tfal – Page 24 – One News

Notifiki

“Għadu dlam ċappa”

Storja ta’ tifel tal-iskola tirrifletti r-realtà ta’ ħafna.

Permezz ta’ forum fuq sit soċjali, raġel irrakkonta kif dan it-tifel joħroġ jistenna t-trasport għall-iskola meta ma tkunx laħqet telgħat ix-xemx.

Jemmen li għandha ssir xi ħaġa dwar il-fatt li minkejja li l-ħinijiet tal-iskola huma madwar sitt sigħat, it-tfal fil-verità jiddedikaw ħafna aktar ħin għall-iskola, meta tqis il-ħin li jivjaġġaw u l-ammont ta’ xogħol li jkunu jridu jagħmlu d-dar. Dan minbarra t-tagħlim reliġjuż li ħafna drabi jsir wara l-ħin tal-iskola (bħall-Mużew u d-duttrina) u attivitajiet oħra; żfin, kant, football, u privatijiet f’ċertu każi. Il-kittieb jistaqsi fejn hu l-ħin biex it-tfal jagħmlu dak li vera jixtiequ, igawdu ftit ħin liberu, u finalment igawdu t-tfulija.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Entużjasti anke jekk li jqumu kmieni ma togħġobhomx

Illum studenti ta’ kull etá jirritornaw lura l-iskola biex jibdew sena skolastika ġdida. Iżda jispikka l-eċitament fost l-istudenti li se jkunu qegħdin iżanżnu skola ġdida f’Ħal Kirkop. Dawn l-istudenti se jkunu qed jagħmlu tranzizzjoni mill-iskola Primarja għal dik Sekondarja. Fi żjara li għamel ONE NEWS f’din l-iskola, wieħed jista’ jinnota l-eċitament fost l-istudenti biex jaraw min se jkollhom fl-istess klassi tagħhom u liema għalliema se jgħallmuhom.
Aqra aktar

L-ewwel minuri fil-Belġju li għażel l-ewtanażja

Persuna taħt l-età b’marda terminali saret l-ewwel waħda fil-Belġju li ngħatat l-għajnuna biex tmut, wara li tneħħew ir-restrizzjonijiet fuq l-età għall-ewtanażja fil-Belġu sentejn ilu.

Il-kap ta’ kummissjoni dwar l-ewtanażja ikkonferma l-każ, iżda ma provda ebda dettall ieħor.

Il-Belġju huwa l-unika pajjiż li jippermetti minuri ta’ kwalunkwe età li jagħżlu l-ewtanażja. L-Olanda tippermetti l-ewtanażja minn 12-il sena ‘l fuq.

Irid ikollhom biss abiltà li jieħdu deċiżjoni konxja u jkunu waslu fl-aħħar fażi tal-marda terminali tagħhom. Irid ikollhom ukoll il-kunsens tal-ġenituri.

 

 

Kienu illegali – kisbu informazzjoni dwar it-tfal

Tliet kumpaniji li jimmanifatturaw il-ġugarelli tat-tfal, flimkien ma’ xandar ta’ programmi tat-televiżjoni kienu penalizzati wara li nstab li s-siti tagħhom għandhom dawk li jissejjħu ‘cookies’ u teknoloġija oħra li kapaċi tikseb informazzjoni dwar il-konsumatur.

L-Avukat Ġenerali ta’ New York qal li dawn qablu li jħallsu multi li jammontaw għal $835,000. Fl-Istati Uniti mhux permess li siti bi prodotti għal dawk li għandhom taħt it-tlettax-il sena jiksbu informazzjoni personali mingħajr il-permess tal-ġenituri.

“Illum-il-ġurnata, it-tfal jgħixu online u hemm bżonn li wieħed iħares l-internet daqs kemm hemm bżonn ħarsien fit-toroq” qal l-Avukat Ġenerali Eric Schneiderman. Żied jgħid li ma jixtieq ikun hemm dossier fuq kwalunkwe tifel jew tifla, li jista’ jintuża biex uħud jagħmlu profitt.

Aqra aktar

Ma jirriżultax li tal-mini buses abbużaw

Investigazzjoni tal-Awtorità Maltija għall-Konsumatur dwar ir-rati ta’ trasport imħallsa minn ġeniturii li jibagħtu lit-tfal fi skejjel tal-Knisja ma sabitx abbuż minn naħa tal-operaturi tal-minibuses. Din is-sena l-operaturi żiedu l-prezzijiet tagħhom. Dan f’mument fejn il-Gvern ta’ inċentiv fit-taxxa lil dawk li jibgħatu lil uliedhom permezz ta’ dan it-trasport u l-prezz tad-diesel naqas.

Aqra aktar

Summer on the Move f’ Għawdex ukoll

Illum kienet l-aħħar darba li t-tfal Għawdxin, li pparteċipaw fil-programm ‘Summer on the Move’ attendew is-sessjoni ta’ taħriġ tagħhom. One News żar lit-tfal fl-aħħar jum, fejn saqsejnihom x’dehrilhom minn din l-esperjenza.

Aqra aktar

Tfal jissieltu għan-nifs

Il-Gvern Sirjan jinsab akkużat li xeħet bombi bil-chlorine minn helicopters fuq parti minn Aleppo, b’konsegwenza li ndarbu 80 persuna.

Xeni ta’ tfal jissieltu għan-nifs u jiġu maħsula bl-ilma biex jitnaddfu qed ifeġġu fuq l-internet.

Aqra aktar

11,500 student attendew Skola Sajf 2016

Id-domanda għas-servizz ta’ Skola Sajf qed tkompli tiżdied tant li meta wieħed iħares lejn l-aħħar sentejn jara żieda fin-numru tat-tfal li attendew. Mhux biss, iżda wkoll qed tiżdied id-domanda biex l-iskejjel fis-sajf jibqgħu miftuħa filgħaxija biex jaqdu l-esiġenzi tal-familji.

Aqra aktar

Send this to a friend