studenti – Page 11 – One News

Notifiki

Konkorrenza qawwija għal Klabb 3-16

Aktar minn 1,300 student qed jattendu u jagħmlu użu mis-servizz li jingħata fl-iskejjel Klabb 3-16.
Klabb 3-16 qed iservi ta’ nifs għall-ġenituri li jaħdmu, tant li kienet lanqas għadha ntemmet Skola Sajf, li għadd ta’ tfal kienu diġa irreġistrati biex jattendu dan il-klabb, fil-ġimgħatejn li jkun għad fadal sakemm tibda sena akkademika oħra.
Fi tweġiba Parlamentari, l-Ministru Evarist Bartolo ta rendikont tan-numru ta’ studenti li qed jagħmlu użu minn dan is-servizz u f’liema ċentru.

Aqra aktar

L-iskola Primarja tal-Fgura issa b’multi-sensory room

Studenti bl-awtiżmu u bi bżonnijiet speċjali fl-iskola Primarja tal-Fgura issa se jkunu qed jibbenefikaw minn multi-sensory learning room.

Kamra ddisinjata b’tali mod li timblukka kull tip ta’ ħoss bla bżonn, ikollha kontroll fl-ispazju, fit-temperatura u kif ukoll fid-dawl użat.

Din il-kamra se tingħaqad ma’ dawk diġà eżistenti li hem f’Ħal Lija, San Ġwann u Sannat f’Għawdex.

Times New Roman? Verdana? Arial?

Snin ta’ tħejjija akkademika u xhur ta’ studju ħafna drabi jissarfu f’sagħtejn eżami fejn kollox jaf jagħmel id-differenza.

Saħansitra qed jingħad li anke t-tipa li tintuża fil-karta tal-eżami tista’ tbiddel xi ftit il-burdata tal-istudent. U fi stħarriġ tal-MATSEC Support Unit irriżultat ix-xewqa fost l-istudenti li jkun hemm bidla fit-tipa.

Minnu rriżulta li Times New Roman li qed tintuża bħalissa, mhix ċara biżżejjed għal istudenti.  U t-tipa Verdana hija favorita fost l-istudenti għaliex hija iktar ċara, kif spjega uffiċċjal tal-Matsec Support Unit, Gilbert Zahra.

Aqra aktar

Twettiq ta’ ħolma artistika

Uffiċjalment infetaħ il-programm culture pass fejn 30 produzzjoni ta’ teatru, żfin u mużika se jintwerew lil studenti tal-iskejjel sekondarji. Id-Direttur tal-istrateġija għall-Kunsill Malti għall-arti, Toni Attard, qal li minn Jannar sa issa diġa’ ipparteċipaw aktar minn 2,000 student li flimkien mal-għalliema għażlu liema produzzjonijiet l-aktar jolqtuhom.

Aqra aktar

Studenti Maltin b’kumpanija ġdida

 Nitkellmu ħafna dwar l-innovazzjoni u l-benefiċċji li jista’ jkollha, u propju grupp ta’ tmien studenti li jattendu l-iskola ta’ De La Salle ħarġu b’idea li propju tikkonferma dan. Dawn l-istudenti, fetħu kumpanija bl-isem ta’ Flair, li ħarġu bi prodott li qed jgħin lil ħafna studenti li qed jistudjaw għall-eżamijiet  f’livell ordinarju. L-idea tagħhom introduċiet mod alternattiv ta’ kif wieħed jistudja.

Aqra aktar

M’hemmx limbu – L-istudenti kienu jafu li l-istituzzjoni tal-mużika ma kinitx akkreditata f’Malta

L-Għalliema tal-pjanu Rita Micallef, li fl-aħħar jiem kienet akkużata minn dsatax-il għalliem tal-mużika li ffrodat lilhom u lill-istudenti tagħhom li poġġew għall-eżamijiet tal-mużika li m’humiex rikonoxxuti f’Malta jew internazzjonalment, ċaħdet bl-iżjed mod kategoriku l-allegazzjonijiet miġjuba li b’xi mod iffrodathom jew ingannathom.

F’kontro-protest ġudizzjarju, imressaq mill-Avukat Chris Cilia, Micallef saħqet li l-istudenti tagħha kienu jafu perfettament li l-‘Leicester School of Music’ (LSM) ma kinitx akkreditata u li hi qatt ma ħbiet dan il-fatt għal kuntrarju ta’ dak irrappurtat mill-media. Tant hu hekk, li anka fiċ-ċerimonja annwali, li tinżamm biex jitqassmu ċ-ċertifikati lill-istudenti kollha li jkunu għaddew mill-eżamijiet, id-diriġent ewlieni tal-LSM kien pubblikament għarraf lill-istudenti dwar kif kien sejjer il-proċess t’ akkreditazzjoni u kien dejjem jassigurhom li l-proċess kien miexi tajjeb.

Aqra aktar

Ir-Reġina Eliżabetta bi premju għall-istudent Malti Eman Borg

L-istudent tal-MCAST, Eman Borg se jkun qed jingħata premju ta’ rikonoxximent mir-Reġina Eliżabetta għal proġett li għamel bit-titlu ta’ Human Rights Proposal Paper on Gozo. Dan l-istudent kien qed isegwi kors ta’ Diploma f’livell avvanzat fil-Marketing u se jkun qed jirċievi il-Queen’s Young Leaders Award.

Aqra aktar

Boroż ta’ studji dwar il-problemi marbuta mal-logħob tal-azzard

Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli (The Responsible Gaming Foundation – RGF) irrappreżentata u l-Università ta’ Malta ffirmaw ftehim li jispeċifika l-oqsma ta’ kooperazzjoni reċiproka. 

L-għan tal-RGF tinkludi l-ħolqien ta’ għarfien aktar wiesa’ tal-kobor tal-problemi assoċjati mal-logħob f’Malta, kif ukoll il-kawżi possibbli u l-konsegwenzi tagħhom, bil-ħsieb li tipprevenihom, u li tipprovdi l-appoġġ u l-pariri meħtieġa għal logħob tal-azzard bi problema u d-dipendenti tagħhom.

Aqra aktar

Pauline minn Strada Stretta: għaliex lettur l-Università kien jitfixkel meta jaraha

Pauline Fenech ħafna jafuha bħala dik li tmexxi ħanut tax-xorb fi Strada Stretta. Iżda tkellimna magħha għal raġuni kompletament differenti, ċioe l-fatt li daħlet l-Università meta kellha 40 sena.

Ċifri ppublikati mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika jindikaw li fis-sena akkademika li għaddiet, kien hemm żieda fl-età tal-istudenti f’kull livell edukattiv, speċjalment fost dawk li kienu qed jistudjaw part-time.

Ridna nkunu nafu dwar l-esperjenza ta’ Pauline. Kien hemm tlajja u nżul, u episodji umoristiċi wkoll.

Aqra aktar

Jiżdiedu l-grawdati; aktar nisa u aktar studenti kbar

Fis-sena akkademika ta’ bejn l-2014 u l-2015, 3,953 persuna gradwaw f’livell terzjarju. Dan ifisser żieda ta’ kważi 1% fuq is-sena akkdemika ta’ qabilha.

Total ta’ 2,067 persuna gradwaw għall-ewwel darba u kien hemm aktar gradwati nisa milli rġiel.

81.5% tal-istudenti kienu qed jistudjaw full-time. Mill-18.5% tal-istudenti part-time, 55.3% kisbu Master’s degree jew kwalifika simili.

Fatt interessanti hu li kien hemm żieda fl-età tal-istudenti f’kull livell edukattiv, speċjalment fost dawk li kienu qed jistudjaw part-time.

 

Aqra aktar

Send this to a friend