Notifiki

Mistenni jiżdied in-numru ta’ persuni li jmutu kawża tat-tipjip

Wieħed minn kull għaxar imwiet madwar id-dinja huwa kkawżat mit-tipjip. Dan skont studju maġġuri ġdid, li juri kif l-epidemija tat-tabakk għad fadlilha biex tintemm u li t-theddida għall-ħajja qed tkompli tinfirex.

Fl-2015 kien hemm kważi biljun persuna li tpejjep, minkejja l-ħafna policies fuq il-kontroll tat-tabakk addottati minn ħafna pajjiżi.Aqra aktar

Storja ta’ suċċess; 6,780 student fl-MCAST

Fis-sena skolastika li għaddiet, 6,780 student kien qed għamel kors mal-MCAST.

Din kienet l-ewwel darba li daħlet l-idea ta’ tliet kulleġġi fi ħdan MCAST wieħed. L-iktar korsijiet frekwentati kienu dawk li jaqgħu taħt l-istitut tal-inġinerija u t-trasport, b’1,559 student. Fi ħdanu dan jinkludi korsijiet fil-manunenzjoni tal-ajruplani u studji marittimi. Warajh, kien hemm korsijiet relatati mas-servizzi fil-komunità. It-tielet l-aktar campus frekwentat kien dak tal-istudji dwar in-negozju u l-kummerċ, u wara l-istut tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni. Studenti jattendu l-campus ta’ Għawdex laħħqu l-226.

Dan irriżulta mir-rapport annwali tal-Kulleġġ għas-sena 2015-2016.

Il-kap tal-kulleġġ Stephen Cachia u l-president tal-bord tal-gvernaturi  Dr Sylvio Debono tkellmu magħna dwar il-punti saljenti tar-rapport.

Aqra aktar

Akkademiċi Maltin jistinkaw biex ir-riċerka tkun komunikata aħjar

L-abiltà li wieħed irid iħaddan biex jikteb u jippublika r-riċerka li jkun għamel hija importanti ħafna, kemm biex jaqsam ix-xogħol tieghu stess ma’ akkademiċi oħra, u anke biex jimxi ‘l quddiem fil-karriera tiegħu.

Għal dan il-għan reġa sar il-kors WASP (Write a Scientific Paper), li  huwa kors intensiv li jispjega u jelabora kull aspett li wieħed għandu bżonn biex ikun kapaċi jikteb ir-riċerka. Il-kors ġie mtella’ minn akkademici Maltin u kien immexxi mill-Professur Victor Grech.

Aqra aktar

Jekk trid tgħix aktar… ħallik mis-sess

Mhux l-ewwel darba li smajna kummenti dwar it-tendenza li qassisin u sorijiet bħal donnhom jgħixu aktar min-nies oħra. Suppożizzjoni li ġiet studjata mill-Universitá ta’ Sheffield, studju li jissuġġerixxi li persuna tgħix aktar meta tagħmel sagriffiċju marbut mal-ħajja sesswali.

Aqra aktar

2,415 LSA fl-iskejjel Maltin u Għawdxin

Fl-iskejjel Maltin u Għawdxin jaħdmu 2,415–il LSA, 1,622 minnhom fi skejjel Primarji, u 793 fi skejjel Sekondarji.

Għalkemm dan in-numru huwa wieħed sinifikanti, anki meta mqabbel mas-snin li għaddew, xorta teżisti lista ta’ stennija.

Fil-Parlament, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li hemm 421 tifel u tifla jistennew LSA. Madanakollu emfasizza li minn dan in-numru m’hemm l-ebda każ serju.

Xi ħaġa li kkonfermatha Darlene Borg, mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni Speċjali meta ħadet sehem fil-programm One News Breakfast.

Aqra aktar

L-Awtorità tal-Ippjanar tistudja Paceville

L-Awtorita tal-ipjannar qed tħejji studju biex Paċeville jinbidel f’żona iktar organizzata u jkun hemm spazji pubbliċi u miftuħa. Qed jiġi analizzat ukoll kif jista’ jsir xogħol ta’ tisbieħ u tinbidel l-infrastruttura li ma tantx tagħmel ġieħ lill-Paceville, żona frekwentata minn eluf ta’ turisti.
Aqra aktar

Bżonn kbir għall-iskrivani

Min qed jimpjega ħaddiema fl-uffiċini qed jitlob kwalifikazzjonijiet ogħla, izda dawk li jagħżlu li jkomplu jistudjaw qed jaqbżu l-kwalifiċi mitluba. B’hekk qed tinħoloq sitwazzjoni fejn dawn
il-kumpaniji mhumiex isibu biżżejjed applikanti adekwati għat-talba tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend