trasport – Page 6 – One News

Notifiki

Biex jitjieb is-servizz ta’ trasport tal-iskejjel tal-Gvern

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (NAO) qal li ma ma jistax konklussivament jaċċerta li l-valur tal-fondi investiti fis-servizz tat-trasport tal-iskejjel tal-Gvern qed jintlaħaq b’mod sħiħ.

F’rapport li l-iSpeaker poġġa fuq il-mejda tal-Kamra, n-NAO qal li dan is-servizz, mogħti mill-Gvern bla ħlas, għandu mportanza soċjali. Jiswa madwar €6.1 miljun fis-sena,u hu provdut permezz ta’ ħames kuntratti ta’ xogħol mis-settur privat, liema kuntratti huma amministrati mill-Education Logistics and Support Unit (ELSU) fi ħdan il-Ministeru għal-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE).

L-NAO innota li l-mod ta’ kif huma miktubin il-kuntratti li jiggvernaw dan is-servizz jipproġetta sens ta’ klemenza eċċessiva lejn il-kuntratturi, filwaqt li jpoġġi lill-Gvern f’pożizzjoni dgħajfa meta jiġi biex jirregola s-servizz kif ukoll meta japplika penali għal prestazzjoni insodisfaċenti.

Aqra aktar

L-aħħar ċans għal eks xufier

Eks-xufier tal-Arriva ngħata l-aħħar ċans biex jegħleb il-vizzju tad-droga wara li nstab ħati li seraq aktar minn €2,000 mingħand kumpanija. Andre Borg ta’ 30 sena mill-Mellieħa tpoġġa fuq probation wara li qarraq bil-kumpanija Arriva.

Meta ġie biex jiddeċiedi dwar dan il-każ, il-Maġistrat Neville Camilleri ħa inkunsiderazzjoni tal-fedina tal-akkużat kif ukoll ta’ stqarrija li għamel rappreżentant tal-Arriva li spjega kif Borg ħallas lura l-flus li kien seraq.

Servizz Speċjali tat-Trasport Pubbliku għal Birgu Fest

Matul il-lejl tat-8 ta’ Ottubru 2016, Malta Public Transport se topera servizz speċjali biex tiffaċilità l-ivjaġġar minn u lejn il-Birgu matul il-Birgu Fest li jsir kull sena.

Il-Birgu Fest jenfasizza fuq l-aspett storiku u arkitettoniku tal-belt billi jdawwal it-toroq b’eluf ta’ xemat. Dawk li se jattendu jistgħu jżuru diversi postijiet li se jiftħu matul il-lejl bħal mużewijiet u knejjes.

Aqra aktar

Malta Public Transport toffri vjaġġar b’xejn lil persuni vulnerabbli li qed ifittxu impjieg

Malta Public Transport illum iffirmat ftehim ma’ Malta Association of Supported Employment (MASE) taħt il-program imsejjaħ Positive Supported Employment Program (PSEP) b’offerta ta’ vjaġġar b’xejn għal persuni vulnerabbli li qed ifittxu impjieg.

Matul il-program PSEP, individwi vulnerabbli fil-linja tal-faqar jipparteċipaw f’sessjonijiet ta’ taħriġ li huma imfassla speċifikament biex jgħinhuhom jibnu l-abilitajiet neċessarji biex isibu xogħol. Malta Public Transport se toffri lill-parteċipanti kreditu b’xejn fuq it-tallinja cards tagħhom sabiex huma jkunu jistgħu jattendu għas-sessjonijiet ta’ taħriġ u wara għall-intervisti tax-xogħol.

Aqra aktar

Lest 20% tal-proġett tal-Kappara

Mingħajr dewmien u mingħajr tlajjar, il-proġett tal-Kappara beda miexi mill-ewwel, biex illum il-ġurnata jinsab skont kif pjanat. Il-kollega Abraham Abela żar il-proġett u tkellem mal-project leaders dwar ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa.
Aqra aktar

Biċ-ċekk fil-posta u wiegħda mwettqa

Il-gvern ħallas lura t-taxxa żejda mħallsa fuq xiri ta’ karozzi fis-sena 2005. Dan skont kif imwiegħed fl-aħħar baġit.

Fil-fatt llum kienu mijiet dawk li fil-posta sabu korrispondenza mill-Ministeru ta’ Trasport u Transport Malta u la kienet ċitazzjoni u wisq anqas ħlas ta’ liċenzja.

Minflok kienet ittra tinforma lil dak li jkun li għandu ċekk ta’ mijiet ta’ ewro x’jonfoq.

Aqra aktar

Tmurx l-iskola waħdek, imma bum a lift!

App fuq il-mobile se tiffaċilita li wieħed jiftiehem ma xi ġenitur jew student ieħor biex iwasslu lil xulxin l-iskola.

Din is-sena għoxrin skola primarja u sekondarja, kif ukoll l-Universita ta’ Malta se tkun rreġistrata li tista tuża din l-applikazzjoni bl-isem ta’ Bum A Lift, wara s-suċess tal- proġett pilota tas-sena li għaddiet.

Aqra aktar

Ma jirriżultax li tal-mini buses abbużaw

Investigazzjoni tal-Awtorità Maltija għall-Konsumatur dwar ir-rati ta’ trasport imħallsa minn ġeniturii li jibagħtu lit-tfal fi skejjel tal-Knisja ma sabitx abbuż minn naħa tal-operaturi tal-minibuses. Din is-sena l-operaturi żiedu l-prezzijiet tagħhom. Dan f’mument fejn il-Gvern ta’ inċentiv fit-taxxa lil dawk li jibgħatu lil uliedhom permezz ta’ dan it-trasport u l-prezz tad-diesel naqas.

Aqra aktar

Servizz speċjali tat-Trasport Pubbliku għal logħba Malta – Skozja

Għall-partitissima tal-illejla Malta-Skozja fl-istadium Nazzjonali f’Ta’ Qali, l-Malta Public Transport se toffri servizz speċjali tat-Trasport Pubbliku. Din il-partita se tkun l-ewwel waħda minn erba’ logħbiet ta’ Malta kontra l-Ingilterra, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Litwanja ta’ Grupp F għal kwalifikazzjoni tat-Tazza tad-Dinja 2018 li se ssir fir-Russja.
Aqra aktar

Send this to a friend