tfal – Page 15 – One News

Notifiki

Ħafna spiderman u prinċipessi fost ir-ritratti tal-karnival li bgħattulna!

Illum hija ġurnata sinonima mal-briju u festa ta’ kuluri hekk kif fil-Belt Valletta jissokta l-Karnival tat-tfal. Kienu bosta l-ġenituri li bgħatulna ritratti tat-tfal tagħhom b’kostumi mill-isbaħ, iżda jkollna nammettu li l-iktar ħaġa li spikkat f’dawn ir-ritratti hija t-tbissima fuq fomm iċ-ċkejknin hekk kif f’dawn il-ġranet jkollhom iċ-ċans li jinbidlu fil-karattru favorit tagħhom.

Għidulna aktar dwar il-kostumi tagħkom: IVVOTA: tixtri, tiddobba, jew tagħmel inti?

Aqra aktar

FILMAT: L-infermiera jagħmlu minn kollox biex iżommu ċkejkna bi tbissima

F’dan il-filmat sempliċi li juru numru ta’ infermiera jiżfnu u jkantaw ma’ ċkejkna li qed tingħata l-kura l-isptar jnissel tbissima, iżda mhux biss.

Dan il-filmat juri d-dedikazzjoni tal-infermiera li mhux biss jassiguraw li jagħtu l-aqwa għajnuna lill-pazjenti iżda jagħmlu ukoll ħilithom biex minkejja d-diffikultajiet u t-tbatija li jkunu għaddejjin minnha l-pazjenti jibqgħu bi tbissima fuq fommhom u jsibu l-pożittiv fost in-negattivita.

Aqra aktar

Aktar minn 1,600 japplikaw online għall-iskejjel tal-Knisja – fadal 878 post vakanti

Sal-lum, mill-kriterji kollha għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, 1,620 ssottomettew l-applikazzjoni tagħhom online.

Il-Bord tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja issa qed jilqa’ applikazzjonijiet tard skont il-Kriterju ‘Applikanti Oħra’, għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja fl-ewwel sena kindergarten, it-tieni sena kindergarten, l-ewwel sena primarja u l-ewwel sena sekondarja, għas-sena skolastika 2017 – 2018. Wieħed jista’ japplika online fuq www.knisja.org/applications sa nhar il-Ħamis, 23 ta’ Frar 2017, jew imur il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, jew fl-iskola St Michael, Santa Venera, nhar il-Ħamis, 23 ta’ Frar 2017, bejn id-9am u s-1pm.

Wara li ġew milqugħa l-applikazzjonijiet tal-Ewwel Kriterju u tal-Każijiet Serji tal-Ewwel Kriterju, in-numru ta’ postijiet vakanti għall-‘Applikanti l-Oħra’ huwa ta’ 878 minn total ta’ 1,564 post. Il-postijiet vakanti għall-‘Applikanti l-Oħra’ huma maqsumin hekk:

Aqra aktar

52 tqal taħt it-tmintax-il sena fl-2016

Tnejn u ħamsin tfajla fittxew l-għajnuna taċ-ċentru Għożża fl-2016. Dan għax inqabdu tqal qabel l-eta’ ta’ tmintax-il sena. Għalkemm numru li jidher mhux żgħir dan huwa inqas mill-madwar mija li sa sitt snin kienu jirrikorru għand dan iċ-ċentru.

Melanie Bonavia, uffiċċjal tas-Servizz Għożża li jaħdmu ma tfajliet li jkun ħarġu tqal taħt l-eta tkellmet dwar dan waqt il-programm One News Breakfast. Spjegat li ċ-ċentru joffri kemm programmi ta’ councelling kif ukoll pjan ta’ azzjoni għal kull tfajla.

Aqra aktar

Jammetti li kellu aktar minn 9,000 ritratt u filmat ta’ porn ESTREM fuq tfal

Ċertu David Carey minn North Tyneside fl-Ingilterra wieġeb ħati li kellu fil-pussess tiegħu aktar minn 9,000 ritratti u filmati ‘estremament offensivi’ ta’ tfal. Uffiċjali tal-Pulizija qed jgħidu li huma fost l-iktar materjal gravi li qatt ġie f’idejhom. Minbarra li ammetta li kellu din il-librerija fil-pussess tiegħu, ammetta wkoll li ddistribwixxa materjal ta’ dan it-tip lil ħaddieħor.

Ir-raġel ta’ 33 sena kellu wkoll 73 ritratt u 91 filmat ta’ pornografija estrema fejn in-nies jagħmlu s-sess mal-annimali. Carey, li jgħix ma’ ommu anzjana, ammetta 13-il offiża miġjuba kontrih bejn l-2012 u l-2016.

Il-każ tiegħu se jkompli jinstema’ lejn l-aħħar ta’ Marzu u sadanittant tqabbad jara psikjatra. Huwa tqabbad jiffirma f’reġistru ta’ persuni li għamlu offiżi sesswali u kien rilaxxat fuq libertà proviżorja.

Aqra aktar

346 tifel u tifla tressqu l-Qorti fl-2016

Il-Ministru Carmelo Abela qal li matul is-sena li għaddiet tressqu l-qorti 346 persuna taħt it-18-il-sena dwar diversi offiżi.

Dawn jinkludu vjolenza kontra persuni jew uffiċċjali pubbliċi, theddid u nsulti, ksur ta’ bon ordni u paċi pubblika, feriti fuq persuni, ħsara volontarja, pussess ta’ droga, vjolenza domestika, offiżi kontra l-morali pubbliċi, serq, ilqugħ ta’ oġġetti misruqa u ksur tar-regolamenti tat-traffiku

Aqra aktar

Meta l-bullying ikun estrem

Il-familja ta’ tfajjel fl-Ingilterra ippubblikat ritratti xokkanti ta’ binhom ta’ 15-il sena.

It-tifel kien nieżel minn karozza tal-linja, fi triqtu lejn id-dar mill-iskola, meta safa attakkat, bir-riżultat ikun wiċċ minfuh u kollu demm. Ħabiba tal-familja użat Facebook biex ippubblikat ir-ritratti u talbet għall-għajnuna, bil-kliem: ‘Please, if anyone saw anything please tell the police.’  u ‘I’m sharing this with his mum’s permission.’

Il-Pulizija wkoll qed tappella biex min għandu informazzjoni dwar l-attakk li seħħ fid-dawl tax-xemx f’South Wales, jitkellem. Ġuvni ta’ 17-il sena kien arrestat b’rabta ma’ dan il-każ estrem ta’ bullying.

Aqra aktar

Send this to a friend