tfal – Page 5 – One News

Notifiki

Anqas tfal u addoloxxenti fil-faqar jew esklużjoni soċjali

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru tnaqqis ta’ 9,000 tifel u tifla li ħarġu mill-faqar u l-esklużjoni soċjali.

L-istatistika turi li bejn l-2013 u l-2017, elfejn tifel u tifla taħt is-sitt snin u 3,000 ta’ bejn is-sitta u l-għaxar snin ma baqgħux fil-faqar jew f’esklużjoni soċjali.

Dan jirriżulta minn statistika ppubblika lejlet il-Jum Dinji tat-Tfal meta mqabbla mas-sitwazzjoni kif kienet fl-2-13 skont statistika tal-Eurostat.Aqra aktar

It-tfal se jkollhom irwol kruċjali fiż-żamma tal-ambjent

Il-Kunsill Lokali tal-Gżira għal sena oħra se jiċċelebra l-jum internazzjonali ddedikat għat-tfal b’attività fil-kulleġġ ta’ Santa Klara bit-tema prinċipali tkun l-ambjent.

Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Kunsill Lokali tal-Gżira fejn fost oħrajn intqal li t-tfal għandhom dritt li jitrabbew u jgħixu f’ambjent nadif u nieqes mit-tniġġis.Aqra aktar

Tfal iwissu lill-adulti biex juru aktar rispett lejn xulxin

It-tfal iridu li l-adulti juru aktar rispett lejn xulxin, hekk kif studju dinji li kien ippubblikat ftit tal-jiem ilu kkonferma li 41% tat-tfal raw adulti jonqsu mir-rispett lejn xulxin fl-aħħar sitt xhur.

97% mit-tfal li ħadu sehem fl-istħarriġ kontra l-ibbuljar qalu li jridu li l-adulti jkunu aktar ta’ eżempju għalihom u ma jxekklux ħidmet xulxin.Aqra aktar

Send this to a friend