tfal – Page 22 – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Kliem ta’ tifħir għal Christina Magrin – Malta fis-sitt post

Kienu bosta l-kummenti fuq is-sit soċjali Facebook u Twitter ta’ tifħir għall-erbatax-il edizzjoni tal-Junior Eurovision Song Contest li kien organizzat f’pajjiżna.

Spettaklu li kien imżewwaq b’ħafna talent barrani u lokali, b’bosta żeffiena juru x’jafu waqt l-intervalli. Kienet il-kantanta ta’ Ġorġja Mariam Mamadashvili u d-diska Mzeo hija r-rebbieħa tal-Junior Eurovision ta’ din is-sena li għat-tieni darba wara l-2014.
Aqra aktar

KUNDANNA mill-Kummissarju għat-Tfal

Illum huwa l-Jum Ewropew kontra l-Vjolenza Sesswali fuq it-Tfal.

Mingħajr ma daħal fil-mertu tal-allegati abbuzi sesswali fuq minuri fi skola li ghadħom taħt investigazzjoni tal-Pulizija, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal fi stqarrija kkundanna  kull azzjoni vjolenti u abbużżiva kontra t-tfal.

Kellu kliem iebes ukoll kontra kull abbużż vjolenti u sesswali fuq it-tfal, jagħmlu min jagħmlu. “Ma ninsewx li l-adulti, u b’mod partikolari dawk li għandhom it-tfal fdati fir-responsabbiltà tagħhom, għandhom ikunu xempji ta’ valuri u mudelli ta’ mġiba li tirrispetta d-dinjità ta’ kull tifel u tifla”.

Aqra aktar

Studju dwar tfal immigranti f’Malta

Wara li sar studju dwar tfal li jinsabu fil-foster care li rriżulta f’ rapport u rakkomandazzjonijiet utli mill-uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal, issa tħabbar studju simili, din id-darba dwar immigranti tfal li jgħixu f’pajjiżna.

Dan fid-dawl li kull tifel u tifla li jgħixu f’Malta għandhom ikunu mħarsa, mhux dawk b’identità Maltija biss.

Segwri dak li qalet il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Miceli.

Aqra aktar

Sebat’itfal salvati minn abbuż kuljum

Ilum huwa l-jum Ewropew dedikat għall-protezzjoni tat-tfal kontra l-esplojtazzjoni u l-abbuż sesswali.

F’pajjiżna jeżisti hotline magħruf bħala childweb alert, li ta’ kuljum isalva sebat itfal minn esplojtazzjoni sesswali.

Deborah Vassallo, amministrattriċi tan-numru 179 fi ħdan il-Foundation for Social Worker Services. Tkellmet dwar il-bżonn li wieħed ma jitkellimx dwar ‘pornografija’ fejn jidħol it-tfal, iżda ‘abbuż’.

Jidħlu rapporti fejn tfal Maltin ikunu qed jipproduċu ritratti huma stess – ħaġa li wkoll hija illegali. Wissiet ukoll dwar ġenituri li jtellgħu ritratti ta’ wliedhom b’ċertu pożi. Anke fejn jidħul ritratti ta’ trabi li għadhom jitwieldu u jkunu bla ħwejjeġ. Dawn faċli jispiċċaw fuq siti frekwentati minn pedofeli.

Segwi siltiet mill-intervista hawn.

Aqra aktar

Huma ĦAMSA t-tfajliet li qalu li l-għalliem għamel avvanzi sesswali

Il-każ ta’ tfajla li allegatament kienet abbużata fi skola l-Ħamrun ma jidhirx li kien l-unika wieħed irrapportat fl-aħħar sigħat.

Sorsi qrib dan is-sit ikkonfermaw li l-kuraġġ tat-tifla li żvelat minn xiex kienet qed tgħaddi serva biex erba’ tfajliet oħra li allegatament għaddew minn sitwazzjonijiet simili, jersqu ‘l quddiem u jikxfu li għaddew mill-istess trawma lill-amministrazzjoni tal-iskola.
Aqra aktar

“L-antibijotiċi jistgħu iħallu effetti negattivi fuqek jew fuq it-tfal”

Fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Isptar Mater Dei tpoġġiet informazzjoni dwar l-antibijotiċi għall-ġenituri. F’din l-informazzjoni nsibu li l-antibijotiċi m’humiex effettivi għal kull tip ta’ virus li jittieħed bħal riħ komuni, influwenza, uġigħ fil-grizmejn, bronkite, numru ta’ sinuses u infezzjonijiet fil-widnejn. “L-antibijotiċi jaf iħallu effetti negattivi fuqek jew fuq it-tfal.”
Aqra aktar

Forsi ma nibqgħux nibbrillaw fl-obeżità

L-Organizazzjoni Dinjija tas-Saħħa qaltilna ċar: aħna fil-quċċata tal-klassifika ta’ pajjiżi Ewropej bi problema tal-obeżità.

Wara din it-turija kerha tar-realtà, ħafna kienu l-inizzjattivi li nibtu biex iħeġġu lit-tfal isegwu ħajja attiva. Il-Proġett Ewropew On The Move se jindirizza l-problema b’mod ħolisitiku, u mhux biss se jħarreġ lit-tfal fl-isports, iżda se jinkludi wkoll lill-ġenituri, fil-ħolqien ta’ stil ta’ ħajja aħjar.

Aqra aktar

Kif taqbad ittihom l-aħbar fuq binhom?

Il-Ministeru għas-Saħħa, f’kollaborazzjoni ma’ Allied Health Care Services u l-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità qed torganizza konferenza partikolari.

Immaġinak professjonist fil-qasam tas-saħħa, u trid tispjega l-aħbar lill-ġenituri li wliedhom għandhom xi forma ta’ diżabilità jew inkella problema serja ta’ saħħa. Immaġina trid tispjega xi ħaġa simili lit-tfal fuq il-ġenituri tagħhom, jew inkella fuqhom stess.

Kif taqbad iġġib ruħek?

Aqra aktar

Jekk l-omm Borg u l-missier Vella, it-tifel x’jiġi?

Il-Qorti Kostituzzjonali Taljana iddeċidiet kontra leġiżlazzjoni li awtomatikament tagħti lit-tfal ta’ koppji miżżewġa kunjom il-missier.

Avukati argumentaw li meta familji jkunu mwaqqfa milli jagħtu lit-tfal kunjom ommhom, din tfisser diskriminazzjoni kontra n-nisa.

Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (ECHR) kienet ikkundannat din il-leġiżlazzjoni – li tmur lura għal żmien ir-Rumani – u ordnat lill-Italja biex tibdilha.

Difensuri faħħru din id-deċiżjoni u talbu lill-Parlament japprovaha.

Aqra aktar

Send this to a friend