tagħlim – One News

Diskussjonijiet sabiex it-tagħlim isir online

Il-Ministru għall-Edukazzjoni, Owen Bonnici ħabbar li wara laqgħat li kellu mal-istakeholders ewlenin tas-settur edukattiv li jinkludu: l-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja u Indipendenti, kif wkoll l-union tal-għalliema (MUT) sar qbil li: minn nhar it-Tnejn li ġej l-iskejjel primarji kollha jużaw il-paġna www.curriculum.gov.mt fejn fiha se jittella’ l-materjal edukattiv kollu u r-riżorsi għall-kull sena tal-iskola Primarja. Aqra aktar

180 student itemmu b’suċċess il-korsijiet ta’ tagħlim alternattiv

180 student u studenta temmew b’suċċess il-korsijiet rispettivi tagħhom tal-Programm Edukattiv Alternattiv (ALP).

Fiċ-ċerimonja, il-Ministru Bartolo qal li l-programm tal-ALP qed iħalli l-frott u l-istudenti qed jirċievu taħriġ vokazzjonali f’diversi suġġetti bħal: inġinerija, welding, ħarsien tat-tfal u tal-anzjani, hairdressing, arti u media.

Aqra aktar

Jedukaw l-edukaturi!

Bdew programmi ta’ taħriġ professjonali fi ħdan l-Istitut għall-Edukazzjoni, biex jappoġġjaw lil kull tip ta’ edukatur ta’ kull livell.

It-taħriġ qed jingħata skont il-pjan ta’ azzjoni tal-iskejjel u l-aħjar metodi ta’ tagħlim.

Fil-ftuħ ta’ dan it-taħriġ, il-Kap Eżekuttiv Joanne Grima qalet li f’dinja li kontinwament qed tinbidel, it-tfal iridu jkunu mgħallma ċertu valuri u kompetenzi sabiex ma jkollhomx biss suċċess akkademiku, iżda wkoll suċċess soċjali u personali.

Għalhekk xogħol l-edukatur qatt ma jista’ jieqaf jevolvi biex dejjem ikun żgurat li l-iskejjel jagħtu l-aħjar esperjenza lill istudenti tagħna.

Send this to a friend