hu appuntat għal tlett snin, se jitmexxa mill-Professur Henry Frendo bħala Chairman. Frendo, li jokkupa wkoll l-irwol ta’ Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Malti għall-UNESCO, stqarr li huwa fiduċjuż li f’ pajjiżna hawn dawn it-tip ta’ żoni.

Aqra aktar

Biex siti ġeoloġiċi jkunu rikonoxxuti mill-UNESCO

Minbarra siti ta’ Wirt Storiku Dinji, il-UNESCO tirrikonoxxi wkoll żoni ġeografiċi magħquda magħrufa bħala Geoparks – siti ta’ wirt ġeoloġiku, ambjentali, storiku u kulturali li jagħmlu parti mill-patrimonju dinji. Iżda fil-gzejjer Maltin u Għawdxin, qatt ma kien hawn sforzi biex ikunu identifikat dawn it-tip ta’żoni- s’issa.

Bil-għan li dawn is-siti potenzjali f’ Malta jkunu identifikati u rrikmandati kemm biex ikunu inklużi għall-UNESCO Geoparks Network globali, u kif ukoll bħala siti ta’ wirt Storiku Dinji, il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, waqqaf Kumitat li għandu l-għan li jesplora territorji jew parks naturali li għandhom il-karatteristiċi meħtieġa għal dawn it-titli.

Il-Kumitat, li hu appuntat għal tlett snin, se jitmexxa mill-Professur Henry Frendo bħala Chairman. Frendo, li jokkupa wkoll l-irwol ta’ Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Malti għall-UNESCO, stqarr li siti potenzjali huma l-Park tal-Majjistral u d-Dwejra f’ Għawdex. Il-Membri l-oħra tal-board huma Catherine Tabone, Claudio Marciano Di Scala, Frank Zammit, Nathaniel Cutajar, Edward Gilson u Yanika Sammut.

Aqra aktar

Proġetti fil-Belt qed jistennew barka internazzjonali

Hemm ħames proġetti interessanti proposti għall-Belt Valletta.

Fi stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar ikkonfermat li bħalissa qed tistenna risposta mingħand organizazzjoni internazzjonali (International Charter on the Conservation and Restoration of Monument and Sites) biex jiġi żgurat li l-karattru arkitettoniku tal-Belt ma jkunx mittiefes.

Aqra aktar

Send this to a friend