skola – Page 5 – One News

Notifiki

Iktar subien minn bniet fl-iskola tal-isport… kif tidħol?

Fl-iskola nazzjonali tal-isport bħalissa hemm 215 –il student il-maġġoranza tagħhom subien.

Minn tagħrif li ta fil-Parlament, il-Ministru tal-Edukazzjoni jirriżulta li hemm 134 tifel student u 81 tifla.  L-iskola tal-isport hi mfittxija ħafna mill-ġenituri li jixtiequ lil uliedhom jimxu ‘l quddiem fis-settur sportiv.

Fil-Parlament il-Ministru Bartolo ta wkoll rendikont ta’ x’inhuma l-kwalifiċi li wieħed irid jilħaq biex jidħol f’din l-iskola. Hemm żewġ stadji fejn wieħed jista’ jsir student tal-iskola nazzjonali tal-isport.Aqra aktar

Inawgurata sala ġdida fl-iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ

Ġiet inawgurata sala ġdida fl-iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ. ‘Sala Dun Karm’ hija frott ta’ ħidma li saret matul is-Sajf dan hekk kif inħasset il-ħtieġa li din l-iskola, li tifforma parti mill-Kulleġġ San Injazju, jkollha sala ġdida.  Bl-istudenti apprezzaw ferm il-ħidma li saret biex issa se jkollhom sala ġdida fl-iskola, u fl-okkażjoni ta’ din l-inawgurazzjoni qraw poeżiji tal-poeta nazzjonali.

Aqra aktar

Iċċelebrat il-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima żar l-attivitajiet sportivi li għaddejjin fl-Iskola Primarja ta’ San Ġwann fil-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel, bħala inkoraġġiment biex kulħadd jieħu sehem f’aktar attività fiżika u ta’ saħħa aħjar.

Is-Segretarju Parlamentari rringrazzja lill-għalliema u qal li t-tfal għandhom ikunu esposti għal attivitajiet diversi li jgħinuhom jibnu ħiliet fiżiċi speċjalment l-aġilità, il-bilanċ u l-koordinazzjoni – il-bażi ta’ kull sport. L-attivitajiet għandhom ikunu attraenti għat-tfal biex ma jarawx l-isport bħala dmir biss imma bħala attività li jieħdu gost jagħmluha. Kienet sfida li jkollok attività sportiva fl-ewwel ġimgħa tas-sena skolastika però, qal is-Segretarju Parlamentari Grima, permezz ta’ din l-attività l-isport ikompli jkun meqjus bħala suġġett importanti fil-kurrikulu skolastiku.

Il-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel hu parti mill-kampanja ‘NowWeMove’ li ġiet żviluppata minn konsorzju magħmul minn organizzazzjonijiet Ewropej. Din il-kampanja għandha l-iskop li tippromwovi s-saħħa u l-benesseri bħala esperjenza ta’ tagħlim tul il-ħajja u biex ikunu żviluppati l-kompetenzi u l-ħiliet soċjali fost l-istudenti permezz ta’ diversi logħob u esperjenzi sinifikanti oħrajn.

“Nemmnu li l-iskejjel għandhom ikunu l-punt fokali fejn il-veru valur tal-bażi tal-isport jitwettaq. Għalhekk qegħdin nistiednu lill-iskejjel kollha mhux biss biex jingħaqdu f’din l-attività, imma wkoll biex jieħdu sehem f’dan il-programm sportiv daqstant dinamiku li qed norganizzaw matul din il-ġurnata”, qal il-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar.

L-organizzaturi tal-jum Ewropew iddedikat għall-isport fl-iskejjel taw ukoll ideat ġodda lill-għalliema u lill-istudenti biex ikunu jistgħu jippjanaw u jħejju l-programm sportiv rispettiv tagħhom ’il barra mill-klassijiet tal-iskola, bl-iskop aħħari li f’din l-attività jkun hemm kemm jista’ jkun parteċipazzjoni possibbli.

Jibda l-bini ta’ skola primarja ġdida f’Wied il-Għajn

Qabad sew ir-ritrmu fuq il-bini ta’ skola primarja ġdida għas-subien u l-bniet f’Marsaskala.

L-iskola l-ġdida se tkun qed tilqa’ fiha madwar erba’ mija u ħamsin student u studenta biex tlaħħaq maż-żieda fir-residenti ta’ din il-lokalita’, bl-iskola primarja eżistenti se tibqa’ topera ladarba tiftaħ il-bibien l-iskola l-ġdida.

Aqra aktar

Il-ġenituri u l-għalliema bi rwol importanti

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu twaqqfet mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol f’Lulju tal-2014 bil-għan li tidderieġi u tieħu ħsieb it-twettiq tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd (2014-2019).

Tul dawn it-tliet snin ta’ ħidma, l-Aġenzija introduċiet programmi u inizjattivi ġodda ta’ litteriżmu bħal:

• Aqra Miegħi/Read with Me
• Seħer l-Istejjer/The Magic of Stories
• L-Ambaxxaturi tal-Qari/Reading Ambassadors
• Aqra kemm Tiflaħ/Enriching Classroom Libraries
• Il-Brillantini tal-Qari/Reading Stars
• Bil-Qari u l-Kitba Niskorja/ Footballers Read and Write Programme

Issokta x-xogħol tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu li kabbret, xerrdet u saħħet programmi oħrajn li kienu ġa jeżistu qabel bħall-Programm Nwar, Klabb Naħla, ix-Xalati ta’ Kitba u l-Klabbs tal-Kitba. Dan bl-għan li tippromwovi u ttejjeb il-prattiċi tal-litteriżmu fost it-tfal, iż-żgħażagħ, l-adulti u l-anzjani.

Iżda minkejja dawn l-inizjattivi, xorta waħda fadal aktar xi jsir f’dan ir-rigward.

Il-gazzetta KullĦadd tkellmet mal-Kap tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, David Muscat, li stqarr li minkejja li għal dawn l-inizjattivi r-rispons kien wieħed tajjeb, xorta waħda pajjiżna għad m’għandux il-kultura tal-qari.

Aqra aktar

Boroż ta’ studju tal-MBA offruti mill-AUM

Studenti Maltin issa għandhom l-opportunità li japplikaw għal boroż ta’ studju biex jiksbu grad ta’ Masters fil-Business Administration; l-MBA. 

Dan hekk kif l-American University of Malta żiedet dan il-kors mal-għaxar boroż ta’ studji li diġà qed toffri fil-qasam tal-Bachelor of Science in Accounting, Business u Game Development. 

Aqra aktar

Illejla jiltaqgħu r-residenti ta’ Pembroke; X’qalulna l-Kap tal-iskola u s-Sindku?

L-iskola l-ġdida ppjanata li tinbena ġewwa Pembroke qasmet fuq żewġ naħat l-opinjonijiet ta’ bosta.

Chiswick House School ilha miexja iktar minn sentejn bi pjanijijet sabiex tintroduci kunċett ġdid ta’ tagħlim u esperjenza edukattiva lil ħafna studenti f’din l-iskola f’Pembroke.

Kien spjegat kif il-pjanta tal-bini se tinkludi biss 25% tat-total tal-medda tal-art allokata. Dan f’deċiżjonijiet li ttieħdu wara li ġew eżaminati numru ta’ siti u bini li kienu inklużi u mogħtija timbru ta’ żvilupp.

Tkellimna mal-Kap ta’ l-iskola, Bernie Mizzi, li tenniet li din l-iskola ppjanata se tkun waħda minn tal-ewwel fl-Ewropa li tinkludi sistema innovattiva flimkien ma’ kunċett ta’ klassi miftuħa. Dan kollu sabiex it-tfal ikunu mħeġġa joħolqu interazzjoni mal-ambjent naturali.

Aqra aktar

Send this to a friend