It-tfal jagħtu proposti għal Unjoni Ewropea aħjar

Madwar 260 tifel u tifla ppreżentaw il-proposti tagħhom lill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u lill-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana, li nġabru mill-attivitajiet ta’ Skolasajf, sabiex jinbena futur aħjar għalina u għaċ-ċittadini Ewropej.Aqra aktar

Kampanja biex tiġbed l-istudenti lejn karriera fil-finanzi

L-Istitut għall-Accountants f’Malta nieda kampanja ta’ għarfien għal studenti fl-iskejjel sekondarji biex toffri l-informazzjoni kollha dwar il-professjoni ta’ Accountant. Dan fl-istess ħin se jindirizza ċertu domandi jew nuqqasijiet li l-istudenti jista’ jkollhom dwar dan it-tip ta’ xogħol. Dan b’sessjonijiet virtwali fl-iskejjel immexxija mill-Istitut stess, u b’kollaborazzjoni ma’ professjonisti stabbiliti fil-qasam.Aqra aktar

136 student fin-Niġerja jinħelsu wara li nħatfu mill-iskola f’Mejju li għadda

Numru ta’ studenti li f’Mejju li għadda nħatfu minn skola tal-Iżlam fin-Niġerja nħelsu minn irġiel li fuqhom kellhom armi tan-nar. Mal-136 student irritornaw lejn djarhom, iżda jidher li sitta minn dawk maħtufa mietu waqt li kienu qed jinżammu. Jidher ukoll li 15-il student irnexxielhom jaħarbu lura f’Ġunju.

Il-ħtif ta’ gruppi sħaħ ta’ persuni qed isir dejjem aktar komuni fin-Niġerja, bil-ħelsien isir abbażi ta’ ħlas ta’ ammont ta’ flus.

Imħabbra emendi fl-iskema tal-għotjiet ta’ manteniment lill-istudenti

Tħabbru emendi fl-iskema tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, li hija skema mnedija mill-gvern u maħsuba għal studenti li jagħżlu li jkomplu jistudjaw fl-edukazzjoni ogħla. Dan il-manteniment jingħata lil dawk l-istudenti li jkollhom bżonn għajnuna finanzjarja, apparti l-istipendju li jagħti l-gvern.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana ħabbret kif fost l-emendi hemm: il-possibiltà li student ma jkollux għalfejn jagħmel means testing, li issa hija estiża wkoll għal dawk l-istudenti li jgħixu f’residential care; u li l-istudenti full-time li huma eliġibbli u li jkunu qed isegwu kors full-time, minflok japplikaw għall-maintenance grant kull sena, issa jistgħu japplikaw fl-ewwel sena tal-istudji tagħhom.

Aqra aktar

Dsatax-il suġġett bla eżamijiet u b’punti rikonoxxuti

Fis-semestru edukattiv li jibda f’Ottubru li ġej, iċ-Ċentru għall-Arti Liberali u x-Xjenza fi ħdan l-Università ta’ Malta se joffri għażla ta’ dsatax-il suġġett għal min hu interessat li jtejjeb u jkabbar l-għarfien tiegħu f’firxa wiesa’ ta’ suġġetti.

Dan iċ-Ċentru twaqqaf seba’ snin ilu u l-istudenti fi ħdanu ma jkollhomx għalfejn jagħmlu eżamijiet fl-aħħar tal-istudji tagħhom imma jiġu assessjati b’modi oħra, fosthom prattika jew xogħol tad-dar.Aqra aktar

9,175 poġġew għall-eżamijiet tas-SEC u l-Matrikola

Illum ħarġu r-riżultati tal-eżamijiet tal-ewwel sessjoni tal-MATSEC li għalihom din is-sena applikaw għalihom aktar minn disat student u studenta. B’kollox dawn laqtu mija u ħames suġġetti differenti, u din kienet ukoll l-ewwel sena li fiha l-istudenti setgħu jpoġġu għall-eżami tas-SEAC.Aqra aktar

Send this to a friend