skemi – One News

Notifiki

Skemi li jinħatfu

  • Mijiet igawdu minn skemi ta’ Transport Malta
  • Fit-triq mijiet ta’ karozzi li jniġġsu inqas

Qed ikomplu  jkunu popolari skemi ta’ Transport Malta maħsuba biex fit-toroq Maltin ikollna vetturi iktar moderni u li jniġġsu inqas l-ambjent. Dawn l-iskemi tħabbru fil-baġit għal din is-senau l-poplu qed iweġeb għalihom b’ħerqa.  

Aqra aktar

Miljuni allokati għat-taħriġ tal-ħaddiema

B’nefqa ta’ miljun ewro, Jobsplus se tkun qed toffri l-iskema Training Pays Scheme. Skema li se tkun qed toffri l-opportunità lil numru ta’ individwi li jixtiequ jkabbru l-ħiliet edukattivi tagħhom b’taħriġ vokazzjonali. Dan il-proġett huwa parti minn proġett Ewropew, Training for Employment Project.

Aqra aktar

Eluf japplikaw għal skemi għall-bdiewa

Għal tmien skemi ta’ għajnuna lill-bdiewa u r-raħħala minn fondi Ewropej, tul l-elfejn u sittax applikaw 13,495. Minn dawn ħames t’3,177 bidwi ħadu għajnuna diretta. Fost oħrajn, l-iskemi ndirizzaw il-produzzjoni tal-ħalib, it-trobbija tal-majjali, iż-żoni żvantaġġati u l-klima.

U bil-għan li jkompli jissaħħaħ is-settur tal-agrikoltura fost l-iktar riċenti hemm skema hija miftuħa għall-bdiewa żgħażagħ.

Malcolm Vassallo, manager  fl-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali spjega kif, bħal dawk ta’ qabilha, din l-iskema hija mmirata li tkompli ssostni s-settur tal-biedja.

Aqra aktar

Kollox flus!

Hawn min qiegħed jgħid li l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed iżid it-temperatura politika għax għandu bżonn il-flus.

Aqra aktar

Send this to a friend