surplus – Page 6 – One News

Notifiki

Il-PES ifaħħar il-mod kif Muscat wasal għal surplus

“Is-suċċess li kiseb il-Gvern Malti m’għandux iservi biss ta’ mudell għal gvernijiet soċjo-demokatriċi iżda għal kull pajjiż Ewropew”- Sergei Stanishev

Dan kien kliem il-President tal-Partit Soċjalista Ewropew (PES), Sergei Stanishev, li kellu kliem ta’ tifħir għas-suċċess fiskali li kiseb Gvern Laburista, li fi kliem il-PES, “biddel l-ekonomija tal-pajjiż fi żmien erba’ snin, u għamel hekk filwaqt li implimenta numru ta’ miżuri soċjali bla preċedent.”

Aqra aktar

Riżultati li nkisbu frott deċiżjonijiet li ttieħdu

Malta eliminat għal kollox id-defiċit finanzjarju fl-istess waqt li bdiet timplimenta għall-ewwel darba għadd ta’ miżuri soċjali mingħajr preċedent.

Miżuri maħsuba biex joħolqu soċjetà iktar ġusta u li għalihom il-gvern investa miljuni ta’ ewro. Miljuni kbar ta’ ewro li raw liċ-ċittadin moqdi aħjar, b’iktar flus fil-but u għalhekk jgħix ħajja iktar kuntenta.

Fost il-miżuri l-kbar hemm dawk imwiegħda qabel l-elezzjoni ġenerali. Bħar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Fis-sena, tmenin miljun ewro tħallew fil-bwiet tal-familji u n-negozji.

Pajjiżna daħħal ukoll il-miżura ta’ child care b’xejn. Dawk li jaħdmu u għandhom l-ulied taħt it-tliet snin illum jibagħtu lil uliedhom f’ċentri tal-ħarsien ta’ tfal mingħajr ma jħallsu ċenteżmu. Il-gvern jinvesti għal dan miljun ewro fix-xahar.

Żdiedu wkoll għal darba tnejn il-pensjonijiet. Wara snin twal iffriżati, iċ-ċekkijiet tal-anzjani kull l-aħħar tax-xahar raw żieda li mhijiex sempliċiment dik għall-għoli tal-ħajja.

Aqra aktar

Surplus li kellu jkollna fl-2010

Li Malta tgħalaq is-sena finanzjarja mingħajr ma jkollha defiċit mhix xi ħaġa li kienet imwiegħda għall-ewwel darba qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet.

Fl-2008, Simon Busuttil kien kiteb il-manifest elettorali ‘Flimkien Kollox Possibbli’ li fih intqal li pajjiżna kellu jkollu surplus sal-2010, jew aħjar seba’ snin ilu.

Il-wiegħda li pajjiżna idaħħal iktar milli jonfoq sal-2010 kienet waħda ewlenija.

Dakinhar kienet kampanja elettorali, fejn dak li kiteb Simon Busuttil, fil-manifest elettorali kien ripetut iktar minn darba.

Aqra aktar

Malta bl-ikbar surplus fiskali madwar l-Unjoni Ewropea

Bi stqarrija dwar id-defiċit fiskali aġġustat għall-effetti staġjonali, il-Eurostat ikkonfermat it-tisħiħ fil-qagħda tal-finanzi pubbliċi f’pajjiżna.

Skont l-aġenzija Ewropea tal-Istatistika, Malta rreġistrat għat-tieni kwart konsekuttiv surplus fil-kontijiet pubbliċi. Dan ifisser li d-dħul kien akbar mill-ħruġ għal sitt xhur wara xulxin. Fl-ewwel kwart kien hemm surplus ta’ 2.3% tal-ġid nazzjonali, filwaqt li fit-tieni kwart is-surplus tela’ għal 3.1%.
Aqra aktar

Send this to a friend