Notifiki

Il-Kunsilli Lokali se jibdew jassistu l-Bank tad-Demm

Il-Kunsilli Lokali u ċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm iffirmaw ftehim li permezz tiegħu huwa maħsub li jinġabru mal-elf borża demm aktar fis-sena.

Dan tħabbar waqt l-iffirmar ta’ Memorandum of Understanding bejn ċ-Ċentru għat-Trasfużjoni tad-Demm u l-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.Aqra aktar

Lejn riforma dwar kif joperaw is-swieq fil-beraħ

Tnediet il-White Paper għal riforma tas-swieq fil-beraħ, li se tkun miftuħa għall-konsultazzjoni pubblika ghat-tliet ġimgħat li ġejjin, sal-14 ta’ Diċembru. F’pajjiżna hawn 21 suq fil-beraħ li għandhom bejniethom mal-1,600 post. L-għan tal-White Paper hu li toħloq bilanċ bejn l-interessi tal-bejjiegħa, tal-konsumaturi u tar-residenti.Aqra aktar

42 Kunsill Lokali jingħataw għajnuna finanzjarja biex jipprovdu libreriji aħjar lill-komunitajiet tagħhom

Ftit jiem biss wara li l-kunsilli lokali ngħataw l-allokazzjoni finanzjarja tagħhom, dawn  ġew ippreżentati wkoll bis-somma ta’ ftit aktar minn €18,000 għall-iskema finanzjarja favur il-komunità, “Libreriji Lokali/Reġjonali”. L-għan ta’ din l-iskema huwa li l-libreriji lokali u reġjonali jkunu komdi u attrezzati kif suppost u jipprovdu servizz ta’ kwalità għolja biex iħajru aktar ċittadini jużaw il-libreriji.

Dawk il-kumitati reġjonali u kunsilli lokali li għandhom librerija pubblika kienu eliġibbli li japplikaw għal fondi permezz ta’ din l-iskema. Din l-iskema tiffinanzja 50% tal-ispiża sa massimu ta’ €600 (inkluża l-VAT) u tkopri diversi xogħlijiet jew xiri ta’ apparat jew servizzi.Aqra aktar

Konsultazzjoni pubblika fir-rigward tal-‘White Paper’ dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali – Laqgħa mal-Ispeaker

 

L-Ispeaker Anġlu Farrugia kellu laqgħa mal-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis bħala parti mill-proċess tal-konsultazzjoni pubblika li nedew fir-rigward tal-White Paper dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali.

Aqra aktar

F’Casal Paola fil-Pjazza tan-Nies  

L-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Paola b’kollaborazzjoni mas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet u l-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid se jippreżentaw l-attività F’Casal Paola fil-Pjazza tan-Nies, Lejla ta’ Storja, Arti u Mużika.

Aqra aktar

Silvio Parnis jattendi għal Mahatma Gandhi International Sanitation Convention

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet għamel intervent waqt il-Mahatma Gandhi International Sanitation Convention fi New Delhi, l-Indja. L-għan ta’ din il-konvenzjoni kien li jiltaqgħu flimkien Ministri u Segretarji Parlamentari minn madwar id-dinja, li huma responsabbli għall-indafa u s-sanità f’pajjiżhom, sabiex jaqsmu l-isfidi u s-suċċessi tagħhom f’dan il-qasam. Din il-konvenzjoni kienet tinkludi sessjonijiet plenarji, diskussjonijiet u żjara f’Ahmedabad, Gujarat.

Aqra aktar

Il-Gvern jemmen fir-Reġjuni tagħna

Dalgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet attenda għal konferenza tal-aħbarijiet dwar il-Malta International Folk Festival li se jsir bejn is-27 u t-30 ta’ Settembru. Dan il-festival, organizzat mir-Reġjun Tramuntana, ġie ffinanzjat mill-fond għall-pjani reġjonali ekonomiċi, soċjali u kulturali. Dan il-festival attira 7 parteċipanti internazzjonali u se jieħu sehem ukoll 11-il grupp minn madwar Malta u Għawdex li jinkludu wkoll għaqdiet tal-baned.

Aqra aktar

Send this to a friend