silvio parnis – One News

Notifiki

Is-servizz tat-teħid tad-demm għall-anzjani ġie estiż għar-residenti tal-Fgura u Ħaż-Żabbar

Ġie estiż is-servizz tal-flebotomija, jiġifieri t-teħid tad-demm, għall-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità iżda li ma jistgħux joħorgu minn djarhom. Dan il-proġett pilota li beda minn Birkikara u l-Mosta issa qed jiġi estiż fil-lokalitajiet tal-Fgura u Haż-Żabbar. Dan is-servizz huwa mistenni li jinfirex fuq skala nazzjonali.Aqra aktar

Itemmu b’suċċess il-kors tas-‘SAGE Computerised Accounting for Local Councils’

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis ippreżenta ċ-ċertifikati lil dawk li pparteċipaw u temmew b’suċċess il-kors bl-isem SAGE Computerised Accounting for Local Councils. L-iskop ta’ dan il-kors kien li s-Segretarji Eżekuttivi u l-istaff tal-Kunsilli Lokali jkunu aktar familjari mal-proċeduri u l-prinċipji tal-accountsAqra aktar

ARA: Imnedija r-riformi tal-Gvernijiet Lokali

Tnediet uffiċċjalment ir-riforma tal-Kunsilli Lokali li se twassal għal titjib f’ħidmiethom bil-għan li jersqu aktar u jaqdu aħjar il-bżonnijiet taċ-ċittadin.

Mill-bini tal-mużew Muża fil-Belt fil-preżenza ta’ numru ta’ sindki, is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li din ir-riforma se twassal għal involviment akbar fil-komunitajiet madwar il-gżejjer Maltin.

Aqra aktar

Send this to a friend