Sport – Page 13 – One News

Notifiki

‘Agatha Barbara’ fl-Olimpjadi ta’ Rio!

Kull min qed isegwi l-Olimpjadi ta’ Rio seta’ kien xi ftit perpless, hekk kif fuq it-televiżjoni feġġ l-isem ‘Agatha Barbara’, tirrappreżenta lill-Brażil!

Agatha Bednarczuk u Barbara Seixas De Freitas flimkien ikkompetew kontra l-Islovakki l-nhar is-Sibt, u ħarġu rebbieħa. Kif inhu tipiku fil-beach volleyball u sport li fih wieħed jipparteċipa f’pari, jittieħed l-ewwel isem ta’ kull atleta. Fil-każ t’Agatha u Barbara, ir-riżultat kien sinnifikanti.

Aqra aktar

Il-prezz tal-prosperità, il-Eurovision u l-Olimpjadi

Nazzjonijiet li jgawdu l-prosperità – u jidher li Malta, għalkemm dejjem fiċ-ċokon tagħha, tidher dieħla sew f’din il-kategorija – ma jistgħux ma jsirux multikulturali. U jekk issir multikulturali – jiġifieri s-soċjetà ma tibqax biss magħmula minn Maltin Insara iżda magħha jiżdiedu l-barranin ta’ diversi razzez u twemmin (jidher li fostna hawn 6.4 fil-mija barranin) – ifisser li hemm riskju tkunx tista’ tibqa’ ssib dak li jgħaqqad l-abitanti. Qiesu hawn qed jingħad li biex ikollok prosperità trid tħallas prezz. Anzi l-istoriku ekonomista Amerikan Todd G. Buchholz (fil-ktieb riċenti tiegħu The Price of Prosperity) jaħseb li nazzjonijiet għanja jista’ jkollhom sogru akbar minn oħrajn, li wara ċertu żmien, jissograw li jmorru ħażin. Huwa jsostni li nazzjonijiet kbar u għanja jistgħu jesperjenzaw i) nuqqas ta’ wild ii) kummerċ globalizzat iii) żjieda fid-dejn iv) tnaqqir tal-etika tax-xogħol u v) għajbien tal-patrijottiżmu.

Aqra aktar

It-Torċa tagħti bidu għal Rio 2016

 

 

28 sport. Mitejn Nazzjon. 11,000 atleta.

Il-Ġimgħa filgħaxija jingħata bidu uffiċċjali għall-Olimpjadi f’Rio, b’ċeremonja spettakolari mħejjija għal miljuni ta’ segwaċi ta’ dan l-ikbar avveniment sportiv fid-dinja.

Kien proprju fit-tnejn t’Ottubru elfejn u disgħa meta l-Kumitat Olimpiku Internazzjonali ħabbar li minn Londra, t-torċa famuża se ttir lejn Rio għal dawk magħrufa bħala l-‘Games of the 31st Olympiad’. Kif inhi t-tradizzjoni, l-fjamma Olimpika xegħlet f’April li għadda fit-tempju t’Hera fil-Greċja; fejn seba’ mitt sena qabel Kristu saru l-ewwel Olimpjadi.

Aqra aktar

Chetcuti jħossu preparat fil-Brażil

It-Tiratur Malti William Chetcuti jinsab f’Rio, il-Brażil, fejn se jirrapreżenta lill-Malta fl-Olimpjadi. L-ewwel debut ta’ Chetcuti f’ dawn l-Olimpjadi se jkun nhar il-Ħamis 10 ta’ Awissu. L-akbar suċċess għal Chetcuti fl-Olimpjadi kien it-tmien post.

Chetcuti ser jipparteċipa f’ dan il-kampjonat wara s-suċċess tiegħu f’ Ġunju li għadda fejn rebaħ midalja tad-deheb fit-Tazza tad-Dinja tad-Double Trap tal-ISSF f’ Baku l-Ażerbaijan.

Aqra aktar

Ġgant fil-gaming jagħżel lil Malta għal-liċenzjar

Il-kumpanija SBTech, li tipprovdi soluzzjonijiet għall-imħatri fuq l-isports, għażlet lil pajjiżna biex tikseb liċenzja Class 4.

Il-liċenzja Maltija se tkompli żżid mal-portafoll ta’ permessi Ewropej, hekk kif il-kumpanija qed tkompli tespandi l-operat tagħha fil-kontinent Ewropew u lil hinn.

Il-Kap Eżekuttiv Richard Carter faħħar l-effiċjenza u l-professjonalità tal-Malta Gaming Authority. Flimkien ma klijenti bbażati Malta, SBTech mistennija tiffirma ftehimiet oħra ma operaturi liċenzjati Malta fil-futur qrib.

Aqra aktar

Aħbar tajba għall-gamers Maltin

Irridu nagħmlu Malta bħala Hub tal-E-sports. Qal dan Nicolai Gauci, wieħed mill-fundaturi tal-Malta Electronic Sport Association, li ser tkun iffurmata f’Settembru li ġej. Spjega kif l-għan huwa li f’pajjiżna jinħolqu numru ta’ opportunitajiet ta’ xogħol f’dan is-settur ukoll. Dan tħabbar waqt li tinsab għaddejja maratona ta’ gaming b’aktar minn mitejn parteċipant fuq medda ta’ tliet’ijiem.

Li Malta tkun fuq il-mappa tal-e-sports, iġifieri logħob elettroniku, ifisser li tikkompeti ma’ pajjiżi oħra Ewropej sabiex tkabbar din l-industrija u tiġġenera aktar investiment fl-ekonomija Maltija.

Aqra aktar

Bonnet l-ewwel u ebda bidla fil-Viċi-Presidenti tal-MFA

Ma kien hemm bidla fil-Viċi-Presidenti tal-Malta Football Association hekk kif Chris Bonnet, Ludovico Micallef u Alexander Manfre żammew posthom bħala l-assistenti ta’ Norman Darmanin Demajo fl-MFA. Chris Bonnet kiseb vot b’saħħtu ħafna tant li 119 inkludewh fl-għażla tagħhom.
Norman Darmanin Demajo, magħruf bħala d-Dede, reġa’ ġie kkonfermat bħala President tal-MFA. Dan wara li dalgħodu d-delegati vvotaw għal din il-kariga fl-ogħla istituzzjoni fil-futbol lokali.
Huwa kiseb 116-il vot favur u 18 kontra.

Il-Prim Ministru maċ-champions

 Il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Parlamentari Chris Agius iltaqgħu ma grupp ta’ atleti li riċentament rebħu kampjonati Ewropej prestiġġjużi f’oqsma sportivi differenti.

L-atleti li laqa’ il-Prim Ministru Muscat kienu Nathan Lee Xuereb li rebaħ il-kampjonat Ewropew tad-double trap fl-Italja, l-iskwadra tar-rugby tal-irġiel li rebħu l-kampjonat fl-Ungerija, it-tim tan-nisa tar-rugby li rebħu l-kampjonat fil-Bosnia, u Helene Pellicano, l-ewwel atleta Maltija il-Junior European Championships fit-tennis.

Aqra aktar

Ritorn mill-isbaħ

Bit-titjira EK109 minn Dubai, waslu ċ-ċiklisti li kienu protagonisti fit-18–il edizzjoni tal-LifeCycle Challenge. L-isfida din id-darba ħadithom iż-Żambia, b’ħamsa minn għaxar ċiklisti jlestu din l-isfida b’suċċess.

Mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta laqgħuhom il-familjari li kienu qed jistennewhom ħerqana wara ġimgħatejn jistennewhom fuq ix-xwiek.

Aqra aktar

Niltaqgħu maċ-champion Ewropea

“Champion Ewropea”

Huwa dan it-titlu li jista’ jingħata lil Helene Pellicano, li flimkien ma’ tenisti internazzjonali, hija wkoll għolliet t-trofew tal-Junior European Championship.

Rodrick Zerafa ltaqa’ ma din it-tfajla ta’ erbatax-il sena biex jitkellem magħha dwar din l-esperjenza u t-talenti tagħha.

Aqra aktar

Send this to a friend