Rekord ta’ turisti Franċiżi f’Malta fl-2017

Rekord ta’ 176,371 żieda fit-turists Franċiżi fis-sena li għaddiet meta mqabbel mas-sena 2016 fejn kien hemm żieda wkoll lil Malta 144 804 fl-2016. dan ifisser żieda ta ‘21,8%.

Bħala total, għas-sena 2017 f’Malta kien hawn 2,273,837 turisti meta fl-2016 ġew 1,965,928.

Fl-2010 kienu żaru lil Malta 1,338,839.  Dan ifisser li madwar 1,660,000 turisti żaru pajjiżna għall-ewwel darba mentri 613,000 kienu diġa’ żaru lil Malta.

Malta saret destinazzjoni popolari mal-Franċizi anke fix-xitwa. Din is-sena, anke l-fatt li l-kapitali Valletta hija l-Kapitali Ewropea tal-Kultura mistennija tiġbed iżjed turisti lejn l-ariċipielgu Malti.

REKORD TA’ 2.3 MILJUN TURIST FL-2017

Żieda rekord fin-numru ta’ turisti li ġew Malta dan hekk l-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika żvela li matul is-sena elfejn u sbatax kien hemm total ta’ żewġ miljun u tlett mitt elf turist li għażlu lill-pajjiżna bħala destinazzjoni turistika.  Dan ifisser żieda ta’ sittax fil-mija meta mqabbel mas-sena ta’ qabel.

Dan ir-riżultat irrifletta tajjeb fuq l-ekonomija Maltija hekk kif waqt il-btala tagħhom it-turisti nefqu u ħallew f’pajjiżna madwar żewġ biljun ewro; li jfisser żieda ta’ kważi erbatax fil-mija.

L-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika nnota li matul l-istess perjodu, kien hemm żieda ta’ għaxra punt tlieta fil-mija fin-numru ta’ ljieli li t-turisti qattgħu f’pajjiżna- dan hekk kif bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet, kien hemm total ta’ sittax punt ħames miljun lejl.

B’rabta ma’ din il-kisba importanti l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi rrimarka li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jaħdem f’dan is-settur.  Huwa semma li ser jiddaħħlu destinazzjonijiet ġodda fosthom Casablanka, San Pietruburgu, kif ukoll pajjiżi fl-Afrika ta’ Fuq; apparti minn hekk ser ikun hemm żieda fit-titjiriet kif ukoll ser ikun hemm  aktar investiment fl-infrastruttura.

Saħaq li t-turiżmu huwa kunċett importanti ħafna għall-pajjiżna għall-fatt li minnu jinħolqu bosta opportunitajiet.

 

Is-settur turistiku huwa sors importanti għall-ekonomija ta’ pajjiżna; iċ-Chairman tal-Awtorita Maltija għat-Turiżmu saħaq dwar l-importanza li tkompli titwettaq din il-ħidma li qed issir sabiex b’hekk aktar turisti iqattgħu l-btajjel tagħhom hawn Malta:

 

Fl-elfejn u sbatax, l-akbar ammont ta’ turisti li ġew f’Malta kienu mir-Renju Unit b’total ta’ madwar ħames mija u sittin elf u kważi disa mitt turist, u mill-Italja b’aktar minn tlett mija tlieta u sittin elf.

Il-lukandi daħlu mal-€4 miljun mill-Presidenza

L-Assoċjazzjoni Maltija għalLukandi u r-Ristoranti (MHRA) preżentat ir-riżultati tal-istaħrriġ trimestrali lill-membri tagħha li jikopri l-perjodu bejn April u Ġunju 2017 fejn tkompliet tendenza li jiġi rreġistrat tkabbir sinifikanti.

In-numru ta’ turisti li waslu Malta f’dawn ix-xhur żdied b’ 16.9% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Żdied ukoll it-total tal-iljieli li qattgħu f’Malta b’11.9%. Aqra aktar

Tkabbir b’saħħtu fit-turiżmu jkompli matul ix-xahar ta’ Lulju

“Ir-riżultati ppublikati llum huma inkoraġġanti u jikkonfermaw tkabbir b’saħħtu ħafna, issa estiża anke għax-xhur tas-sajf. Dan huwa riżultat ta’ ħidma intensiva flimkien mal-istakeholders kollha. Bi pjaċir ninnotaw xejriet pożittivi f’kull indikatur, inkluż żieda fl-ammont li t-turisti nefqu għal kull bed night, minn € 119.04 għal €121.56 kull lejl”.

Aqra aktar

Żieda qawwija fit-turiżmu marbut man-negozju

It-turiżmu marbut man-negozju kiber b’rati mingħajr preċedent tul l-ewwel nofs ta’ din is-sena. 

Saħansitra, meta wieħed iqabbel din is-sena ma’ li għaddiet, kien hemm żieda ta’ 55% f’dan it-tip ta’ turiżmu li jħalli l-miljuni fl-ekonomija Maltija.

L-istatistika jikkonfermawha l-lukandiera b’Matthew Mullan, General Manager tal-lukanda Hilton tkellem kif kienu diversi l-fatturi li waslu għal dan fosthom iż-żieda ta’ kumpaniji jaħdmu minn Malta.

Aqra aktar

L-MTA tintervjeni: promenade xierqa f’San Pawl il-Baħar

Wiċċ ġdid għall-promenade f’Tal-Għażżelin f’San Pawl il-Baħar ifisser aktar spazju miftuħ disponibbli għat-tgawdija tat-turisti, residenti u familji. Iz-zona tippermetti li filwaqt li wieħed igawdi minn xeni naturali, jammira wkoll it-Torri ta’ Wignacourt, li l-bini tiegħu jmur lura għall-1610.

Il-promenade kien ingħata wiċċ ġdid fl-2010, iżda biż-żmien, il-materjal kellu bżonn ammont ta’ ħidma riparattiva. Huma diversi l-elementi li wasslu biex il-promenade ittiekel, fosthom ix-xemx kostanti, l-ilma baħar u anke fatturi oħra, bħall-preżenza ta’ ħamiem fl-akwata. Aqra aktar

10% AKTAR TURISTI S-SENA LI GĦADDIET

Is-sena 2016 rat il-wasla ta’ 1,956,820 turist. Ċifra li timmarka żieda ta’ 10.2% meta mqabbla ma’ dik tas-sena 2015.

Dan jirriżulta minn statistika maħruġa mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika, fejn jingħad li ftit inqas min-nofs dawk li żaru pajjiżna użaw linji tal-ajru low-cost.

It-turisti li żaru lil Malta biss laħqu l-miljun u tmien mitt elf, żieda ta’ 10% meta mqabbel mal-2015. Iktar minn 70% minnhom għażlu li joqgħodu fi stabbilimenti t’ akkomodazzjoni kollettiva. Fuq medja, dawn it-turisti qattgħu 7.3 iljieli. 

Turisti li fl-2016 żaru biss Għawdex u Kemuna ammontaw għal 48, 684; żieda ta’ 13.6%  fuq is-sena ta’ qabel. 68.2% ta’ dawn qagħdu f’akkomodazzjoni privata, bi 63.1% ta’ dawn għażlu l-akkomodazzjoni b’kirja. Il-medja ta’ ljieli mqatta kienet ta’ 9.7. 

Send this to a friend