sħana – Page 2 – One News

Notifiki

Miżuri għaċ-ċiklisti kontra s-sħana qawwija

Huma ħafna l-Maltin li qegħdin isibu metodi alternattivi biex jevitaw il-ġenn u t-traffiku li nsibu fit-toroq. Fost dawn insibu komunità kbira ta’ nies li saru qed jużaw ir-roti sabiex imorru minn post għall-ieħor.

Però x-xemx li qed taħkem lil pajjiżna b’temperaturi li jlaħħqu l-erbgħin grad toffri sfidi mhux żgħar.

Għaldaqstant il-“Bicycling Advocacy Group” ħarġu rapport b’numru ta’ suġġerimenti sabiex jitnaqqsu l-effetti li dan it-tempkapaci jġib miegħu.

Aqra aktar

Is-sħana qed tbiegħed lid-donaturi tad-demm

Fl-aħħar ġimgħat smajna b’aktar appelli biex immorru nagħtu d-demm, appell li żdied wara li s-sħana tas-Sajf qed tbiegħed lin-nies milli jmorru fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Għoti tad-Demm. Minkejja li numru ta’ donaturi qed izommu l-appuntament tagħhom biex isalvaw il-ħajjiet, xorta waħda mhux qed ikun hemm biżejjed donazzjonijiet biex iċ-Ċentru jkun jista’ jlaħħaq mad-domanda.

Spjegalna iktar dwar dan, Tony Micallef miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Għoti tad-Demm.

Aqra aktar

Is-sħana ma tħassarx festi

Il-fatt li fis-Sajf pajjiżna jintlaqat minn sħana kbira mhix xi ħaġa ġdida, madankollu din is-sena bosta nħasdu hekk kif it-temperaturi baqgħu jogħlew tant li jinħassu l-fuq mill-erbgħin grad celcius.  Fil-fatt il-mewġa ta’ sħana li bħalissa qed thedded lill-Ewropa kollha, ġiet  imlaqqma bl-isem ta’ “Luċifru”. 

It-temperaturi estremi qed iħallu bosta effetti madwar l-Ewropa fosthom bil-biża għan-nirien fil-foresti li qed tkompli tikber.  

It-tim ta’ One News żar il-Belt Valletta fejn bħalissa qed tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Duminku.  Wieħed mal-ewwel seta’ jinduna li s-sħana hawnhekk ma ħassritx festi, hekk kif bosta attendew bi ħġarhom għall-briju tal-marċ ta’ fil-għodu.  

Aqra aktar

Kemm suppost kellek brejk jekk ħdimt barra llum? – aqra hawn

Kwarta xogħol u tliet kwarti brejk.

Hekk issostni li għandu jkun il-ħin tax-xogħol fuq barra l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan fl-agħar ħinijiet tax-xemx f’dawn iż-żminijiet fejn it-temperaturi jibdew jilħqu livelli rekord.

Emfasi partikolari ssir għal siti tal-kostruzzjoni fejn li wieħed japplika l-krema protettiva u jilbes xi beritta jaf ma jkunx biżżejjed.

Aqra aktar

Wasal l-aktar jum sħun tas-sena

It-temperatura llum mistennija tilħaq is-37C u tinħass sa 43C. Mal-lejl it-temperatura tinżel 25C. Ta’ min jgħid li aktarx illum se tkun l-iktar ġurnata sħuna minn din il-mewġa ta’ sħana li laqtet il-gżejjer Maltin, hekk kif mewġa ta’ sħana bdiet tersaq lejn iċ-ċentru tal-Mediterran fil-bidu t’Awwissu. Dan skont rapport fuq FirstMalta.

Aqra aktar

Kemm fadlilha din is-sħana qawwija? – aqra hawn

Is-sħana qawwija li qed taffetwana bħalissa mistennija żżid, dan hekk kif għada mistennija tkun l-agħar ġurnata t’Awwissu hekk kif il-massa ta’ arja sħuna li bħalissa tinsab fuq iċ-ċentru tal-Mediterran mistennija tersaq iktar viċin ta’ Malta. Dan skont rapport dettaljat fuq FirstMalta.

L-aħħar previżjonijiet tat-temp qed jindikaw li t-temperatura għada se tilħaq it-38C u minħabba kundizzjonijiet atmosferiċi, li jinkludu l-umdità, t-temperaturi se jinħassu sa’ 42C. Mal-lejl it-temperatura mistennija tinżel għal 25C.

Aqra aktar

Sħana kbira u twieqi magħluqin

“It-tifla spiċċat bl-inhaler.”

Dan kumment minn residenta ddispjaċuta fl-Iklin, li fl-aħħar ġimgħat kienet waħda minn dawk li għamlu kuntatt magħna dwar sitwazzjoni li qed iqisu bħala inaċċettabbli.
Aqra aktar

Send this to a friend