trabi – Page 2 – One News

Notifiki

58 abort Malti fl-Ingilterra

Is-sena li għaddiet saru 58 abort fl-Ingilterra minn persuni ta’ nazzjonalità Maltija. Dan jirriżulta minn rapport annwali li jkun ippubblikat ta’ kull sena mid-Dipartiment tas-Saħħa fl-Ingilterra fejn joħroġ tagħrif dwar in-notifiki li jkunu għaddew lill-uffiċjali t-tobba li jkunu wettqu l-abort fuq persuni fl-Ingilterra u Wales.

Notifika li hija mitluba skont illiġi tal-pajjiż. Jirriżulta li kien hemm 190,406 abort li saru fl-Ingilterra u Wales is-sena l-oħra. Tnaqqis żgħir mill-191,014 każ ta’ abort fl-2015. L-iktar etajiet popolari fejn isir l-abort huma dawk ta’ fuq l-20 sena għalkemm kien hemm każi fejn kien irrapportat li sar abort minn persuni fl-età ta’ 12- il sena u saħansitra jitilgħu għal persuni fuq l-40 sena.

Aqra aktar

FILMAT: Sorpriża mill-isbaħ għall-infermiera li salvat mijiet ta’ trabi

Sorpriża mill-isbaħ kienet dik għall-infermiera Renee li taħdem fl-isptar ta’ WellStar Kenenstone f’Ġeorġja. Din l-infermiera hija maħbuba mill-bosta hekk kif matul is-snin ħadet ħsieb u salvat eluf ta’ trabi li twieldu qabel iż-żmien.

Dan il-filmat mill-isbaħ juri kemm ix-xogħol tagħha ġie apprezzat mill-ġenituri u t-tfal. Numru ta’ tfal li din l-infermiera rnexxielha ssalva bid-dedikazzjoni u l-ħidma tagħha żaru lil Renee.

Ma setgħetx temmen kemm kibru u hija bdiet tibki bl-emozzjoni u l-ferħ. Dan il-filmat juri l-importanza tal-ħaddiema fl-isptar, fost oħrajn, li ta’ kuljum jaħdmu biex dawk l-iktar għeżież għalina jingħataw l-aqwa kura.

Aqra aktar

Mill-2006 twieldu 60,480 tarbija

Mis-sena 2006 sal-2017, f’Malta u Għawdex twieldu 60,480 tarbija. L-istatistika ta’ kull sena turi kif sena wara oħra ċ-ċifra ta’ trabi li twieldu żdiedet.

Fejn filwaqt li fis-sena 2006 kien hemm 4,260 wild, meta mqabbla mas-sena 2016, ġifieri għaxar snin wara, it-total tela’ għal 7,631. Dan ifisser li kien hemm żieda ta’ 3,371 wild ta’ trabi.

Din l-informazzjoni ħarġet minn mistoqsija parlamentari li saret mid-deputat Chris Said lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Owen Bonnici.

Hawn isfel hawn id-dettalji skont kull sena mill-2006.

Aqra aktar

Tifla ta’ 13-il sena l-iżgħar omm tal-2016

  • Mgħejjuna 52 minuri li saru ommijiet

Is-sena li għaddiet kien hemm 52 tfajla taħt l-età li ngħataw għajnuna miċ-Ċentru Għożża li jieħu ħsieb jgħin tfajliet adoloxxenti li jkunu naqbdu tqal.  L-iżgħar tifla s-sena li għaddiet kellha 13-il sena, filwaqt li kien hemm oħra ta’ 14 u tnejn ta’ 15 –il sena.  Kien hemm tliettax –il tfajla taħt is-sittax –il sena u 24 oħra taħt is-sbatax–il sena.

Aqra aktar

Send this to a friend