Statistika – One News

Il-Qgħad f’Diċembru jonqos b’7%

Statisika ppublikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li sal-aħħar ta’ Diċembru li għadda, il-persuni fuq il-kotba tal-qgħad naqsu b’7% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet.Aqra aktar

L-NAO sodisfatt bid-diskussjoni dwar ir-rapport fuq il-Power Station tal-gas

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika innota b’interess u sodisfazzjon id-diskussjoni pubblika estensiva li tqanqlet wara l-pubblikazzjoni tar-Rapport, speċjalment id-dibattitu tal-bieraħ fil-Kamra tad-Deputati dwar il-kuntratti mogħtija mill-Enemalta lil Electrogas Malta Ltd. Dan kien spjegat peremezz ta’ stqarrija li ħarġet mill-NAO nfisha.

Aqra aktar

L-MCA tirreġistra żieda ta’ 11% fl-ilmenti li rċeviet fl-aħħar 6 xhur tal-2017

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) irreġistrat żieda ta’ 11% fl-ilmenti li rċeviet fl-aħħar 6 xhur tal-2017 meta mqabbel mal-ewwel sitt xhur tal-istess sena. Matul dan il-perjodu, l-Awtorità rċeviet 113-il ilment mingħand abbonati ta’ servizzi tat-telefonija, tal-internet, tat-televiżjoni, u konsumaturi li jużaw isservizz postali. 99% ta’ dawn l-ilmenti ġew indirizzati f’inqas minn 20 ġurnata ta’ xogħol. Barraminnhekk, lAwtorità rċeviet ukoll 238 talba għall-informazzjoni mingħand konsumaturi.

Waħda mill-funzjonijiet tal-Awtorità hija li tagħti l-opportunità lill-konsumatur sabiex iressaq l-ilment tiegħu għandha, meta dan ma jkunx sodisfatt bir-rimedju mogħti lilu mill-operatur. It-tip ta’ azzjoni li tista’ tieħu lAwtorità tiddependi fuq in-natura tal-ilment u mis-setgħat legali li għandha l-Awtorità f’dan ir-rigward.

Jista’ jagħti l-każ li minkejja li l-ilment ikun jirrigwardja servizz regolat mill-Awtorità, l-MCA ma jkollhiex is-saħħa legali sabiex tintervjeni u allura jkollha tirreferi lill-konsumatur għand l-entità kompetenti sabiex tiġi indirizzata lkwistjoni. L-aktar ilmenti komuni li rċeviet l-Awtorità kienu jitrattaw il-kwalità tas-servizz/i, partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ rapporti dwar ħsarat fis-servizzi.

Dawk il-konsumaturi li ma jkunux sodisfatti bir-rimedju mogħti lilhom meta jressqu l-ilment tagħhom għand loperatur huma mħeġġa sabiex iressqu l-ilment tagħhom mal-Awtorità. Il-pubbliku jista’ jikkuntattja lill-MCA bit-telefon fuq 21336840 jew permezz ta’ email fuq [email protected]

Jispara ‘l fuq in-numru ta’ turisti f’Ġunju

In-numru ta’ turisti f’Ġunju spara ‘l fuq b’19.4% meta mqabbel ma’ Ġunju tas-sena li għaddiet. Biex din is-sena kompliet turi xejriet pożittivi f’dan is-settur kruċjali għall-ekonomija Maltija.

Tul is-sitt xahar tas-sena waslu Malta 189,687 turist għal btala u 21,015 fuq xogħol. Biex it-total ta’ persuni li żaru pajjiżna laħħaq il-232,193. Dan ifisser li l-iljieli żdiedu b’9.6% mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet u għalhekk laħqu l-1.6 miljun lejl. B’kollox it-turisti nefqu €193.7 miljun, żieda ta’ 14.3% fuq l-istess xahar is-sena li għaddiet.

Aqra aktar

Send this to a friend