tfal – Page 14 – One News

Notifiki

Rabja għal sentenza tal-Qorti

Sentenza tal-Qorti li ngħatat f’Singapore ħolqot polemika sħiħa u rabja fost iċ-ċittadini. Dan wara li Joshua Robinson li nstab ħati li għamel att sesswali ma’ żewġ tfajliet taħt l-età ingħata sentenza ta’ erba’ snin ħabs. Kienu bosta l-kummenti ta’ rabja fost il-pubbliku, hekk kif fi kliemhom l-akkużat kellhu jeħel aktar snin il-ħabs.

Aqra aktar

Aktar minn 12,000 single parent f’Malta

In-numru ta’ single parents reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’Malta u f’Għawdex huwa ta’ 12,472 ġenitur. Fi tweġiba għall-mistoqsija Parlamentari, l-Ministru Michael Farrugia ta rendikont tan-numru ta’ single parents f’Malta u f’Għawdex flimkien mat-total ta’ tfal li dawn il-ġenituri qed jieħdu ħsieb.

Aqra aktar

“It-tniġġis tal-arja marbut mal-mewt ta’ 600,000 tifel u tifla”

Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dr. Margaret Chan, qalet li t-tniġġis tal-arja hu “fost l-ikbar theddidiet” li d-dinja qed taffaċċja llum il-ġurnata. Hi sostniet li l-problema tant hi serja li hi ferm ikbar mill-problema tal-HIV u tal-Ebola.

Chan sostniet li l-kwalità ħażina tal-arja qed tħalli impatt ħażin b’mod partikolari fuq it-tfal u ż-żgħażagħ.

Aqra aktar

Sentenza mnaqqsa għal anzjan li ħa ritratti indeċenti ta’ tfal

Giuseppe Calleja ta’ 77 sena kellu s-sentenza tiegħu mnaqqsa wara li oriġinarjament kien instab ħati li ġibed ritratti u filmati ta’ tfal li kienu indeċenti.

Erba’ snin ilu l-anzjan kien instab ħati li fl-2007 ħa sehem f’att li għen fil-koruzzjoni ta’ żewġ t’itfal li kellhom ħmistax-il sena.

Huwa iżda ma kienx instab ħati li pparteċipa f’attivitajiet sesswali mal-minuri.

Aqra aktar

‘Tal-mistħija’ – is-sindku tal-Floriana

 “Din is-sitwazzjoni hi realtà li nsibuha ta’ kuljum fit-toilets tal-ġnien. Inaċċettabli u tal-mistħija!”

Hekk kitbet is-sindku tal-Floriana Davina Sammut Hili, filwaqt li ppublikat ritratti ta’ siringu u għodod oħra li allaħares jiġu f’idejn it-tfal.

Aqra aktar

Jissuġġerixxi counselling minflok ħabs għal min jara l-porn fuq it-tfal

Uffiċjal għoli Ingliż speċjalizzat fl-atti kriminali relatati mal-pornografija fuq it-tfal għamel suġġeriment li ħasad lil bosta. Qal li n-nies m’għandhomx imorru l-ħabs jekk jinqabdu jħarsu lejn stampi pornografiċi ta’ tfal u ma jkunux ta’ theddida fiżika.

Il-kuntistabbli ewlieni Simon Bailey huwa irrapportat isostni li uffiċjali għandhom jiffokaw fuq dawk li verament jabbużaw mit-tfal jew inkella li jużaw l-internet biex iġiegħlu lil min ikun abbużiv. Bailey insista li dawk li jinqabdu jħarsu biss, għandhom jingħataw servizz ta’ counselling u riabilitazzjoni.

Aqra aktar

Tfal attakkati, stuprati u maqtula

Il-Nazzjonijiet Magħquda wissew li ammont kbir ta’ tfal qed jipperikolaw ħajjithom billi jivjaġġaw mill-Libja għall-Italja. Skont Unicef, mas-26,000 tifel u tifla, ħafna minnhom waħedhom, vjaġġaw fil-Mediterran is-sena li għaddiet.

Iżda f’rapport ġdid bl-isem A Deadly Journey for Children, Unicef qalu li huwa allarmanti kemm tfal isofru minn vjolenza u abbuż sesswali meta jiġu f’idejn min jitraffikahom. Agħar minn hekk, ikun hemm ħafna li jkun attakkati b’mod brutali, stuprati u anke maqtula.

Aqra aktar

Send this to a friend