Sport – Page 7 – One News

Dak li sar fil-qasam sportiv

Twettaq ħafna fil-qasam sportiv. Għalhekk waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat dak li sar, flimkien ma dak li Partit Laburista fil-Gvern lest iwettaq jekk jingħata fiduċja. 

Nagħtu ħarsa lejn dak li sar.

Ma jistax jonqos li tissemma l-pitch tal-waterpolo f’Birżebbuġa. Saret ukoll tinda ġdida fir-range ta’ Għajn Melel f’Għawdex u padiljun ġdid tal-Judo. Dan minbarra faċilitajiet sportivi ġodda fil-Kulleġġ Sant’ Injazju, it-tnedija ta’ Yachting Malta, kwartieri ġodda tal-Old Motors Club u l-identifikazzjoni tas-sit għat-trakka tal-karozzi. 

Saret manutenzjoni estensiva fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq, fuq il-warm up track fil-Marsa u fil-kumpless tal-Kottonera, li jinkludi art ġdida.  Saret manutenzjoni tas-saqaf tal-Padiljun sportiv f’Kordin u rinovar tal-jogging track ta’ Santa Luċija.

Aqra aktar

IL-WEGĦDI TAL-PARTIT LABURISTA FIL-QASAM SPORTIV

Il-Prim Ministru Joseph Muscat, is-Segretarju Parlamentari Chris Agius u d-Deputat Laburista Luciano Busuttil ippreżentaw il-prijoritajiet tal-Partit Laburista fil-qasam sportiv.

PARTEĊIPAZZJONI F’ATTIVITAJIET SPORTIVI

Mira ewlenija nazzjonali se tkun li kull tifla u tifel taħt is-sittax-il sena jkunu parteċipattivi u attivi f’xi tip ta’ sport.

Għal tfal ta’ familji li għandhom dħul baxx, ikunu introdotti eżenzjonjiet minn kull ħlasijiet għall-parteċipazzjoni f’after school programmes ta’ SportMalta.

Nemmnu li kulħadd għandu jkollu d-dritt u l-opportunità li jagħmel attività sportiva.

Aqra aktar

Mezz konvenjenti għal eżerċizzju regolari

Għexieren ta’ studji mediċi u akkademiċi juru li eżerċizzju regolari jħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa fiżika u mentali ta’ persuna. Dan hu iktar evidenti u importanti fil-kaz tal-adulti. Madankollu, kulħadd jaqbel li fil-każ tal-eżerċizzji fiżiċi l-ewwel passi huma l-aktar iebsa.

Olena Sammut, il-Kowċ tal-Adult Fitness ma’ #OnTheMove, qalet: “Ċertu nies isibuha diffiċli li jibdew programm ta’ eżerċizzju fuq bażi regolari. Minħabba raġunijiet differenti, ma jkunux jafu minn fejn ser jibdew. Li tagħmel eżerċizzji flimkien ma’ grupp hu mod ideali għal min ikun għadu fil-bidu għaliex isib dik il-motivazzjoni u ħeġġa li jkun hemm bżonn. Il-fatt li tkun qed tara l-instructor u l-parteċipanti sħabek qed jagħmlu work out għandu jipprovdi biżżejjed motivazzjoni biex persuna tkompli s-sessjoni sal-aħħar.”

Aqra aktar

Diżappuntanti għall-iskiet tal-MFA

L-Għaqda Ġurnalisti Sports uriet id-diżaprovazzjoni tagħha għall-fatt li wara tliet ijiem mill-inċident li fih kien involut ġurnalist tal-isport, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Football baqgħet siekta dwar dan il-każ u ma ħarġitx stqarrija ta’ kundanna u solidarjeta’ ma’ dan il-ġurnalist li jirraporta regolarment il-kompetizzjonijiet tal-MFA.

Aqra aktar

Il-federazzjoni tal-motorsport sodisfatta bl-għażla taż-żona għall-korsa tal-karozzi

Il-Malta Motorsport Federation (MMF) flimkien mal-komunitá tal-motorsports f’pajjiżna laqgħu l-aħbar li l-proġett għaċ-ċirkwit għat-tlielaq tal-karozzi u l-muturi se jkun qed isir f’żona f ‘Ta Qali.

Il-federazzjoni stqarret li se tkun qed tagħti l-assistenza kollha neċċessarja biex din id-deċiżjoni pożittiva twassal biex il-proġett nazzjonali jitwettaq.

Aqra aktar

Imħabbra żewg proġetti li jippromwovu l-isport f’Għawdex

  • Żewġ proġetti proposti mill-Ministeru għal Għawdex ġew kwalifikati u approvati minn Fondi Ewropej għal aktar titjib fil-faċilitajiet sportivi.

Il-Ministru Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbru żewġ proġetti, f’Ulysses Grove fil-limiti tax-Xewkija.

Il-proġetti jinkludu trakka tal-mixi, tal-ġiri, u taċ-ċikliżmu f’Ulysses Grove, kif ukoll multi-sports outdoor facilities filGozo Sports Complex fir-Rabat, Għawdex.

Aqra aktar

Titnieda l-liġi ġdida dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta’ faċilitajiet sportivi

Is-Segretarji Parlamentari Chris Agius u Deborah Schembri niedew l-liġi dwar il-kummerċjalizazzjoni tal-faċilitajiet sportivi.

 F’konferenza tal-aħbarijiet kienu spjegati l-linji gwida, rekwiżiti u limitazzjonijiet li din il-bidla fil-liġi se tinkludi biex parti minn dawn is-siti jiġu kkumerċjalizzati.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius saħaq li dan se jġib għall-assoċjazzjonijiet sportivi, li permezz tal-finanzjament ikunu jistgħu jżommu livell għoli tal-faċilitajiet tagħhom, u joffru l-possibilità ta’ qabża fil-livell tal-isportivi Maltin.

Aqra aktar

Boroż ta’ studju għal kull min jistudja l-isport

Studenti prospettivi tal-isport kemm għal programmi ta’ taħriġ fiżiku u kemm korsijiet akkademici se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn borza ta’ studju apposta għall isport bl-isem ta’ Malta Sport Scholarships.

Din hija is-seba’ sejħa u s’issa ‘l fuq minn sebgħin student ibbenefikaw. L-amministratur tal-boroż ta’ studju, Sylvana Caruana, spjegat li kull student li jrid iħallas għal kors full time jew part time fl-isport minn livell ta’ diploma ‘l fuq jista’ japplika. Studenti full time ikollhom opportunità wkoll ta maintenance grant.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius qal li ‘l quddiem se jkun hawn iktar opportunitajiet fil-qasam sportiv għal diversi żgħażagħ.

Jekk trid tiġri, mur Għawdex!

It-Teamsport Gozo Half Marathon saret l-ewwel nofs maratona f’Malta li rċeviet standard ta’ ċertifikazzjoni mill-European Athletics.

Fi stqarrij d-diriġenti qalu li n-numru ta’ parteċipanti li qed jieħdu sehem f’dan l-avveniment qed jiżdied b’ritmu mill-aktar mgħaġġel u din iċ-ċertifikazzjoni qiegħda tkompli tassigura livell ta’ kwalita’ lill-atleti minn madwar l-Ewropa kollha.

Il-European Athletics tifforma parti mill-fondazzjoni Running for All, li hija marka b’saħħitha u rikonoxxuta għall-attivitajiet tal-ġiri madwar l-Ewropa kollha. Huwa għalhekk li dan il-premju huwa ta’ prestiġġju kbir.

Aqra aktar

Minn ġirja għall-gost sa proġetti ta’ miljuni

L-Onorevoli Chris Agius, Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni u Sport li tant qed jaħdem għall-akbar ġid tal-isport f’pajjiżna, u li kemm ilu Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport, irnexxielu jixpruna diversi istituzzjonijiet sportivi lokali għas-suċess, hekk kif jaħdem id f’id magħhom, waqt li dejjem ikun lest biex jisma’ x-xewqat u t-talbiet tagħhom. Tkellimna miegħu dwar is-settur u r-rabta tiegħu mal-isport. \

Aqra aktar