studenti – Page 9 – One News

Notifiki

Studenti u anzjani jiċċelebraw il-Jum Ewropew għas-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet

F’San Vinċenz de Paul kien imfakkar il-Jum Ewropew għas-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet fejn kienu mistiedna għadd ta’ studenti u għalliema minn diversi skejjel sabiex jattendu u jiċċelebraw dan il-jum flimkien mal-anzjani residenti fl-istess residenza. L-istudenti kellhom l-opportunità jitkellmu mal-anzjani u jaqsmu magħhom il-ħsibijiet dwar l-esperjenzi tal-passat u tal-preżent, u filwaqt li t-tfal jitgħallmu aktar dwar dak li kienu jagħmlu fi żmienhom l-anzjani, dawn tal-aħħar ġabu memorji nostalġiċi ta’ meta huma kienu tfal. L-amministrazzjoni taSan Vinċenz ħasset il-ħtieġa li jitfakkar dan il-jum sabiex tissaħħaħ l-għaqda bejn il-ġenerazzjonijiet, li għalkemm mifruda miż-żmien hija magħquda bil-valuri.
Aqra aktar

Imut il-kittieb li minn jaf kemm ħawwad studenti

Robert Pirsig, kittieb ta’ Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, miet fl-età ta’ 88 sena.

Ħafna Maltin jafu bil-ktieb għax kien parti mill-kurrikulu għal studenti tas-Systems of Knowledge tas-sixth form. Kien ktieb filosofiku li ħafna kienu jgħidu li kien iħawwahom. 

Min kien jgħoġbu u min ma kienx jista’ għalih. Il-ktieb biegħ ħames miljun kopja madwar id-dinja. Imma qabel, kien irrifjutat minn 121 pubblikatur. Iddispjaċihom żgur, għax il-ktieb sar best seller u sab ruħu fil-Guinness Book of Records.

Studenti Għawdxin itemmu b’suċċess kors ta’ kura tal-anzjani

Waqt serata apposta, studenti Għawdxin li temmew b’suċċess il-kors ta’ kura tal-anzjani ġew mogħtija ċ-ċertifikat mistħoqq.

Waqt  l-indirizz tagħha għas-serata, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva Justyne Caruana saħqet li l-okkażjoni tal-lum kienet specjali għal diversi raġunijiet. Permezz ta’ dan il-kors li għall-ewwel darba sar f’ Għawdex u li għall-ewwel darba sar fuq bażi part time, fisser li ngħatat l-opportunità lil dawn l-istudenti li jieħdu dan il-kors li huwa akkreditat mill-Università ta’ Malta. Fisser ukoll li persuni li qatt ma’ ħolmu li jagħmlu dan il-pass, ingħataw l-opportunità biex jitħarrġu, jiksbu kwalifika li finalment ser tippermettilhom jaħdmu fil-qasam tal-kura.

Aqra aktar

F’sena skolastika waħda jibbenefikaw 317 student

Din is-sena beda l-programm edukattiv Princes’ Trust International Achieve Programme. 

Programm li jgħin l-istudenti sekondarji fl-iżvilupp tagħhom, itejbu l-ħiliet u jippreparhom għad-dinja tax-xogħol u jipprepara lil dawk l-istudenti li għandhom ħajra li jmorru jsegwu l-istudenti tagħhom fl-ITS u l-MCAST.

Fl-2015 il-proġett beda fuq proġett pilota u pparteċipaw seba’ skejjel.

F’din is-sena skolastika l-programm infetaħ għall-iskejjel tal-istat kollha. B’kollox ipparteċipaw 18-il skola u jipparteċipaw 317 student.

Aqra aktar

Qtil ħesrem u devastanti

Studenta Ingliża, Hannah Bladon, mietet b’daqqiet ta’ sikkina f’Ġerusalemm, Bladon kellha biss għoxrin sena u famitha tinsab maħsuda bi kbira. Hija kienet fuq tram fil-Ġimgħa l-Kbira meta qalgħat diversi daqqiet ta’ sikkina f’sidirha.

Kienet qed tistudja fil-Hebrew University of Jerusalem u kienet sejra f’sit fejn kellhom jagħmlu xi xogħol arkejoloġiku. Hija miete l-isptar filwaqt li raġel ta’ 57 sena mill-Palestina nżamm arrestat. Dan ġibed sikkina mill-basket u beda jtiha huma u jaslu ħdejn il-belt, li bħalissa bieżla ħafna bil-Kattoliċi u Lhud.

Aqra aktar

Miljuni ta’ Ewro minn studenti tal-Ingliż

Baqa’ b’saħħtu l-kontribut tal-istudenti tal-Ingliżi fis-settur turistiku.

Studenti li ġew Malta tul l-2016 biex jistudjaw il-lingwa Ingliża ħallew  €193 miljun fl-ekonomija Maltija. Dan ifisser tmienja fil-mija tal-ammont ta’ flus li ħallew it-turisti tul is-sena li għaddiet.

Dan intqal fi preżentazzjoni ta’ rapport imħejji minn FELTOM, il-Federazzjoni ta’ Organizzazzjonijiet tat-Tagħlim tal-Ingliż f’Malta.

Aqra aktar

Studenti mirbuħa minflok mitlufa

L-idea ta’ tagħlim aktar mifrux li ma jikkonċernax biss dak akkademiku dejjem qed tissaħħaħ. Dan fid-dawl li ħafna studenti qed isibu post tax-xogħol garantit wara li jkunu lestew l-istudji tagħhom.

Propju din hija l-missjoni tac-ċentru tal-programm ta’ tagħlim alternattiv f’Raħal Ġdid, li għal dan l-aħħar tliet snin irnexxielu jsaħħaħ il-livell ta’ dawn l-istudenti li qed jistudjaw varjetà ta’ suġġetti vokazzjonali bħall-inġinerija, il-mekkanika, il-kura tas-sbuħija u tax-xahar.

Aqra aktar

Mill-2001 iggradwaw 29,030 student mill-MCAST

Mis-sena 2001, minn meta twaqqfet l-MCAST, iggradwaw 29,030 student. Ammont li hu bbażat fuq korsijiet diversi li jvarjaw mill-ewwel livell sas-sitt livell u kif ukoll korsijiet li jissejħu “Pathway course to Independent Living’ u oħrajn li jwasslu għall-kwalifiki internazzjonali tal-Avjazzjoni jew Marittimu.

Aqra aktar

Send this to a friend