siġar – Page 3 – One News

Notifiki

#Treedom għal żoni iktar ħodor f’Ħad-Dingli

L-importanza ta’ iktar tħawwil ta’ siġar indiġeni qiegħda kulma tmur tiżdied. Minbarra li estetikament dawn isebbħu l-irħula u l-ibliet tagħna, il-benefiċċiji li wieħed jieħu mis-siġar imorru lil hinn minn hekk, u huma ħafna l-kampaniji edukattivi mmirati sabiex iqajmu iktar għarfien dwar dan. #Treedom hija waħda minnhom.

Quicklets u Zanzi ngħaqdu mal-Kunsill Lokali ta’ Ħad-Dingli, sabiex għal kull dar mibjugħa minn Zanzi Homes, il-kumpanija ħawlet siġra, b’total ta’ ’l fuq minn 100 siġra mħawla s’issa. Proġett li inkluda wkoll il-kollaborazzjoni tal-iskola primarja f’Ħad-Dingli u d-Dingli Scouts, flimkien ma’ NGOs oħra.

Aqra aktar

Mill-kirurġija għall-fotografija

Kitba ta’ Rachel Powell

Il-fotografija hija arti partikolari mmens. Hi ħafna aktar milli sempliċiment tieħu ritratt. Tgħinek tieqaf, tosserva, taħseb u tifhem. Għal David Grima żagħżugħ ta’ 21 sena, student fir-raba’ sena tal-kors tal-Mediċina, il-fotografija tagħtih il-possibilità li juża kif irid, kemm b’mod astratt u kemm b’mod iktar viċin ir-realtà li ngħixu fiha.

Huwa beda jesplora din l-arti minn meta kien fis-sekondarja. “Ħassejt li kelli certu vojt meta niġi biex nesprimi ruħi; inħoss li ċertu ħsibijiet nista’ nesprimihom bir-ritratti ħafna aktar milli jien kapaċi bil-kliem jew b’modi oħra.” Grima jgħid li għandu interessi varji li jinkludu l-bijoloġija, il-kimika u l-fiżika, l-ispazju, il-baħar u l-art. Jiddeskrivi  lilu nnifsu bħala idealist u xi ftit ċiniku b’mumenti ta’ nikiliżmu.

Aqra aktar

Masġar taż-żebbuġ jinqered kompletament f’att vandalu

Tul tmiem il-ġimgħa – x’aktarx bejn il-Ġimgħa u s-Sibt billejl – masġar taż-Żebbuġ magħmul minn 36 siġra nqered kompletament f’att vandalu li twettaq fir-Riserva Naturali Foresta 2000 fil-Mellieħa. Is-siġar, li kienu ngħataw b’donazzjoni minn Din l-Art Ħelwa u tħawlu aktar minn tmien snin ilu, inqatgħu kollha u s-suspett huwa li dawn ġew issegati b’serrieq tal-elettriku li jindika li dan l-att vandalu kien ippjanat.

L-inċident, li twettaq f’dan il-proġett ta’ afforestazzjoni li huwa pubbliku, hu stmat li kkaġuna ħsarat li jammontaw għal madwar €3,600 f’danni u jsegwi numru ta’ atti vandali li din ir-riserva naturali ta’ BirdLife Malta sofriet fil-passat.

Aqra aktar

Ambjentalist bi kliem ta’ twissija dwar tip ta’ susa li hemm qrib Malta

L-ambjentalist Alfred Baldacchino kellu kliem ta’ twissija dwar tip ta’ susa li qed tkun irrapportata ftit ‘l bogħod minn Malta.

Is-susa bl-isem xjentifiku ta’ Xylosandrus Compactus ġiet innutata f’Ragusa Sqallija fir-rebbiegħa tas-sena l-oħra, fejn qerdet ħafna friegħi mis-siġra tal-ħarruba.

Dan l-insett ħafna drabi jsib siġar u arbuxelli dgħajfa, iżda dan l-aħħar jidher li kien hemm ukoll siġar friski li ntlaqtu mis-susa. Permezz ta’ blog tiegħu, Baldacchino esprima opinjoni voċifera ħafna. Fi kliemu:

Aqra aktar

Jitħawlu 55 siġra oħra fil-Park Nazzjonali tal-Familja

Ħamsa u ħamsin siġra oħra tħawlu fil-Park Nazzjonali tal-Familja. Dan bħala attività simbolika tal-impenn li pajjiżna għandu fejn tidħol it-tibdil fil-klima.

Dan wara li saret kompetizzjoni għat-tfal li niedew tliet ambaxxati Ewropej, dik Franċiża, Germaniża u Olandiża li ngħaqdu flimkien għal għan wieħed.

Aqra aktar

Kampanja t’għarfien dwar batterju li jista’ jeqred is-siġar

Imnedija kampanja t’għarfien u edukazzjoni kontra batterju li jista jaħkem u jeqred siġar f’pajjiżna.

Din il-kampanja tnediet l-Erbgħa wara nofsinhar mis-Segretarjat għall-agrikultura bl-għan li aktar nies jitgħallmu jevitaw metodi li jistgħu jwasslu għall-introduzzjoni tal-batterju Xylella Fastidiosa f’Malta.
Aqra aktar

Kumbinazzjoni stramba: siġar jiffurmaw il-mappa tal-Awstralja

Turista li marret Darwin għal tieġ, ħadet ritratt ħdejn il-baħar b’xebħ qawwi tal-bordura tal-mappa tal-Awstralja.

F’ritratt, Kelly Matthews qabdet ix-xemx nieżla bejn fergħat u weraq f’Darwin Esplanade fit-Territorju tat-Tramuntana.

Mal-aġenzija tal-aħbarijiet internazzjonali BBC, it-turista spjegat li kif tellgħet ir-ritratt fuq Facebook, sħabha bdew jikkummentaw li r-ritratt jixbaħ il-mappa tal-Awstralja.

Aqra aktar

Jekk tħobb it-tin, aqra din!

Tul dawn l-aħħar xhur diversi bdiewa kienu mħassba ferm bil-futur tas-siġar tat-tin. Dan minħabba insett li qed jattakka lil dawn is-siġar u jeqridhom. Tkellimna mad-direttur għas-saħħa tal-pjanti dwar dan l-insett u l-ħidma tad-direttorat biex jippreveni milli jmutu iżjed sigar.

Sewgi dan is-servizz. 

Aqra aktar

Send this to a friend