sigurta – Page 2 – One News

Notifiki

Malta tħeġġeġ għal ħidma koerenti sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fil-Libja

“Jekk irridu li l-Libja tibni mill-ġdid l-istabbiltà interna tagħha u timxi ’l quddiem hemm bżonn ta’ koerenza fil-mod ġenerali kif nindirizzaw in-nuqqas ta’ kapaċità fil-qasam tas-sigurtà f’dak il-pajjiż”, qal il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt laqgħa informali tal-Kunsill tal-UE għat-28 ministru tad-difiża tal-Unjoni. Il-laqgħa ġiet organizzata f’Malta u ppreseduta mir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà Federica Mogherini.

Aqra aktar

Taħriġ għal iktar sigurtà fl-ajruport

Tmiem il-ġimgħa huwa wieħed bieżel ferm għall-ajruport internazzjonali ta’ Malta b’eluf jiddeċiedu li jmorru fuq btala barra l-pajjiż.

Dan iżid ukoll il-piż fuq l-Aviation Security Malta, entità li hija responsabbli minn aspetti importanti ta’ sigurtà fl-ajruport u li fl-aħħar xhur sar investiment kbir fit-taħriġ tal-uffiċjali tagħha.

Bħala parti mill-programm nazzjonali għas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili l-Aviation Security Malta ħarġet u ċċertifikat tletin instructor li se jkunu jistgħu jagħmlu l-korsijiet lill-ħaddiema li jaħdmu fuq l-iscreening tal-bagalji u l-affarijiet kollha li jittellgħu fuq l-ajruplani li jitilqu minn pajjiżna.

Mario Bugeja, Kap ta’ din l-entità, fissrila dwar kemm id-dipartiment jiżgura li l-ħaddiema huma kollha tal-istess livell.

Aqra aktar

“Malta hija waħda mill-aktar postijiet siguri fid-dinja” – kriminologu u professur

Il-kriminologu u professur Saviour Formosa jgħidha bla tlaqliq li “Malta hija waħda mill-aktar postijiet safe fid-dinja speċjalment fl-Ewropa”.

Kumment li jista joffri serħan fl-imħuħ b’mod partikolari fi żmien fejn is-sigurta’ tal-pajjiż bdiet tintuża bħala ballun politiku. Filfatt, f’dan ir-rigward il-Ministru Carmelo Abela kien appella lill-oppożizzjoni sabiex tieqaf tuża dan is-suġġett tant sensittiv sabiex tipprova tirbaħ xi punti politiċi. Kien appella lis-sigurta’ tal-pajjiż huwa suġġett li wieħed irid jaħdem flimkien fuqu u li l-Pulizija għandha tiġi offruta l-ispazju meħtieġ mingħajr pressjoni sabiex tkompli tagħmel xogħolha b’reqqa.

Il-Professur Saviour Formosa kien qed jitkellem fuq il-programm ONE breakfast news fid-dawl tar-rapport annwali tal-kriminalita f’Malta fl-2016. Huwa spjega kif meta wieħed iħares lejn l-influss tal-popolazzjoni mill-barranin u ż-żieda fil-flus fl-idejn li ġġib magħha iżjed opportunitajiet għal dawk li jkunu intenzjonati li jwettqu xi reat kriminali, suppost din is-sena kellha tispiċċa b’żieda ta’ madwar 1,500 reat. Minflok ir-reati irrappurtati raw biss żieda ta’ 0.9% li tfisser 160 reat li fi kliem Formosa tfisser li “xi ħaġa ġara on the ground serviet bħala mitigation factor”.

Aqra aktar

150 uffiċjal imħarreġ dwar is-sigurtà fl-ajruport 

Aviation Security Malta (AVSEC) qed tinvesti f’taħriġ li jiżviluppa l-ħiliet ta’ uffiċjali involuti fis-sigurtà tal-ajruport. Dan ħabbru l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt diskussjoni dwar l-isfidi li qed taffaċċja l-industrija Ewropea tal-avjazzjoni, fl-Air Malta Travel International Exhibition Fair, l-MFCC.

Il-Ministru Abela qal li l-programm nazzjonali ta’ taħriġ dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili ġie żviluppat bl-oġġettiv prinċipali li jassigura li l-miżuri ta’ sigurtà jiġu implimentati minn ħaddiema mħarrġa, u li qed ikunu f’konformità mar-regoli u mal-liġijiet lokali u internazzjonali.

Aqra aktar

Tiżdied is-sigurtà fl-ajruport

Aviation Security Malta (AVSEC) qed tinvesti f’taħriġ li jiżviluppa l-ħiliet ta’ uffiċjali involuti fis-sigurtà tal-ajruport. Dan ħabbru l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt diskussjoni dwar l-isfidi li qed taffaċċja l-industrija Ewropea tal-avjazzjoni.

Aqra aktar

Żomm għajnejk fuq it-triq għas-sewwieqa tal-muturi u ċ-ċiklisti!


Tnediet kampanja biex titqajjem kuxjenza dwar il-perikli li jiltaqgħu magħhom is-sewwieqa tal-muturi u ċ-ċiklisti, kampanja li tħejjiet minn Transport Malta u l-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq.Dawn huma s-sewwieqa l-aktar involuti f’aċċidenti serji, għalkemm huma ħafna inqas fin-numru. Fl-2016, 6% biss tal-vetturi rreġistrati Malta kienu muturi iżda 40% tal-fatalitajiet kienu sewwieqa tal-muturi, disgħa tilfu ħajjithom.  Wieħed minn kull tlieta li weġġgħu serjament kien sewwieq ta’ mutur.Għal dan il-għan, Transport Malta u l-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq iddeċidew li jiffukaw kampanja dwar l-interazzjoni fit-triq bejn is-sewwieqa tal-muturi, tal-karozzi u ċ-ċiklisti.  Il-kampanja tindirizza kemm lis-sewwieqa tal-muturi u r-roti kif ukoll tal-karozzi.  TM qed titlob lis-sewwieqa tal-muturi biex joqgħodu attenti u jkunu lesti għal kull manuvra fit-toroq, biex jilbsu ilbies protettiv u ma jsuqux b’mod eċċessiv.  Il-kampanja tindirizza wkoll lis-sewwieqa tal-karozzi. Is-sewwieqa tal-muturi u ċ-ċiklisti huma aktar diffiċli biex tarhom u għalhekk aktar vulnerabbli.  Għaldaqstant, il-kampanja titlob lis-sewwieqa tal-karozzi biex isuqu b’attenzjoni u jżommu d-distanza.
Aqra aktar

Sistema CCTV għal aktar sigurtà fis-Swieqi

Ġie iffirmat ftehim bejn il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Kunsill Lokali tas-Swieqi li se jkun qed jintroduċi proġett ġdid li jikkonsisti fl-installazzjoni ta’ sistema CCTV fil-lokalità tas-Swieqi. B’kollox se jkunu qed jiġu nstallati 22 kamera, fi Triq is-Swieqi, Triq il-Qasam u Triq is-sidra. Dan huma l-aktar tliet żoni fejn qed tiġi rrapportata kriminalità.

 Dan bl-għan li l-industrija tat-turiżmu li stabbiliet ruħha bħala l-pilastru ewlieni fl-ekonomija Maltija ma tissarrafx f’detriment għar-residenti ta’ żoni turistiċi.

Aqra aktar

Jintlaħaq qbil meqjus diffiċli

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ippresedut mill-Presidenza Maltija laħaq ftehim li jirrevedi, għall-ewwel darba, il-qafas finanzjarju ġenerali għan-nefqa tal-Unjoni għat-terminu bejn l-2014 u l-2020. Riveżjoni li għandha l-għan li l-baġit Ewropew ikun iktar effettiv meta jirrispondi għall-isfidi preżenti tal-Unjoni filwaqt li jkun flessibli biżżejjed għall-isfidi li jistgħu jinqalgħu.

Send this to a friend