trasport – Page 4 – One News

Notifiki

WEGĦDA: Trasport pubbliku li se jkompli jitjieb

Il-Prim Minsitru u mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru responsabbli mit-Trasport Joe Mizzi, il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Ian Borg indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fejn tkellmu dwar ir-riforma fit-traport pubbliku.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan huwa parti minn pjan komprensiv u costed, anke fid-dawl tal-ikbar proġett infrastutturali li qatt ħa jkun sar f’pajjiżna, li permzz tiegħu t-toroq kollha jsiru fuq medda ta’ seba’ snin.

Il-Ministru Mizzi qal li din l-amministrazzjoni introduċiet 24 rotta ġdida. Inbidlu 43 rotta eżistenti biex aktar żoni jintlaħqu mit-trasport pubbliku. Żdiedu 80 bus stop għal total ta’ 2,000 bus stop u sar investiment fi 380 karozza tal-linja ġdida. Saru  kampanji biex jitħajru n-nies jużaw it-trasport pubbliku. Dan minbarra li daħlet t-tallinja card u ġiet żviluppata real time app. 

Aqra aktar

TRASPORT: Trasport b’xejn lill-istudenti kollha

Wara l-ħidma li għamel Gvern Laburista, biex illum il-poplu qed igawdi minn sistemi ta’ trasport aqwa u ta’ kwalità. Fil-ħames snin li ġejjin, jwiegħed li se jkompli jagħti attenzjoni lil dan is-settur.

  • Trasport b’xejn lill-istudenti kollha b’superviżjoni
  • Mass Rapid Transport System Trasport
  • pubbliku b’xejn għall-istudenti, tfal, pensjonanti u persuni b’diżabilita’

Aqra aktar

Ftehim biex isir Mużew tat-Trasport f’Birkirkara – l-ewwel tat-tip tiegħu f’Malta

L-Awtorità tal-Ippjanar għadha kif iffirmat ftehim mal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara fejn se tkun qed tiffinanzja parti mill-ewwel mużew għat-Trasport f’Malta. Il-mużew se jkun qed isir fil-binja fejn qabel kien hemm l-istazzjon tal-ferrovija li jinsab fi Ġnien l-IStazzjon. L-Awtorità ffirmat ukoll ftehim mal-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala sabiex tiffinanzja b’mod sħiħ ir-resurfacing tal-karreġġjata fi Triq il-Qaliet. Għal dawn iż-żewġ proġetti, l-Awtorità se tkun qed tinvesti €500,000 mill-fond bl-isem, Development Planning Fund, li nħoloq riċentament.

Aqra aktar

In-nies mitluba jgħidu tagħhom dwar Birżebbuġa

Fetħet il-konsultazzjoni pubblika dwar il-Pjan għar-Riġenerazzjoni ta’ Birżebbuġa. Kien fil-baġit għal din is-sena li l-Gvern ħabbar li se jitfassal dan il-pjan għal-lokalità li tul is-snin kibret kemm fir-residenti u kemm fl-isfidi.

Iżda, minkejja dan ftit li xejn ingħatat attenzjoni. Anke jekk fl-istess ħin li l-post kiber kien qed jitgħabba b’piżijiet tal-effetti kkawżati mill-mod kif tħalla jiġi żviluppat il-Port Ħieles fost oħrajn.

L-iskop tal-Pjan ta’ Riġenerazzjoni ta’ Birżebbuġa huwa dak li jitfassal pjan sħiħ li għandu jibda billi jittieħed rendikont ta’ dak li huwa meħtieġ għal din il-lokalità filwaqt li jkunu ppjanati inizjattivi u proġetti biex f’Birżebbuġa jitwettqu proġetti ta’ tisbiħ, jittieħdu inizjattivi biex joffru servizzi ġodda u jitwettqu numru ta’ inizjattivi b’risq ir-residenti u l-komunità tal-lokalità.Aqra aktar

Send this to a friend