studenti – Page 16 – One News

Notifiki

Taf min hu dan?

Din hija l-ewwel sena skolastika għall-Universita’ ta’ Malta taħt it-tmexxija tar-Rettur Profs. Alfred Vella. Iżda jidher li mhux l-istudenti kollha jafu b’din il-bidla, hekk kif ONE NEWS kellu reazzjonijiet differenti meta urejnihom ritratt tar-Rettur.

Aqra aktar

Pulse jaħdmu biex studenti li għandhom bżonn l-għajnuna, aktar isibuha

Wara xhur ta’ tħejjija u ta’ konsultazzjoni, l-għaqda studenteska Pulse nediet “The Student Fund” – proġett li joffri tama u għajnuna lil studenti fl-Università u Sixth Form li qed isofru minħabba inġustizzji soċjali.

Pulse tixtieq li tisfrutta l-potenzjal u l-enerġija żagħżugħa tal-membri tagħha sabiex tagħmel differenza siniffikanti fil-ħajja ta’ dawk li huma anqas ixxurtjati u finanzjarjament ristretti.

pulse-1Jemmnu li s-sistema nnifisha għandha tinkoraġġixxi li wieħed ifittex u jsib l-għajnna meta jkun fil-bżonn.  Il-President Wayne Sammut qal li dan se jkun proġett kontinwu u mhux ħaġa ta’ darba, biex verament ikun hemm għajnuna lil dawn il-każijiet li mhux dejjem joħorġu fil-beraħ.

Ma’ one.com.mt Sammut stqarr li ‘l quddiem se jkunu qed juru iżjed biċ-ċar kif se jibdew jinġabru flus għall-studenti li għandhom bżonn iżjed għajnuna biex jirnexxu f’ħajjithom.

Żied jgħid “nemmnu li kulħadd ħaqqu l-aqwa edukazzjoni possibbli u għalkemm ċerti li diġa’ qed isir hafna xogħol favur l-istudenti, sfortunatament hemm min l-istipendju u s-supplementary grant xorta waħda mhux biżżejjed għalih. U dawk huma n-nies li ser inkunu qed ngħinu, permezz ta’ board mill-MCCF u  l-flus li se jinġabru minn avvenimenti ta’ ġbir ta’ flus, fost oħrajn”.

L-MCCF infatti se jkollha board professjonali b’social workers u bħal ma jiġu mqassma l-fondi li jinġabru fl-Istrina, se jiżguraw li jekk student għandu kawża ġusta u ma jistax jixtri affarijiet li jgħinuh fl-edukazzjoni, jingħata l-għajnuna.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru waqt Freshers’ Week

Mużika u spettaklu, min iqassam xi fuljett, min jitkellem ma’ sħabu, u min idur mal-istands. L-Università ta’ Malta reġgħet ħadet il-ħajja!

Mijiet ta’ studenti mlew iċ-ċentru tal-Università ta’ Malta.

Dalgħodu ltaqa’ mal-istudenti l-Prim Ministru Joseph Muscat, li ghalkemm mhux bi ħsiebu jiehu kors fl-Universita bħalissa, waqaf jitkellem ma’ numru ta’ studenti li jinsabu mal-istands armati.

Aqra aktar

Ma jridux li l-istudenti jfittxu ‘xogħol’…

Mhux xogħol, imma karriera.

Din hi l-mentalità li qiegħdin jipprovaw inisslu l-edukaturi tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi.

Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis dalgħodu żar il-Freshers Week. Akkumpanjat mid-Direttur Eżekuttiv Pierre Fenech, ltaqa’ mad-diversi persuni li kienu lesti biex jigwidaw lill-istudenti fid-diffikultajiet tagħhom.

Aqra aktar

Joħorġu r-riżultati

Fi stqarrija l-bord ta’ eżaminaturi tal-MATSEC ħabbar li r-riżultati tal-eżamijiet tal-matrikola ħarġu illum u r-riżultati tal-eżemijiet tas-SEC ħarġu lbieraħ.

Sostniet li d-data miftiegħma għall-pubblikazzjoni tar-riżultati ilha tintlaħaq b’mod konsistenti mill-1994.

Ir-resits ta’ Settembru jippermettu lill-istudenti l-opportunità li jgħaddu mill-ezami. Dawk li japplikaw għaċ-ċertifikat tal-Matrikola jkollhom opportunità wkoll itejbu r-riżultati tagħhom.

Aqra aktar

Studenti fuq ix-xwiek jistennew ir-riżultat tar-resit

L-istudenti li reġgħu poġġew għall-eżamijiet f’livell Avvanzat u Intermedju huma rrabjati hekk kif għadhom qed jistennew ir-riżultati. Numru ta’ studenti ikkumentaw dwar il-fatt li huma għadhom ma jafux x’ser ikun il-futur tagħhom u jekk hux ser jidħlu u jkomplu jistudjaw fl-Universita’ ta’ Malta.
Aqra aktar

L-Alternattiva temmen li l-iskejjel għandhom ikunu aktar kapaċi jiddeċiedu għalihom

Fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida, il-kelliem għall-edukazzjoni ta’ Alternttiva Demokratika, Mario Mallia radd ħajr lil kull min ħadem biex l-iskejjel ikunu lesti u akkoljenti biex jilqgħu l-istudenti illum.

Tenna l-awgurju għall-sforz li qed isir biex l-iskejjel ikomplu jkunu għajn ta’ riflessjoni u azzjoni permezz ta’ bini ta’ komunitajiet ta’ tagħlim. “Huwa permezz ta’ dawn il-komunitajiet li tkun possibbli edukazzjoni iktar inklussiva li tindokra kull tifla u tifel”, tenna jgħid Mallia.

Aqra aktar

Tista’ tikteb waqt dawk il-ħames minuti!

L-istudenti Univeristarji issa se jkollhom l-opportunità li waqt il-ħames minuti ta’ qari li jkun hemm qabel jibda’ eżami, jiktbu noti ta’ ippjanar. S’issa, waqt dawn il-ħames minuti, wieħed seta’ biss jaqra l-mistoqsijiet jew jara l-karta tal-eżami u jippjana mentalment.

Deċiżjoni li aktarx tinżel tajjeb ħafna m’għadd ta’ studenti, hekk kif f’dawn l-aħħar xhur kien hemm diversi lmenti li l-qari ta’ qabel l-eżami kien qed iservi aktar ta’ deni milli ġid.  Ħin ta’ silenzju fejn wieħed ma jista’ jagħmel xejn kien qed jgħin sabiex jiżdied il-livell ta’ stress qabel l-eżami.

 

Ftehim ġdid biex aktar studenti jkunu preparati għad-dinja tax-xogħol

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol laħaq ftehim mal-GRTU dwar il-programm edukattiv GEM16+.

Bis-saħħa ta’ dan ftehim, studenti li qed jitħejjew għas-SEC u jattendu l-programm se jkunu jistgħu jgħaddu minn esperjenza ta’ xogħol  skont il-ħiliet u l-ħajriet tagħhom.

Il-programm joffri ukoll preparazzjoni lill-istudenti għall-eżamijiet ta’ SEC fil-Malti, l-Ingliz, il-Matematika, il-Fiżika u l-ECDL.

Paul Abela mill-GRTU saħaq li r-riżorsa umana trid tirrispondi għall-tkabbir ekonomiku li għandha Malta. Għaldaqstant il-programm se joffri preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol lill-istudenti.
Il-Ministru ghall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan il-programm huwa ta’ ġid għall-istudenti.

Aqra aktar

Send this to a friend