Żewġ persuni fiequ u żewġ każijiet ġodda ta’ Coronavirus

Fl-aħħar sigħat, żewġ persuni fiequ mill-Coronavirus f’pajjiżna, u żewġ persuni oħra rriżultaw pożittivi.
It-total ta’ nies imfejqa tela’ għal erba’ mija sitta u tletin, filwaqt li dawk pożittivi mindu feġġ l-ewwel każ f’pajjiżna huma ħames mija u tmienja. Il-każijiet attivi bħalissa huma sitta u sittin.
Waħda miż-żewġ persuni li fiequ għandha bejn għoxrin u disgħa u għoxrin sena, u l-persuna l-oħra għandha bejn tletin u disgħa u tletin sena. Aqra aktar

Tliet każijiet ġodda ta’ Coronavirus f’pajjiżna

Anzjan ta’ 72 sena li kien infettat bil-Coronavirus u li kien fuq il-ventilatur fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei, intbagħat lura d-dar hekk kif mar tajjeb ħafna fil-kura li rċieva. Aqra aktar

Send this to a friend