tfal – Page 16 – One News

Notifiki

Saru Pulizija u pumpiera għal għodwa waħda

Min jajf kemm ħlomna fi tfulitna li meta nikbru jkollna xogħol avventuruż! Forsi ħlomna li s-saħħa u s-sigurtà pubblika tiddependi minnha.

Fl-okkażjoni tal-jum ta’ għarfien dwar is-servizzi ta’ emerġenza, numru ta’ tfal kellhom l-opportunità biex għal għodwa sħiħa jirkbu l-muturi u ż-żwiemel tal-pulizija u jaraw xogħol id-dipartiment tal-protezzjoni ċivili mill-iktar viċin.

Tista’ tara l-eċitament tat-tfal hawn!

Aqra aktar

Kontra l-abbużi tat-tfal fil-futbol u fil-Knisja

Andrew Azzopardi huwa Safeguarding Officer tal-MFA u tal-Kurja Arċiveskovili lokali, u jinsab fil-qalba tal-isfida kontra l-abbużi fil-futbol u fil-Knisja lokali. L-għan prinċipali tal-ħidma tiegħu huwa l-protezzjoni tat-tfal u tal-minorenni minn kull tip ta’ abbuż. Il-gazzett KullĦadd tkellmet miegħu dwar iż-żewġ esperjenzi.

Irrakkontalna ftit fuq it-tfulija tiegħek.

Qegħdin ħamsa fid-dar, ħamest itfal u jien iż-żgħir. Kelli tfulija sabiħa, xejn ta’ barra minn hawn. L-ewwel sena nofs ta’ ħajti għextha s-Saudi Arabja għax missieri kien jaħdem hemm. Imbagħad ġejna Malta. Trabbejt is-Swieqi. Dak iż-żmien kien villaġġ żgħir, ma tantx kienu jafu bih. Illum kiber u nbidel ħafna. Għandi memorji sbieħ ħafna ta’ tfuliti. Kont immur skola l-Kulleġġ San Alwiġi.

Aqra aktar

Tifla ta’ 13-il sena l-iżgħar omm tal-2016

  • Mgħejjuna 52 minuri li saru ommijiet

Is-sena li għaddiet kien hemm 52 tfajla taħt l-età li ngħataw għajnuna miċ-Ċentru Għożża li jieħu ħsieb jgħin tfajliet adoloxxenti li jkunu naqbdu tqal.  L-iżgħar tifla s-sena li għaddiet kellha 13-il sena, filwaqt li kien hemm oħra ta’ 14 u tnejn ta’ 15 –il sena.  Kien hemm tliettax –il tfajla taħt is-sittax –il sena u 24 oħra taħt is-sbatax–il sena.

Aqra aktar

Ħidma biex tinfetaħ l-ewwel Children’s House hawn Malta

Waqt żjara fi New York, il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia kellu laqgħa mad-Direttur tal-UNICEF Olav Kjorven, fil-Kwartieri Ġenerali tal-UNICEF.

Il-Ministru Farrugia tkellem dwar għadd ta’ miżuri li ttieħdu fl-aħħar tliet snin f’pajjiżna li jħarsu l-interessi tat-tfal u dwar il-liġi tal-ħarsien tat-tfal li jinsabu fil-kura tal-Istat, kemm it-tfal Maltin kif ukoll it-tfal li jispiċċaw Malta b’modi irregolari.

Dr Farrugia qal li l-Ministeru qed jaħdem biex f’Malta tinfetaħ l-ewwel Children’s House kif ukoll dwar il-preparamenti għall-abbozzi ta’ liġijiet dwar ‘Id-Drittijiet tat-Tfal’ biex Malta ssir konformi mal-Lanzarote Convention.

Children’s House huwa kunċett li qed ikun imħaddan minn ħafna pajjiżi. Meta jkun hemm tfal li jkunu involuti f’każijiet fejn għadhom bżonn jixdhu l-qorti, ikunu jistgħu jattendu qorti speċjali għalihom, li tkun child-friendly. Dawn imorru darba, jixhdu hemm u mhux imorru spiss f’ambjent li mhux ideali għalihom.

Aqra aktar

Bqajt ma ffirmajthiex

Bqajt ma ffirmajtx il-petizzjoni li qiegħda iddur online b’rabta mar-regolamenti tal-Malta Football Association fejn jidħlu t-tfal li jmorru  jitħarrġu f’nursery tal-futbol.

Mhux għax fil-prinċipju ma naqbilx li t-tfal għandhom ikunu kemm jista’ jkun ħielsa u ma jkollhom ebda rabta dwar meta u ma min iridu jilagħbu l-futbol. Fil-prinċipju, dik l-isbaħ ħaġa.

Aqra aktar

It-tfal l-inqas li jduru fuq il-179

Għal snin twal, speċjalment meta saru kampanji fl-iskejjel dwar kif it-tfal għandhom ifittxu l-għajnuna tal-179, mhux darba u tnejn li ġenituri setgħu jikkummentaw dwar kemm jista’ jkun li uliedhom qegħdin jingħataw arja żejda.

Iżda, kelliema għall-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali (FSWS) qalet mal-gazzetta KullĦadd li persuni taħt it-18-il sena huma fost l-inqas li jużaw is-servizz ta’ għajnuna li joffri dan in-numru li issa daħal fil-25 sena tiegħu.

“Għal kontra ta’ dik li hija l-perċezzjoni tal-pubbliku inġenerali, ma tantx iċemplu minuri. Peress li aħna membri wkoll tal-organizzazjoni dinjija, Child HelpLine International, nixtiequ ħafna li tfal u żgħażagħ li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli ma jiddejqux li jċemplu fuq il-linja tagħna. Is-Supportline 179 mhux qiegħed hemm biex jagħti arja żejda lit-tfal iżda huwa mezz ta’ kif tfal li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli jistgħu jfittxu l-għajnuna,” qalet il-kelliema tal-fondazzjoni.

Aqra aktar

L-Indja tagħti tama lill-Maltin li jridu familja

L-Indja qed tkun il-lok li jagħti tama ġdida lil diversi koppji li jridu jkunu ġenituri prospettivi u li biex jagħmlu dan daru fuq l-addozzjoni.

Wara perjodi diffiċli ħafna fil-qasam tal-addozzjoni internazzjonali għall-Maltin, tant li s-sena li għaddiet kien hemm biss sitt każi ta’ addozzjoni, jidher li dan il-pajjiż ta tamiet ġodda. L-addozzjoni mill-Indja infetħet riċentament bl-aħbar intlaqgħet tajjeb wara li fl-aħħar snin kien hemm xi pajjiżi, bħall-Kambodja, li ngħalqu.

Aqra aktar

“ĦASSEJT ĠISMI NOFSU MEJJET U QTUGĦ TA’ NIFS KBIR”

  • Jirrakonta Mark Grima, missier li tilef lil ibnu ta’ xahar u nofs

Il-5 ta’ Diċembru tal-2016. Ġurnata li ħalliet timbru f’ħajjet Mark u Cynthia Grima – koppja li saret missier u omm għall-ewwel darba.

Malli fetaħ għajnejh, baby Deyan kien imdawwar bi qlub mimlija mħabba, lesti biex jagħtuh dak kollu li kellu bżonn fil-vjaġġ li bħal tfal oħrajn, kellu jifformalu ħajtu.

Iżda ma kellux ikun.

Aqra aktar

Sirjana ta’ 19-il sena biddlet dokumenti uffiċjali biex tingħaqad ma’ wliedha

Yasmin Assaf, Sirjana ta’ 19-il sena u omm ta’ żewġ ulied, ammettiet li bidlet il-karta tar-residenza mingħajr awtorizazzjoni u ngħatat sentenza sospiża ta’ sitt xhur ħabs.

L-Avukat difensur stqarr fil-Qorti li Assaf għamlet dan biex terġa tingħaqad maż-żewġ uliedha, li nġiebu Malta minn missierhom meta ħarab il-kunflitt fis-Sirja.

Aqra aktar

Send this to a friend