tfal – Page 10 – One News

Notifiki

Mumenti ħelwin mill-kampanja

Dħalna fis-dsatax-il jum tal-kampanja elettorali, u propju f’dan il-jum se nfakkru wħud mill-mumenti ħelwin u kif ukoll sbieħ li ltaqa’ magħhom il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat.

Dan permezz ta’ ritratti mill-isbaħ li fihom hemm mumenti ħelwin li żgur mhux se jintesew.

Aqra aktar

WEGĦDA: Gvern Laburista jgħin FAMILJI joħorġu mill-faqar jew esklużjoni

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar il-proposti tal-Partit Laburista għall-familji. Fi kliem il-Prim Ministru dawn il-wegħdi qed jinkludu fil-manifest elettorali wieħed mill-iktar pakketti soċjali b’saħħithom.

Il-wegħdi għandhom l-għan ewlieni li aktar nies ikunu inċentivati biex joħorġu jaħdmu. Għalhekk, se jkun qed ikompli jonqos il-faqar permezz ta’ aktar miżuri li jkomplu fuq dak li diġà sar tul dawn l-aħħar erba’ snin.

Dan jista’ jsir biss, spjega l-Prim Ministru, mhux bi kliem iżda b’miżuri. Miżuri li fost oħrajn se jassiguraw li ebda tifel jew tifla ma jkunu qed jgħixu fil-faqar.

Aqra aktar

Min ta l-aħħar parir lil Joseph Muscat qabel il-mass meeting

Qabel il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat jindirizza eluf ta’ nies f’mass meeting, jingħata parir speċjali. Dan il-parir jtuwulu t-tewmin tiegħu Etoile u Soleil. F’ritratt li l-Prim Ministru poġġa fuq il-profil ta’ Instagram tiegħu kiteb “L-aħħar pariri qabel nagħmel id-diskors fil-mass meeting.” F’dan ir-ritratt il-Mexxej Laburista jidher flimkien mal-familja tiegħu.

Aqra aktar

Plejers żgħar jilagħbu l-futbol biex jiġbru fondi għall-Inspire

In-Nursery tal-klabb tas-Sliema Wanderers u l-Fondazzjoni Inspire ikkollaboraw flimkien għat-tieni edizzjoni ta’ Come Together Football Tournament – tournament għal plejers żgħar, sabiex jippromwovu l-inklużjoni fis-soċjetà tagħna.

Nhar il-Ħadd 2 ta’ April 2017, aktar minn 100 plejer żagħżugħ ipparteċipaw fil-festival tal-futbol, li ġie organizzat fil-Kumpless tat-Training tal-Klabb tal-Futbol Sliema Wanderers, f’ Tigne Point, Sliema. Inġabru aktar minn €800, li ngataw bħala donazzjoni lill-Fondazzjoni Inspire.

Aqra aktar

Tfal tal-Kulleġġ Maria Reġina jitgħallmu dwar ir-rispett

Għat-tieni sena konsekuttiva, il-Ħamis 4 ta’ Mejju 2017, il-Kulleġġ Maria Reġina organizza attivita’ kbira bl-isem ta’ COLLEGEFEST. Din il-ġurnata hija festa ta’ attivitajiet u talent taħt it-tema RISPETT.

Il-Kulleġġ Maria Reġina jinkorpora fih l-iskejjel tan-Naxxar, Mosta, Għargħur, San Pawl il-Baħar u Mellieħa  – mill-Kindergarten, Primarja, Skola Medja u anki Sekondarja. Matul din il-ġurnata, madwar 900 student attendew l-iskola Medja li laqgħet lil dawn l-istudenti għal nofstanhar ta’ attivitajiet – li kienu jinkludu kant, drama, żfin, wirjiet ta’ arti, zumba, logħob mekkaniku u ġinnastika fost l-oħrajn. It-tfal inqasmu f’erba’ gruppi biex kull nofs siegħa setgħu ibiddlu l-attivita li kienu qegħdin jagħmlu. Minbarra li setgħu jagħmlu ħbieb ġodda u jiltaqgħu ma’ studenti li jiffurmaw parti mill-istess Kulleġġ, it-tfal setgħu jiddiskutu wkoll it-tema ta’ RISPETT mal-edukaturi li ħadu sehem fi programm ieħor mill-Erasmus+ –  fil-Portugall, eżattament fl-Università tal-Valuri, ġewwa Mafra.

Aqra aktar

HFO: Il-Professur Montfort jistenna differenza fir-rati tal-ażżma

Il-Professur Stephen Montfort, li jispeċjalizza fil-mard respiratorju, tkellem dwar kif jistenna li fil-ġejjieni jkun hemm impatt fuq ir-rati tal-ażżma f’pajjiżna. Dan bl-għeluq tal-power station tal-Marsa u l-waqfien tal-użu tal-Heavy Fuel Oil mill-power station ta’ Dellimara. Montfort qal dan meta kkummenta dwar l-avveniment storiku ta’ iktar kmieni din il-ġimgħa meta pajjiżna beda juża l-gass għall-ġenerazzjoni tal-elettriku.

Aqra aktar

 X’jiġri mit-tfal, meta koppja tkun isseparat u tgħix f’pajjiżi differenti?

Sitwazzjoni interessanti daqs kemm tista’ tkun stressanti li tkellem dwarha l-Ministru Owen Bonnici waqt  konferenza dwar il-liġi tal-familja, bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE.

Biex f’sitwazzjonijiet bħal dawn ikun hemm l-inqas tbatija possibbli, importanti li pajjiżi jaqsmu l-aqwa prattiċi dwar l-istrumenti li diġà hemm fis-seħħ. Hemm oqsma  importanti bħall-obligu tal-manteniment, ir-responsiblitajiet tal-ġenituri fis-separazzjoni u d-divorzju, u ki dawn ikunu implimentati bl-aqwa mod f’kull stat membru.

Il-Ministru spjega li dawn il-liġijiet jipproteġu l-aqwa interess tat-tfal, li huma l-ħsieb aħħari wara kull strument legali.

Huwa propju fuq l-interess tat-tfal li qed issir reviżjoni tal-liġi attwali bl-isem Brussels IIa. Fost oħrajn hemm propost li t-tfal jingħataw widen f’każijiet ta’ separazzjoni, divorzju, u responsabiltà tal-ġenituri.  

Aqra aktar

Jingħataw għajnuna, biex huma jkomplu jgħinu lit-tfal tal-Belt Valletta

Permezz ta’ fondi mill-iskema VOPs (Voluntary Organisations Project Scheme), l-organizzazzjoni volontarja Third World Group tejbet il-faċilitajiet tagħha fis-sit li topera minnu fil-Belt Valletta biex tkun tista’ tkompli twettaq xogħol importanti ma’ tfal u żgħażagħ mill-Belt stess, speċjalment ma’ dawk li kellhom trobbija diffiċli.

Fost l-oħrajn din l-għaqda torganizza attivitajiet u proġetti edukattivi, kulturali u sportivi li jgħinu lil dawn it-tfal u żgħażagħ fl-iżvilupp soċjali tagħhom ki fukoll għandhom l-għan li jgħinuhomma jaqgħux fil-faqar.

Aqra aktar

Tfal żgħar qed jorqdu inqas minħabba l-użu ta’ mowbajls u tablets

Tfal żgħar li jqattgħu ħafna ħin jilgħabu fuq mowbajls u tablets jorqdu inqas minn dawk li ma jagħmlux użu minnhom, dan skont sejba minn riċerkaturi.

L-istudju li ġie ppubblikat f’Scientific Reports jissuġġerixxi li kull siegħa li t-tfal jużaw il-mowbajl kull jum, qed tiġi abbinata ma 15-il minuta ta’ inqas irqad.

Iżda, dawk li jużaw dawn it-tip ta’ aġġeġġi għandhom vantaġġ hekk kif itejbu l-abiltà li jużaw idejhom b’kordinazzjoni m’għajnejhom.

Aqra aktar

Send this to a friend