studenti – Page 14 – One News

Notifiki

‘Bank tal-marki’ biex jonqos l-istress fost l-istudenti

Tnediet skema innovattiva biex tgħin studenti li jkunu għaddejjin minn stress minħabba l-eżamijiet fiċ-Ċina.

Din l-iskema qed tissejjaħ bħala bank tal-marki, minn dan il-bank l-istudenti jkunu jistgħu jisselfu marki meta jġibu marka baxxa f’suġġett partikolari u hekk ikunu jistgħu jgħaddu mill-eżamijiet. L-għan ewlieni wara din l-iskema huwa li jitnaqqas l-istress fost l-istudenti li qed ipoġġu għall-eżamijiet.

Aqra aktar

In-‘name tags’ importanti biex ma jidħlux stranġieri l-MCAST

Il-kulleġġ MCAST irrisponda għal dak li qal il-Kunsill tal-Istudenti, ċioe li opponew għall-ilbies ta’ identification cards meta jkunu fuq il-campus.

Ikkjarifika li dan huwa pass li jittieħed biex tkun żgurata s-sigurtà tal-istudenti u l-ħaddiema. Hija miżura li kienet introdotta wara serje ta’ inċidenti, meta persuni mhux awtorizzati daħlu l-MCAST flimkien ma’ xi  studenti oħra.

Din mhix aċċettabbli, u l-miżura tat-tags kienet  pass ieħor fost numru ta’ miżuri li qed jieħu l-MCAST. Sostnew li din hija xi ħaġa ‘standard’ u li se ssir laqgħa mal-Kunsill tal-istudenti biex tkun spjegata fin il-miżura.

Aktar minn kwart tal-istudenti dyslexic b’marki pożittivi fl-O’levels

Rapport ippublikat mill-bord tal-MATSEC juri kif aktar minn kwart tal-istudenti li huma dyslexic u li poġġew għall-eżamijiet f’livell ordinarju tal-Malti u l-Inġliż kisbu riżultati pożittivi.

Dyslexia hija diżabiltá li ma twaqqfekx milli tkompli titgħallem u tistudja. Iżda, huwa terminu użat biex tiġi deskritta d-diffikultá li student jsib fil-qari, fl-interpretazzjoni tal-kliem, ittri u simboli oħra, iżda d-dyslexia ma taffetwax il-livelli tal-intelliġenza.

Aqra aktar

Jiggradwaw 124 student tal-ITS

Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis ħabbar fil-parlament li din is-sena iggradwaw 124 studenti minn korsijiet (full-time) fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS).

Huwa kien qed iwieġeb mistoqsija tal-membru parlamentari nazzjonalista Claudio Grech u kompla jgħid li dawn inqasmu 21 Foundation, 63 ċerifikat, 14 diploma u 26 Higher National Diploma.

Aqra aktar

Arranġamenti soċjali fl-‘O Levels’

572 student li fl-2016 poġġew għall-eżamijiet tas-SEC, magħrufa iktar bħala O’Levels, talbu għal dak imsejjaħ bħala Special Access Arrangements waqt l-eżamijiet. Dan huwa servizz għal studenti bi bżonnijiet speċjali, bħal dawk li għandhom kundizzjonijiet bħall-ADHD u d-Dyspraxia, biex l-esperjenza tagħhom waqt dawn l-eżamijiet tant kruċjali tkun kemm jista’ jkun trankwilla.

Aqra aktar

Għaddew iktar fl-‘O Levels” u n-nisa b’iktar ‘one’

Fl-eżamijiet taċ-ċertifikat ta’ edukazzjon sekondarja (SEC) magħrufa b’mod iktar popolari bħala l-‘O Levels’ kien hemm iktar studenti li għaddew.

Dan meta jkunu kkunsidrati s-suġġetti ewlenin tal-Ingliż, il-Malti u l-Matematika. Jekk nikkonsidraw minn grad wieħed sa ħamsa (dawk li jitolbu istituzzjonijiet edukattivi bħal Junior College) 70.7% għaddew mill-Ingliż, 72.5% għaddew mill-Malti u 59% għaddew mill-Matemarika.

Aqra aktar

Hemm aktar studenti nisa u żdiedu l-istudenti barranin

Dan ħareġ minn stastistika ippublikata mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika,  li tindika wkoll li studenti li kineu qed jieħdu edukeazzjoni formali fis-sena akkademika ta’ bejn l-2014 u l-2015 laħqu s-70,355.

68.4% ta’ dawk li kienu qed jirċievu edukazzjoni, kienu qed jirċevuha minn skejjel tal-istat. 22.5% kienu qed jirċievu edukazzjoni minn skejjel tal-Knisja u 9.1% minn skejjel indipendenti.

55.9% tal-istudenti kienu bniet.

Aqra aktar

Send this to a friend