studenti – Page 8 – One News

Notifiki

30 sena ta’ skambji Erasmus

  • Bil-plus iktar opportunitajiet għall-ġejjieni

L-Unjoni Ewropea ċċelebrat it-30 anniversarju tal-programm Erasmus. Biex tfakkar l-okkażjoni, il-Kummissjoni Ewropea nediet ukoll applikazzjoni mobbli ġdida ta’ Erasmus+. Maħsuba għall-istudenti, għall-istudenti vokazzjonali u għall-parteċipanti fi skambji taż-żgħażagħ, din l-app se tiffaċilita l-esperjenza taż-żgħażagħ f’Erasmus+.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker qal: “Kull ewro li ninvestu f’Erasmus+ huwa investiment fil-futur — fil-futur taż-żgħażagħ u tal-idea Ewropea tagħna. Ma nistax nimmaġina min l-aktar jistħoqqlu dan l-investiment tagħna jekk mhux dawn il-mexxejja ta’ għada. Filwaqt li qed niċċelebraw il-parteċipazzjoni tad-disa’ miljun persuna, irridu niżguraw li nkunu disa’ darbiet aktar ambizzjużi fir-rigward tal-futur tal-programm Erasmus+.”

Aqra aktar

Biex l-istudenti jispeċjalizzaw iżjed

Is-sena skolastika elfejn u sittax elfejn u sbatax waslet fi tmiemha wkoll, u x-xhur li ġejjin se jfissru mistrieħ għall-istudenti u l-għalliema.

Iżda mbilli l-bibien tal-iskejjel ikunu magħluqa żgur li ma jfissirx li x-xogħol jieqaf, hekk kif isir xogħol li ma jkunx jista’ jsir matul ix-xhur tas-sena skolastika.

Fis-servizz li jmiss niltaqgħu mal-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi, li mhux biss spjegalna l-ħidma li ssir matul ix-xhur tas-Sajf, iżda qalilna li kollox qed isir bi ħsieb għall-preparazzjoni tar-rilokazzjoni tal-ITS fi Smart City.

Aqra aktar

WEGĦDA: Internet b’xejn u study leave għall-istudenti… dawk apprentisti jitħallsu aktar

Wara li Gvern Laburista poġġa fiċ-ċentru tiegħu l-Edukazzjoni, fil-ħames snin li ġejjin qed iwiegħed li se jkompli jwettaq aktar proposti biex l-edukazzjoni għolja tkompli mixja ‘l quddiem. Wegħdi li se jkunu qed igawdu minnhom l-istudenti. Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-kandidata Nikita Zammit Alamango taw elenku tal-viżjoni tal-Partit Laburista għal dan is-settur.

Il-Prim Ministru tenna li r-riżultati fil-qasam tal-edukazzjoni x-xogħol ma ġewx b’kumbinazzjoni iżda ġew b’ħidma bla heda biex llum għandna rekord fin-numru ta’ nies li jaħdmu, l-inqas rata ta’ qgħad u edukazzjoni li qed tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Il-Mexxej Laburista għamel referenza għal dak li sar filwaqt li spjega fid-dettall dak li se jkun qed isir biex l-istudenti jkollhom esperjenza edukattiva aqwa. Huwa spjega kif l-ewwel problema li sab wara amministrazzjoni preċedenti kienet li l-Università ma kelliex biex tħallas il-pagi ta’ Marzu u għalhekk Gvern Laburista irdoppja l-flus għall-Università biex toffri edukazzjoni għolja tal-aqwa livell.

B’referenza għall-MCAST, Joseph Muscat qal li l-konferenza tal-aħbarijiet saret f’din l-istituzzjoni għaliex Gvern Laburisa ma jaqbilx ma min jagħti grad l-istituzzjonijiet iżda se jkompli jaħdem biex istituzzjonijiet bħall-MCAST jibqħu tal-ogħla livell.

Iżda Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat mhux biss investa fl-istituzzjonijiet edukattivi iżda investa fl-istudent, dan b’referenza għall-istipendju li taħt din l-amministrazzjoni beda jingħata ukoll lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena, miżura li fi kliem il-Mexxej Laburista kellha effett straordinarja għaliex dawn l-istudenti ma kienux se jkompli l-istudji li kieku ma ngħatawx dan l-istipendju.

Aqra aktar

Omm Charles Mercieca twieġeb lil Simon Busuttil f’isem ommijiet oħra

Kienu bosta r-reazzjonijiet għat-“tweġiba” li ta l-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, għall-mistoqsija tal-istudent Universitarju Għawdxi, Charles Mercieca, li staqsa dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex.

Risposta li għaliha, Simon Busuttil, għal darb’oħra ħarab milli jwieġeb u minflok qal lil dan l-istudent “sellili għal papà'” minflok spjegalu l-proposta.

Peress li l-mistoqsija ġiet minn tifel ta’ deputat Laburist, Simon Busuttil qal li ma riedx jaħli l-ħin li kien fadallu biex iwieġbu. Meta tellajna l-filmat tat-tweġiba fuq Facebook permezz tal-paġna ta’ One News, biss biss kienu aktar minn 300 persuna li kkummentaw. Qalu li l-għaġir ta’ Busuttil ma kienx xieraq. Min qal li  wieġeb hekk għax staqsa żagħżugħ b’missier Laburist, u min qal li aktarx Busuttil ma kienx jaf jispejga l-proposta tal-partit imexxi minnu.

Aqra aktar

L-FŻL tavża li min irid isewgi d-dibattitu jista’ jmur l-iskate park fil-11:30am

Il-Forum Żgħażagħ Laburisti qed javża dawk iż-żagħżagħ li jixtiequ jsewgu d-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja llum jistgħu jiltaqgħu fil-11:30 fl-iskate park tal-Imsida.

L-appell jibqa’ biex ikun hemm il-kalma, prudenza u ħadd ma jaqa’ għall-provokazzjoni. Wara d-dibattitu jingħaqad magħhom il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Aqra aktar

L-istudenti pożittivi dwar il-proposta li se tgħinhom javvanzaw fl-istudji

Fost il-ħames wegħdi ewlenin tal-Partit Laburista jekk jerġa’ jitla fil-Gvern, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li waħda minnhom hi dik li se jkun hemm tnaqqis fit-taxxi. Dan grazzi għas-surplus li pajjiżna ċċelebra fl-ekonomija, u għalekk wasal iż-żmien biex il-poplu jiġi ppremjat għall-ekonomija b’saħħitha li nbniet bħala ħidma kollettiva.

Minn din il-proposta, mhux biss se jkunu qed jibbenefikaw persuni li jaħdmu fultajm u għandhom partajm, iżda saħansitra anke l-istudenti.

Aqra aktar

#Next5 – Iż-żgħażagħ lesti għal ħames snin oħra ta’ Gvern Laburista

  • #Next5 – Titnieda l-kampanja taż-żgħażagħ

Iż-żgħażagħ Laburisti llum nedew il-kampanja tagħhom għall-elezzjoni ġenerali tat-3 ta’ Ġunju 2017. Bl-islogan ta’ #Next5, il-Forum żgħażagħ Laburisti flimkien ma’ eluf ta’ żgħażagħ oħra jinsabu lesti biex jagħtu s-sapport tagħhom lill-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat.

Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, Alex Saliba, spjega ma’ one.com.mt li dan l-islogan juri l-kontinwità li għandu bżonn dan il-pajjiż sabiex fil-ħames snin li gejjien inkomplu nibnu fuq dak li diġà beda l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru sabiex verament jasal l-aqwa żmien ta’ pajjiżna. Alex Saliba ħabbar ukoll li s-sit il-ġid tal-kampanja taż-żgħażagħ next5.info

Aqra aktar

Send this to a friend