studenti – Page 13 – One News

Notifiki

ITALJA: Irnexxielu jsalva ħafna studenti iżda mhux lil uliedu

Għalliem li qed jiġi meqjus bħala eroj fl-inċident li seħħ ilbieraħ f’Verona u abbord kien hemm studenti mill-Ungerija tilef it-tfal tiegħu propju f’dan l-inċident. Huwa qed jissejjaħ eroj hekk kif minkejja s-sitwazzjoni diffiċli u l-periklu li kien hemm ħareġ u offra l-għajnuna tiegħu lill-maġġoranza tat-tfal li kienu fuq ix-xarabank.

Aqra aktar

Jirdoppjaw it-tfal Għawdxin li jipprattikaw l-isport fil-programm ‘On the Move’

Kull nhar ta’ Ġimgħa u Sibt madwar 450 tifel u tifla Għawdxin qed jipparteċipaw f’attivitajiet sportivi fil-programm ‘On The Move’. It-tfal qed jattendu għal 24 ġimgħa ta’ attività sportiva fil-kumpless sportiv ta’ Għawdex u f’kumplessi oħra mifruxa fil-gżira. L-attendenza ta’ din is-sena hi waħda rekord u tfisser li mis-sena l-oħra l’hawn irdoppjat. Jirriżulta li fil-bidu kien hemm biss mal-100 student jipparteċipaw, u s-sena l-oħra l-figura telgħet għal 250.

Aqra aktar

Studenti jissieħbu b’xejn ma’ Heritage Malta

Ħames’ t’elef student fl-iskejjel primarji madwar Malta u Għawdex bdew jirċievu b’xejn is-sħubija ta’ Heritage Malta.

Rigal sabiħ għal dawn l-istudenti li ħafna minnhom imorru lur d-dar entużjasti li rċivew din il-card anke għax bit-tagħlim fl-iskola jifhmu kemm din se tatihom opportunita sabiħa, speċjalment fil-vaganzi u tmiem il-ġimgħa.

Fil-fatt, din il-card, tati aċess lit-tfal biex jidħlu b’xejn fis-siti ta’ Heritage Malta u ż-żewġ adulti li jmorru magħhom iħallsu nofs prezz.

Aqra aktar

Ġenituri jiffirmaw petizzjoni biex it-tfal imorru l-iskola bit-tracksuit fix-xitwa

Bosta ġenituri kif ukoll studenti ffirmaw petizzjoni li titlob li t-tfal fl-iskejjel sekondarja u primarja jingħataw il-possibiltà li jmorru l-iskola libsin it-tracksuit waqt il-jiem ta’ ksieħ tul l-istaġun tax-xitwa.

Il-petizzjoni qed titlob li tkun iffirmata minn elf persuna, bil-mira kważi ntlaħqet hekk kif s’issa ffirmaw 888 persuna.

Aqra aktar

‘Bank tal-marki’ biex jonqos l-istress fost l-istudenti

Tnediet skema innovattiva biex tgħin studenti li jkunu għaddejjin minn stress minħabba l-eżamijiet fiċ-Ċina.

Din l-iskema qed tissejjaħ bħala bank tal-marki, minn dan il-bank l-istudenti jkunu jistgħu jisselfu marki meta jġibu marka baxxa f’suġġett partikolari u hekk ikunu jistgħu jgħaddu mill-eżamijiet. L-għan ewlieni wara din l-iskema huwa li jitnaqqas l-istress fost l-istudenti li qed ipoġġu għall-eżamijiet.

Aqra aktar

In-‘name tags’ importanti biex ma jidħlux stranġieri l-MCAST

Il-kulleġġ MCAST irrisponda għal dak li qal il-Kunsill tal-Istudenti, ċioe li opponew għall-ilbies ta’ identification cards meta jkunu fuq il-campus.

Ikkjarifika li dan huwa pass li jittieħed biex tkun żgurata s-sigurtà tal-istudenti u l-ħaddiema. Hija miżura li kienet introdotta wara serje ta’ inċidenti, meta persuni mhux awtorizzati daħlu l-MCAST flimkien ma’ xi  studenti oħra.

Din mhix aċċettabbli, u l-miżura tat-tags kienet  pass ieħor fost numru ta’ miżuri li qed jieħu l-MCAST. Sostnew li din hija xi ħaġa ‘standard’ u li se ssir laqgħa mal-Kunsill tal-istudenti biex tkun spjegata fin il-miżura.

Aktar minn kwart tal-istudenti dyslexic b’marki pożittivi fl-O’levels

Rapport ippublikat mill-bord tal-MATSEC juri kif aktar minn kwart tal-istudenti li huma dyslexic u li poġġew għall-eżamijiet f’livell ordinarju tal-Malti u l-Inġliż kisbu riżultati pożittivi.

Dyslexia hija diżabiltá li ma twaqqfekx milli tkompli titgħallem u tistudja. Iżda, huwa terminu użat biex tiġi deskritta d-diffikultá li student jsib fil-qari, fl-interpretazzjoni tal-kliem, ittri u simboli oħra, iżda d-dyslexia ma taffetwax il-livelli tal-intelliġenza.

Aqra aktar

Jiggradwaw 124 student tal-ITS

Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis ħabbar fil-parlament li din is-sena iggradwaw 124 studenti minn korsijiet (full-time) fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS).

Huwa kien qed iwieġeb mistoqsija tal-membru parlamentari nazzjonalista Claudio Grech u kompla jgħid li dawn inqasmu 21 Foundation, 63 ċerifikat, 14 diploma u 26 Higher National Diploma.

Aqra aktar

Send this to a friend