Protagonisti fil-ħidma favur dawk b’mard rari

L-iżvilupp u l-aċċess għal mediċini għal mard rari kien suġġett diskuss dalgħodu fil-Palazz il-Belt Valletta, mis-Sinjura Michelle Muscat, patruna ta’ Eurordis, il-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne.

Michelle Muscat faħħret l-inizjattiva u l-passi li qed jittieħdu biex min għandu mard rari u l-familja ta’ dawn in-nies ikunu mgħejuna bl-aqwa mod. Tkellmet ukoll fuq il-fondazzjoni Marigold li tant taħdem ma’ dawn il-persuni, u rreferiet għall-fatt li rnexxilha tilħaq livelli internazzjonali.

Aqra aktar

Il-Kroazja u r-Rumanija jridu Unjoni Ewropea ikbar

Ir-Rumanija u l-Kroazja qalu li għandhom l-istess viżjoni fuq għadd kbir ta’ temi Ewropew fosthom li jridu Unjoni Ewropea ikbar.

F’laqgħa bejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin taż-żewġ pajjiżi t-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u r-relazzjonijiet mal-Lvant tal-Ewropa kienu fuq nett tal-aġenda.

Iż-żewġ pajjiżi, li fi żmien mhux imbiegħed se jkunu fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, iddiskutew dwar dan ukoll. Fost il-pajjiżi li ssemmew bħala li għandhom ikunu eqreb sew tal-Unjoni Ewropea hemm il-Moldova u l-Ukraina.

Approvat proġett ta’ Alfred Sant dwar sorsi ta’ enerġija nadifa għall-gżejjer tal-UE

 

Il-Kummissjoni Ewropea approvat pjan preparatorju mressaq mill-MEP Malti Alfred Sant biex gżejjer fi stati membri tal-Unjoni Ewropea jkunu minn ta’ quddiem biex jagħmlu l-bidla lejn il-ħolqien ta’ enerġija nadifa u juru s-soluzzjonijiet tagħhom fuq livell Ewropew. Il-KE ppubblikat l-ewwel rapport fuq l-implimentazzjoni ta’ ‘Azzjoni Preparatorja’ biex il-gżejjer jibdew jipproduċu l-elettriku tagħhom minn sorsi nodfa u jsiru awtonomi kemm jistgħu fil-provvista tal-enerġija.  Jekk jirnexxi dan il-proġett isir strument permanenti tal-UE. Il-proġett kien propost f’Awwissu li għadda minn Dr Sant bl-appoġġ tal-Ewroparlamentari Kroat Tonino Picula (S&D) u l-Ewroparlamentari Sqalli Michele Giuffrida (S&D).

Aqra aktar

“Se jasal jum meta l-Ingilterra jaf terġa’ tirritorna lura fl-UE”

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, jinsab kunfidenti li l-Ingilterra se tkun qed terġa’ tagħmel parti mill-Unjoni Ewropea wara l-Brexit.

“Il-Brexit ma joġgħobnix għax nixtieq inkun fl-istess dgħajsa tal-Ingliżi,” qal Juncker. Hu kompla billi qal li l-Brexit ma jfissirx it-tmiem tal-Unjoni Ewropea, u lanqas ifisser it-tmiem ta’ kull tip ta’ żvilupp li sar, lanqas ifisser it-tmiem tal-ambizzjonijiet kontinentali.

Il-President tal-Kunsill Ewropew, Donald Tusk, qal li meta l-Ingilterra tinnotifikana, huwa d-dmir tagħna li nirreaġixxu b’draft tal-linja gwida tan-negozjati, dan biex jiġu ppreżentati lis-27 Stat Membru biex jikkunsidraw.

Aqra aktar

Il-passat tal-Unjoni Ewropea importanti daqs il-futur

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant qal li d-deċiżjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa għandhom ikunu msejsa fuq analiżi kritika u onesta tal-passat riċenti tal-Ewropa. Sfortunatament dan l-eżerċizzju qed jitħalla f’idejn il-populisti u d-demagogi, irrimarka l-Ewroparlamentari Malti waqt l-intervent tiegħu fid-dibattitu “Il-‘White Paper’ dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea”.

Aqra aktar

Is-Serbja tkompli tiddiskuti d-dħul fl-UE

It-tkabbir tal-Unjoni huwa ta’ importanza għall-Presidenza Maltija, għax jippromwovi l-istabilità, il-prosperità u riformi demokratiċi. Elementi li eventwalment jistgħu jerġgħu ikebbsu l-fiduċha fil-proġett Ewropew.

Aqra aktar

Presidenza li tpoġġi lill-artisti wkoll fil-qalba tal-Ewropa

Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2017 hija assoċjata mal-aspett politiku. Madankollu, dawn is-sitt xhur li fihom Malta qiegħda fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-Ewropa, huma wkoll opportunità għat-talent lokali. Għalhekk il-Presidenza Maltija tal-UE qed tippreżenta programm kulturali vast u varjat maġenb dak politiku.

Ix-xahar ta’ Jannar, li ta bidu lil din il-Presidenza, għadda bħal leħħa ta’ berqa. Mhux inqas dak ta’ Frar, li segwieh b’diversi proġetti kulturali kbar. Fosthom hemm uħud li għadhom għaddejjin s’issa.

Aqra aktar

L-Istati Uniti lesta li tikkopera mal-Unjoni Ewropea

Il-Viċi-President tal-Istati Uniti, Mike Pence għamel żjara fi Brussell fejn iltaqa’ ma’ uffiċjali għoljin tal-UE, fosthom il-kap tal-Politika Barranija Federica Mogherini.

Huwa qal li l-Istati Uniti taħt it-tmexxija tal-President Donald Trump jibqa’ kommess biex jikoopera mal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

Iktar Ministri bi preżentazzjoni fi Brussell

Illum il-Kap tal-Oppożizzjoni għamel ġurnata jħuf fil-kurituri tal-Parlament Ewropew. L-għan ta’ dawn il-laqgħat kien li filwaqt li iktar Ministri Maltin kienu għaddejin bil-preżentazzjoni tal-prijoritajiet hu jipprova jsib minn jipprova jfixkel is-smigħ u jekk jista’ jkun jistaqsi dwar il-Panama minflok is-suġġett. Iżda ma rnexxilux jagħmel dan.

Tant li fi smigħ wara ieħor, fosthom dak fejn deher il-Ministru Konrad Mizzi, kienu biss id-deputati tal-Partit Nazzjonalista li tkellmu dwar il-Panama.

Diżappunt għal Busuttil, li allura kellu jsegwi ministru wara ieħor jitkellmu fuq il-prijoritajiet ta’ malta. Prijoritajiet li ntlaqghu tajjeb.

Aqra aktar

Mizzi u Dalli jispikkaw – nominati għall-MEP Awards 2017

Marlene Mizzi u Miriam Dalli huma nominati għal MEP Awards 2017.

L-Agriculture and Rural Development Award jagħraf l-eċċellenza ta’ membri ewro-parlamentari fen tidħol il-politika dwar l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali. Dan jinkludi ħidma fil-politika komuni dwar l-agrikoltura, l-annimali u s-saħħa tagħhom, il-pjanti, prodotti agrikoli ta’ kwalità u l-foresti, fost suġġetti oħra. Marlene Mizzi hija nominata għall-kontribut tagħha fl-animal welfare.

Aqra aktar

Send this to a friend