Notifiki

50 miljun persuna fl-UE jbatu minn mard kroniku

“Health at a Glance: Europe 2016”, rapport konġunt bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-OECD ippubblikat illum, juri li l-istennija tal-għomor issa taqbeż it-80 snin f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE.

Madankollu, din l-istennija tal-għomor rekord mhux dejjem iġġib magħha snin ta’ ħajja b’saħħitha. Madwar 50 miljun persuna fl-UE jbatu minn ħafna mard kroniku, u kull sena aktar minn nofs miljun persuna fl-età tax-xogħol imutu minħabba fih, u dan jirrappreżenta spiża annwali ta’ madwar 115-il biljun EUR għall-ekonomiji Ewropej.
Aqra aktar

DAQSHEKK vjaġġar kif ġieb u laħaq lejn pajjiżi Ewropej fejn m’hemmx bżonn viża

L-Unjoni Ewropea żvelat pjanijiet għal sistema ġdida ta’ kontrolli ta’ sigurtà fuq vjaġġaturi li għandhom permess jidħlu l-Ewropa mingħajr viża, fi sforz biex jitwaqqfu l-estremisti.

Persuni minn sittin pajjiż fejn hemm waiver fuq il-visa, inkluż l-Istati Uniti, se jkollhom iħallsu €5 u jimlew dokumenti online. Wara, jingħataw permess jivjaġġaw lejn wieħed mis-26 pajjiż Ewropew li fihom m’hemmx bżonn visa.

Il-Kummissarju responsabbli mis-sigurtà fl-Unjoni Ewropea, Julian King, qal li billi jwaqqfu individwu li għandhom potenzjal joħolqu problemi u jżommuhom milli jersqu lejn l-Ewropa, tkun imtejjba s-sigurtà interna fi ħdan l-Unjoni.

Aqra aktar

Alfred Sant: l-għażla ta’ Trump se taffetwa Brexit

L-Ewroparlamentari Alfred Sant qal li minkejja l-iskuntentizza dejjem tinfirex fl-Ewropa, it-ton prevalenti fl-Unjoni Ewropea huwa kif l-Unjoni tiġi integrata aktar biex jiġi evitat it-tieni Brexit minħabba li dan huwa perikoluż ħafna.

“Dawk li qed jitkellmu favur Ewropa Federali għandhom jikkonsolidaw dak li nkiseb sa issa,” wissa l-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant waqt Konferenza dwar il-Brexit, lejlet il-Presidenza ta’ Malta tal-Unjoni Ewropea.   

Aqra aktar

MALTA fil-lista tal-iktar pajjiżi avvanzati u b’saħħithom fid-dinja

L-Istitut Legatum, ibbażat f’Londra, ħareġ indiċi annwali ta’ prosperità globali, li huwa stħarriġ importanti li jikklassifika l-pajjiżi l-aktar għonja fid-dinja.

L-organizzazzjoni tqabbel 104 fattur u toħroġ b’lista. Il-fatturi jinkludi indikaturi tradizzjonali, bħall- prodott gross domestiku per capita u n-numru ta’ nies jaħdmu full-time, iżda wkoll iċ-ċifri aktar interessanti bħan-numru ta’ servers tal-internet sikuri li għandu l-pajjiż, u kemm iħossuhom mistrieħa n-nies kuljum.

Aqra aktar

Il-pubbliku jixtieq li l-Parlament Ewropew jiddiskuti aktar l-ugwaljanza

Il-pubbliku jagħżel l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa bħala l-aktar suġġett li għandu jingħata prijorita’ fil-Parlament Ewropew, bil-maġġoranza jissuġġerixxu li din għandha tiġi aktar diskussa fuq livell Ewropew. Biex ikun hemm ugwaljanza bejn is-sessi jeħtieġ li l-Parlament jindirizza l-paga ugwali, tiffaċilita bejn ix-xogħol u d-doveri tal-familja u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. Hekk kif propju mill-illum tissokta l-ħidma fil-Parlament Ewropew, jidher li dan is-suġġett huwa parti mill-aġenda Ewropea u li se nkunu qed naraw proposti leġiżlattivi f’dan ir-rigward.

Aqra aktar

Il-Kummissjoni Ewropea tapprova l-ħolqien tal-Malta Development Bank

Il-Kummissjoni Ewropea sabet li l-pjanijiet ta’ Malta għall-istabbiliment ta’ bank ta’ żvilupp huma konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat.

Il-bank se jwettaq attivitajiet mhux kummerċjali sabiex jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs u biex jappoġġa l-investiment fl-infrastruttura, mingħajr ma jfixkel indebitament il-kompetizzjoni.

F’Lulju 2016, Malta nnotifikat lill-Kummissjoni bil-pjanijiet biex tappoġġa l-ħolqien tal-Malta Development Bank (MDB) b’injezzjoni ta’ kapital ta’ €200 miljun u garanziji u eżenzjonijiet mit-taxxa b’valur ta’ madwar €55 miljun.

Aqra aktar

Il-Gvern Ġermaniż jgħid liċ-ċittadini jaħżnu l-ikel għal għaxart’ijiem

Għall-ewwel darba mill-gwerra l-bierda, il-Gvern Ġermaniż qed jagħti pariri liċ-ċittadini biex jaħżnu l-ikel u l-ilma, sabiex jintużaw f’sitwazzjoni ta’ emerġenza nazzjonali.

Membri mill-Oppożizzjoni qed jinsistu li dan it-tip ta’ parir, li se jkun diskuss minn membri parlamentari għada, joħloq biża’ inutilment. Ċittadini huma mħeġġa jaħżnu biżżejjed ikel għal mill-inqas għaxart’ijiem, għax f’każ li jinqala diżastru fil-pajjiż, servizzi t’emerġenza jaf ma jkunux aċċessibbli.

Aqra aktar

Il-kaċċaturi u d-dilettanti tal-isparar mismugħa fil-Parlament Ewropew

Vot fi ħdan il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur fi ħdan il-Parlament Ewropew jikkonferma lill-kaċċaturi flimkien ma’ dawk dilettanti tal-isports tal-isparar ma’ għandhomx ibgħatu l-konsegwenzi ta’ diversi restrizzjonijiet imposti mill-Kummissjoni Ewropeja, fid-dawl tad-diversi attakki terroristiċi li saru tul dawn l-aħħar xhur ewlenin fosthom il-massakru ta’ Charlie Hebdo f’ Jannar tal-2015.

Aqra aktar

Send this to a friend