transport malta – One News

Notifiki

L-eżamijiet għal-liċenzja nawtika ser jibdew isiru mill-uffiċini ta’ Transport Malta

B’effett immedjat, l-eżamijiet tal-liċenzja nawtika ser jibdew isiru mill-uffiċini ta’ Transport Malta. Dan hekk kif l-Awtorita’ se tkun qed tassumi l-irwol ta’ ċentru tal-eżamijiet u b’hekk ser tkun qed tamministra l-proċeduri amministrattivi kollha. Filwaqt li Transport Malta tirringrazzja lill-MCAST tas-servizz tagħhom tul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità tinforma lill-pubbliku li l-MCAST mhux ser tibqa’ taċċetta dawn l-applikazzjonijiet. Aqra aktar

Tista’ tibqa’ ssuq jekk tiskadilek il-liċenzja minn Marzu ‘l quddiem

Fid-dawl tat-tixrid tal-Cornavirus, Transport Malta qed tagħmel arranġamenti temporanji biex il-liċenzji tas-sewqan (il-liċenzja r-roża) li se jiskadu minn Marzu ‘l quddiem mhumiex se jkunu mġedda sakemm jinħareg avviż ieħor. Dan ifisser li kull persuna li qed tiskadila l-liċenzja xorta waħda se tkun tista’ ssuq il-vettura tagħha fix-xhur li ġejjin sakemm s-sitwazzjoni fir-rigward tal-Coronavirus tirritorna għan-normal. Aqra aktar

“Se tixrob? Issuqx” – Titnieda l-kampanja ta’ Transport Malta għas-sigurtà fit-toroq għal żmien il-festi

Transport Malta qed tniedi uffiċjalment il-kampanja annwali tal-Milied. Minħabba li f’dawn iż-żminijiet ħafna nies jieħdu grokk tal-okkażżjoni, jiżdiedu dawk li potenzjalment isuqu taħt l-effett tal-alkoħol. Sfortunatament ħafna jirriskjaw għax jemmnu li jifilħu għax-xorb mingħajr ma jikkunsidraw il-konsegwenzi. Mhuwiex aċċettabli li ssuq wara li tixrob, il-konsegwenzi jistgħu ikunu koroh wisq. Kulħadd għandu jaħseb fil-familjari tiegħu, fih innifsu u f’dawk kollha ta’ madwaru u jevita l-inċidenti, speċjalment f’dawn iż-żminijiet tal-festi.Aqra aktar

Prijorità lis-sigurtà fit-toroq

Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg fetaħ is-seminar bl-isem ‘Road Safety, everyone’s commitment’ organizzat mill-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq u Transport Malta. Aqra aktar

Kameras għal iżjed infurzar u inqas traffiku

Bħalissa madwar sittin kamera mferrxa f’bosta toroq ewlenin f’pajjiżna qegħdin jissorveljaw it-toroq ta’ pajjiżna u li permezz tagħhom uffiċjali fiċ-Ċentru ta’ kontroll ta’ Transport Malta f’Raħal Ġdid ikunu jistgħu jidentifikaw postijiet fejn ikun qed jinġema’ t-traffiku. Aqra aktar

Send this to a friend