silvio parnis – Page 3 – One News

Notifiki

42 Kunsill Lokali jingħataw għajnuna finanzjarja biex jipprovdu libreriji aħjar lill-komunitajiet tagħhom

Ftit jiem biss wara li l-kunsilli lokali ngħataw l-allokazzjoni finanzjarja tagħhom, dawn  ġew ippreżentati wkoll bis-somma ta’ ftit aktar minn €18,000 għall-iskema finanzjarja favur il-komunità, “Libreriji Lokali/Reġjonali”. L-għan ta’ din l-iskema huwa li l-libreriji lokali u reġjonali jkunu komdi u attrezzati kif suppost u jipprovdu servizz ta’ kwalità għolja biex iħajru aktar ċittadini jużaw il-libreriji.

Dawk il-kumitati reġjonali u kunsilli lokali li għandhom librerija pubblika kienu eliġibbli li japplikaw għal fondi permezz ta’ din l-iskema. Din l-iskema tiffinanzja 50% tal-ispiża sa massimu ta’ €600 (inkluża l-VAT) u tkopri diversi xogħlijiet jew xiri ta’ apparat jew servizzi.Aqra aktar

Konsultazzjoni pubblika fir-rigward tal-‘White Paper’ dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali – Laqgħa mal-Ispeaker

 

L-Ispeaker Anġlu Farrugia kellu laqgħa mal-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis bħala parti mill-proċess tal-konsultazzjoni pubblika li nedew fir-rigward tal-White Paper dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali.

Aqra aktar

F’Casal Paola fil-Pjazza tan-Nies  

L-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Paola b’kollaborazzjoni mas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet u l-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid se jippreżentaw l-attività F’Casal Paola fil-Pjazza tan-Nies, Lejla ta’ Storja, Arti u Mużika.

Aqra aktar

Silvio Parnis jattendi għal Mahatma Gandhi International Sanitation Convention

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet għamel intervent waqt il-Mahatma Gandhi International Sanitation Convention fi New Delhi, l-Indja. L-għan ta’ din il-konvenzjoni kien li jiltaqgħu flimkien Ministri u Segretarji Parlamentari minn madwar id-dinja, li huma responsabbli għall-indafa u s-sanità f’pajjiżhom, sabiex jaqsmu l-isfidi u s-suċċessi tagħhom f’dan il-qasam. Din il-konvenzjoni kienet tinkludi sessjonijiet plenarji, diskussjonijiet u żjara f’Ahmedabad, Gujarat.

Aqra aktar

Il-Gvern jemmen fir-Reġjuni tagħna

Dalgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet attenda għal konferenza tal-aħbarijiet dwar il-Malta International Folk Festival li se jsir bejn is-27 u t-30 ta’ Settembru. Dan il-festival, organizzat mir-Reġjun Tramuntana, ġie ffinanzjat mill-fond għall-pjani reġjonali ekonomiċi, soċjali u kulturali. Dan il-festival attira 7 parteċipanti internazzjonali u se jieħu sehem ukoll 11-il grupp minn madwar Malta u Għawdex li jinkludu wkoll għaqdiet tal-baned.

Aqra aktar

Riġinerazzjoni ta’ Ġnien il-Mediterran, f’Raħal Ġdid

Bħalissa għaddejja ħidma fi Ġnien il-Mediterran li jinsab f’Raħal Ġdid sabiex dan ikun jista’ jitgawda minn kull min iżur din il-lokalità. Il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis illum żaru dan il-ġnien sabiex jagħtu aġġornament dwar ir-riġinerazzjoni tiegħu.

Aqra aktar

Varar ta’ photobook mill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa

Ilbieraħ, l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju, 2018 inzammet konferenza tal-aħbarijiet mill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa fl-okkażjoni ta’ varar ta’ photobook ġdid dwar il-lokalità tal-Imtarfa, bl-isem ta’ L-Imtarfa – Belt il-Ġmiel u li fih xejn inqas minn 86 paġna u 146 ritratt u huwa maqsum fi 8 sezzjonijiet.

Għal dan il-għan, il-Kunsill ikkummissjona fotografu mill-lokal, is-Sur Reuben Seychell. Għalkemm minnu nniffsu huwa photobook u għaldaqstant l-enfasi sar fuq ir-ritratti, il-ktieb fih ukoll introduzzjoni għal kull sezzjoni, u din ħa ħsiebha s-Sur Vincent Zammit, li huwa gwida turistika, lecturer kif ukoll konsulent dwar l-istorja u l-kultura.

L-għan prinċipali tal-ktejjeb huwa biex iqarreb lit-turisti kif ukoll lil Maltin li m’humiex midħla tal-Imtarfa, mal-istorja u s-sbuħija unika ta’ dan il-villaġġ ċkejken. Fi kliem l-istess editur, is-Sur Zammit jgħid li normalment ħafna nies jafu l-Imtarfa biss mill-bogħod, għaliex tinsab ezattament faċċata tas-swar tal-Imdina. Meta wieħed jasal wasla sal-Imtarfa izda jiskopri wirt li tħalla mill-Inglizi prinċiparjament imma mhux biss. Fil-fatt fl-Imtarfa wieħed jista’ jsib anke oqbra puniċi u cart ruts fost oħrajn.

Is-Sindku, Dott. Daniel Attard, fisser kif dan il-ktieb huwa ħolqa oħra mill-vizjoni ħolistika tal-Kunsill illi jpoġġi l-Imtarfa fuq il-mappa turistika lokali. Dan flimkien ma’ proġetti oħra li qed jaħdem fuqhom l-istess kunsill, primarjament ir-restawr tat-torri tal-arloġġ, il-bini ta’ ċentru ta’ interpretazzjoni għat-turisti u r-riġenerazzjoni tal-pjazza.

Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet attenda wkoll l-Onorevoli Silvio Parnis, Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet, f’isem il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali fejn faħħar l-inizjattiva tal-Kunsill, li għalkemm zgħir, irnexxielu inaqqax paġna importanti fl-istorja tiegħu bil-publikazzjoni ta’ dan il-ktieb.

 

Send this to a friend