taħriġ – One News

Notifiki

€11-il miljun investiment f’taħriġ vokazzjonali minn erba’ entitajiet differenti

€11-il miljun f’Fondi Ewropej se jkunu investiti f’erba’ proġetti ta’ taħriġ vokazzjonali f’setturi differenti. Dan hekk kif il-fondi se jitqassmu bejn l-MCAST, il-Ministeru għall-Edukazzjoni, il-Ministeru għas-saħħa u l-Malta Film Commission, biex ikunu jistgħu jagħtu taħriġ vokazzjonali lill-ħaddiema fis-setturi rispettivi tagħhom.Aqra aktar

Centrecom tniedi diploma dwar il-Crypto Currency – Tbassar investiment barrani kbir fis-settur

Il-kumpanija Centrecom nediet kors għall-ħaddiema tagħha f’livell ta’ diploma dwar il-Crypto Currencies.

Il-Kap tal-ICT u Innovazzjoni Justin Muscat spjega kif bħalissa għexieren ta’ kumpaniji internazzjonali tal-crypto u blockchain xeħtu ħarsithom lejn pajjiżna. Kien għalhekk, li Centrecom ħasset il-bżonn li tħarreġ lill-ħaddiema tagħha fis-settur.

Aqra aktar

Lejl movimentat fil-White Rocks

Kienet lejla impenjattiva għal aktar minn tletin volontier tas-Socjeta tas-Salib l-Aħmar. Minkejja li dawn il-voluntiera jirċievu taħriġ regolari, kull numru ta’ xhur jiġi organiżżati simulazzjoniet differenti sabiex ikunu jistgħu ikomplu jkabbru u jevalwaw il-kapaċitajiet tagħhom.

Din id-darba il-post magħżul kien il-kumpless tal-White Rocks fejn ġiet armata klinika u control room sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu jirċievu l-kura neċessarja. Intant numru ta’ timijiet għamlu tfittxija ġol-binja fejn assistew numru mdaqqas ta’ pazjenti.

Id-Direttur tas-Soċjeta, Robert Brincau sostna ma one.com.mt li eżerċizzji bħal dawn huma importanti ħafna għax bis-saħħa tagħhom ikunu jistgħu jiġu identifikati u ratifikati problemi jistgħu jinqalgħu f’ każijiet reali. Eżerċizzji hekk ikomplu jghaqqdu it-timijiet ta’ volontiera flimkien u jippreparawhom għal inċidenti reali li jistgħu jinqalgħu. Brincau semma wkoll il-fatt li din is-simulazzjoni ġiet organizzata matul il-lejl kompliet izzid l-isfidi affaċjati mill-voluntiera. Brincau temm billi rringrazzja lill-Forzi tal-Ordni u lid-Dipartiment tas-Saħħa għas-sosten tagħhom.

GĦAJNUNA KONKRETA LIL-LIBJA

 

Disgħa u tmenin persuna mill-gwardja tal-kosta l-qawwa navali Libjana ngħataw taħriġ bħala parti minn operazzjoni Ewropea bl-isem EUNAVFOR Med Operation Sophia.

F’ċerimonja fuq il-bastiment Taljan, San Giorgio fil-Port il-Kbir, it-taħriġ tagħhom kien rikonoxxut uffiċjalment.

Dan fil-preżenza tal-Prim Ministru Malti u r-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin tal-Kummissjoni Ewropea, Federica Mogherini.

Joseph Muscat tenna li din hija prova oħra ta’ kif summit bħal dak ta’ Malta il-ġimgħa li għaddiet mhuwiex biss diskors.
Aqra aktar

Jitħarrġu għal kriżi b’xi ħaġa tajba

Fil-bajja tar-Rinella qed isir taħriġ minn Transport Malta bi preparazzjoni għal każijiet fejn ikun hemm tixrid ta’ żejt fil-baħar. Liema taħriġ sar permezz ta’ xi ħaġa li normalment nikluha waqt li nkunu qed naraw film, hekk għalih intuża l-pop corn.

Aqra aktar

Suldati kadetti Maltin jirċievu żjara waqt taħriġ fl-Irlanda

Uffiċjali Kadetti tal-Forzi Armati ta’ Malta, li fis-26 ta’ Jannar 2016 se jkunu ikkummisjonati fiċ-Ċentru tat-taħriġ tal-Forzi tad-Difiża f’Curragh l-Irlanda, flimkien ma’ oħrajn li bdew taħriġ f’Settembru 2016 u li se jigradwaw f’Jannar 2018 iltaqgħu mal-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali waqt żjara fl-Iralnda.

L-Irlanda u Malta għandhom relazzjoni kontinwa fil-qasam tat-taħriġ għal kadetti bi 32 Uffiċjal Kadett Malti jirċievu taħriġ fl-Irlanda mill-2009.

Aqra aktar

Send this to a friend