trasport – One News

Notifiki

Laqgħa ta’ konferenza diġitali bejn il-Ministru Ian Borg u ministri għat-trasport fi stati membri oħra

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapital Ian Borg kellu laqgħa ta’ konferenza diġitali mal-Kummissarju għat-Trasport Adina Valean kif ukoll il-kontropartijiet tiegħu, il-ministri għat-trasport tal-pajjiżi membri stati. Il-laqgħa saret minħabba s-sitwazzjoni bla preċedent li d-dinja qed taffaċċja minħabba l-coronavirus. Aqra aktar

II-Gvern jagħti trasport b’xejn lill-iskejjel tal-Gvern li jżuru l-Esplora

F’ħidma kontinwa sabiex jitnaqqsu l-ostakli ħalli l-istudenti jsiru aktar interessati fix-xjenza, l-iskejjel tal-gvern li jżuru l-Esplora minn Jannar li ġej, ser jibbenefikaw minn użu ta’ trasport b’xejn. Din l-inizjattiva hija frott ta’ kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni flimkien Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Aqra aktar

€2.5 miljun fi skemi għal mezzi tat-trasport iżjed sostenibbli

Il-gvern reġa’ ġedded u introduċa numru ta’ skemi finanzjarji li kif kienu imwiegħda fil-budget se jinċentivaw il-qalba fil-kultura tat-trasport għal waħda iżjed sostenibbli.

Permezz ta’ skema ġdida li għaliha l-gvern se jalloka €100,000, se tingħata għotja ta’ €800 meta jsir upgrade fil-vettura minn livelli ta’ emissjonijiet b’Euro standards baxxi (€3 jew inqas) għal €5. Il-konverżjoni hija msejħa Dual Diesel Fuel (DDF) li tuża kemm diesel u petrol fl-istess ħin.

Wara li s-sena l-oħra il-gvern investa kwazi €2 miljun favur scrappage ta’ karozzi li jniġġsu l-arja u x-xiri ta’ vettura li tniġġes inqas, din is-sena l-gvern qed jalloka €1.5 miljun . Għal din l-iskema huma eliġibbli vetturi ġodda tal-kategorija M1 jew Hybrid M1. Hawnhekk l-għotja tvarja minn waħda ta’ €800 għal €2,000.Aqra aktar

Send this to a friend