Sport – Page 8 – One News

Notifiki

Titnieda l-liġi ġdida dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta’ faċilitajiet sportivi

Is-Segretarji Parlamentari Chris Agius u Deborah Schembri niedew l-liġi dwar il-kummerċjalizazzjoni tal-faċilitajiet sportivi.

 F’konferenza tal-aħbarijiet kienu spjegati l-linji gwida, rekwiżiti u limitazzjonijiet li din il-bidla fil-liġi se tinkludi biex parti minn dawn is-siti jiġu kkumerċjalizzati.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius saħaq li dan se jġib għall-assoċjazzjonijiet sportivi, li permezz tal-finanzjament ikunu jistgħu jżommu livell għoli tal-faċilitajiet tagħhom, u joffru l-possibilità ta’ qabża fil-livell tal-isportivi Maltin.

Aqra aktar

Boroż ta’ studju għal kull min jistudja l-isport

Studenti prospettivi tal-isport kemm għal programmi ta’ taħriġ fiżiku u kemm korsijiet akkademici se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn borza ta’ studju apposta għall isport bl-isem ta’ Malta Sport Scholarships.

Din hija is-seba’ sejħa u s’issa ‘l fuq minn sebgħin student ibbenefikaw. L-amministratur tal-boroż ta’ studju, Sylvana Caruana, spjegat li kull student li jrid iħallas għal kors full time jew part time fl-isport minn livell ta’ diploma ‘l fuq jista’ japplika. Studenti full time ikollhom opportunità wkoll ta maintenance grant.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius qal li ‘l quddiem se jkun hawn iktar opportunitajiet fil-qasam sportiv għal diversi żgħażagħ.

Jekk trid tiġri, mur Għawdex!

It-Teamsport Gozo Half Marathon saret l-ewwel nofs maratona f’Malta li rċeviet standard ta’ ċertifikazzjoni mill-European Athletics.

Fi stqarrij d-diriġenti qalu li n-numru ta’ parteċipanti li qed jieħdu sehem f’dan l-avveniment qed jiżdied b’ritmu mill-aktar mgħaġġel u din iċ-ċertifikazzjoni qiegħda tkompli tassigura livell ta’ kwalita’ lill-atleti minn madwar l-Ewropa kollha.

Il-European Athletics tifforma parti mill-fondazzjoni Running for All, li hija marka b’saħħitha u rikonoxxuta għall-attivitajiet tal-ġiri madwar l-Ewropa kollha. Huwa għalhekk li dan il-premju huwa ta’ prestiġġju kbir.

Aqra aktar

Minn ġirja għall-gost sa proġetti ta’ miljuni

L-Onorevoli Chris Agius, Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni u Sport li tant qed jaħdem għall-akbar ġid tal-isport f’pajjiżna, u li kemm ilu Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport, irnexxielu jixpruna diversi istituzzjonijiet sportivi lokali għas-suċess, hekk kif jaħdem id f’id magħhom, waqt li dejjem ikun lest biex jisma’ x-xewqat u t-talbiet tagħhom. Tkellimna miegħu dwar is-settur u r-rabta tiegħu mal-isport. \

Aqra aktar

Il-mara speċjali li tieħu ħsieb atleti speċjali

Il-gazzetta Kulħadd tkellmet ma’ Ann Calleja, direttur nazzjonali ta’ Special Olympics Malta u li tant taħdem biex tfal u żgħagħ b’diżabiltà jikkompetu b’mod normali ma’ oħrajn f’diversi dixxiplini tal-isport waqt li jkollhom l-istess drittijiet. Dan bil-għan li d-diżabiltà ma tippreżenta l-ebda xkiel fl-isport.

Aqra aktar

Team Fabio jeħilsuha ħafif

Grupp ta’ ċiklisti Maltin jistgħu jgħidu li kellhom esperjenza ta’ darba. Esperjenza li setgħat tkun tal-biża, imma skont kif irrakkontalna Fabio Spiteri, kienu siguri f’kull ħin.

Tmintax-il ċiklist Malti, partim minn traning camp taħt l-isem ‘Team Fabio’ kien viċin l-Etna meta żbroffa llum. Però inzertaw kienu sejrin man-nofsinhar tal-vulkan, u mhux fejn żbroffa. Fabio irrakkonta li semgħu ħoss kbir u dik li ddeskriva bħala ‘mushroom cloud’ ftit bogħod minnhom. Enfasizza madanakollu li fin-naħa tagħhom ma kienx hemm periklu. Raw helikopters u ambulanzi għaddejjin u semgħu li kien hemm ħaddiema tal-aġenzija tal-aħbarijiet BBC li ndarbu meta żbroffa l-vulkan.  Infatti fi tweet, l-aġenzija tal-aħbarijiet ikkonfermat: “Many injured – some head injuries, burns, cuts and bruises”.

Aqra aktar

L-ammonti ta’ flus jiżdiedu u jiċċirkolaw fl-isport jitlobu governanza aħjar – Marlene Mizzi

Waqt id-dibattitu tal-EU Sport Forum dwar “prattiċi ta’ governanza tajba fl-isport Ewropew u l-wegħda tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-organizzazzjonijiet tal-isport”, l-MPE Marlene Mizzi qalet li l-governanza ħażina tikkomprometti l-influwenza pożittiva tal-isport, speċjalment fuq iż-żgħar, għat-tixrid ta’ valuri soċjali.

L-MPE Marlene Mizzi kienet waħda mill-kelliema fl-EU Sport Forum 2017, li ttella’ fit-8 u d-9 ta’ Marzu f’Malta. Mizzi tkellmet dwar l-aktar rakkomandazzjonijiet kritiċi tal-governanza fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar approċċ integrat fil-politika dwar l-isport, b’attenzjoni partikolari fuq il-governanza tajba, l-aċċessibilità u l-integrità.

“Illum qegħdin nirrealizzaw li jekk irridu nippreżervaw l-isport kif nafuh, irridu niksbu mill-ġdid il-fiduċja tan-nies fil-valur pożittivi tiegħu, kemm jekk għal skopijiet ta’ rikreazzjoni, kif ukoll għal sport organizzat, każwali jew kompetittiv,” qalet Marlene Mizzi. “Iżda biex nagħmlu dan, irridu ntejbu l-governanza tajba fl-organizzazzjonijiet sportivi u neliminaw il-ksur tal-integrità fl-isport, li ta’ spiss hija marbuta mal-valuri li jġib miegħu l-isport, bħall-fair play, is-solidarjetà jew l-ispirtu ta’ tim.”

Filwaqt li rrikonoxxiet li l-isport jeħtieġlu tmexxija responsabbli u trasparenti, l-MPE Mizzi qalet li l-ammonti ta’ flus li dejjem qed jiżdiedu u jiċċirkolaw fis-settur tal-isport u fl-organizzazzjonijiet involuti, jitlob għal governanza aħjar.

Aqra aktar

Il-Pixxina Nazzjonali f’Tal-Qroqq terġa’ tiftaħ il-bibien

Ix-xogħol ta’ manutenzjoni estensiv fil-Kumpless tal-Pixxina Nazzjonali f’Tal-Qroqq issa jinsab lest.  Fil-fatt il-Kumpless Sportiv reġa’ fetaħ il-bibien tiegħu din il-ġimgħa għall-klabbs tal-waterpolo, kif ukoll għan-numru ta’ assoċjazzjonijiet u klijenti li jagħmlu użu minn dan il-post.

‘Ir-riġenerazzjoni tal-pixxina nazzjonali kienet wegħda ta’ dan il-Gvern li tiġi indirizzata l-problema enormi ta’ telqa u abbandun li kienet ilha takkumula għal dawn l-aħħar għoxrin sena’, dan qalu s-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport Chris Agius waqt l-inawgurazzjoni li saret llum. Huwa kompla jgħid li fl-aħħar snin ġew investiti ’il fuq minn tliet miljun ewro fuq dan il-kumpless.

Aqra aktar

Send this to a friend