sesswali – Page 2 – One News

“Kien isakkarni f’kamra u jabbuża minni ġurnata sħiħa”

“Il-lejl li ħadni miegħu huwa sfurzani biex ikolli x’naqsam miegħu. Jiena bdejt nibki u meta ra hekk huwa qalli li jista’ jagħmel bija li jrid għax kien xtrani minn għand il-ġenituri tiegħi u li jista’ jużani kemm irid,” qalet żagħżugħa ta’ 19-il sena.

Din iż-żagħżugħa, Muneera Begum, tgħix fl-Indja u qasmet l-esperjenza tagħha li kellha biss tnax-il sena meta l-ġenituri tagħha ġiegħluha tiżżewweġ lil Oman, anzjan ta’ 70 sena biex jagħmlu l-flus. Hija stqarret ma CNN li l-lejl tat-tieġ tagħha kien tortura.

Aqra aktar

Mhux ħatja t’abbuż sesswali fuq tifla

Żewġt aħwa li fl-2008 kienu akkużati li kkorrompew bint wieħed minnhom inħelsu minn kull akkuża wara li l-Qorti ma laqgħatx l-appell tal-Avukat Ġenerali. Il-Qorti għamlet dan għal diversi raġunijiet, fosthom li x-xhieda tal-allegat vittma ma kinitx preċiża.

Aqra aktar

Tfajla Maltija tikser is-skiet wara li kienet abbużata ta’ tmien snin

• NITKELLMU MA’ VITTMA TA’ ABBUŻ SESSWALI
• MUĠUGĦA, IŻDA DETERMINATA LI TAGĦMEL DIFFERENZA

Din il-ġimgħa ħafna segwew u kkummentaw dwar il-ġrajja vera ta’ Kayleigh Haywood. Storja ta’ stupru li l-pulizija ta’ Leicestershire, bl-għajnuna tal-ġenituri ta’ Haywood, għamlu fi produzzjoni qasira bil-għan li jqajmu kuxjenza. Il-ġenituri ta’ Kayleigh, li kellha 15-il sena, qablu li dak li ġara lil binthom ikun irreċtat sabiex iservi ta’ twissija lil tfal u ġenituri. Dawn huma stejjer diffiċli, iżda reali li nsibuhom ukoll fis-soċjetà Maltija. DINAH SEGUNA ltaqgħet ma’ MARIA, tfajla żagħżugħa li ta’ età iżgħar kienet il-vittma ta’ abbuż mill-innoċenza tagħha.

Aqra aktar

Ewropej jemmnu li każijiet ta’ vjolenza domestika huma ġustifikati

Ħafna drabi l-vjolenza domestika tiġri wara bibien magħluqa, xi kultant quddiem għajnejn it-tfal, dak it-tifel jew tifla li żgur m’għandhomx ikunu esposti għal dawn it-tip ta’ xeni. Iżda dwar din it-tip ta’ vjolenza kull persuna għandha opinjoni differenti. Dan ħareġ minn stħarriġ li għamel l-uffiċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea fid-dawl li llum l-Ewropa tfakkar il-vittmi tal-vjolenza domestika bl-għan li toħloq aktar kuxjenza u għarfien.
Aqra aktar

Sess ma’ nisa romol u tfal ta’ 12-il sena…x’se jsir minnu?

Il-Qorti tal-Malawi mistennija tiddeċiedi dwar il-każ ta’ raġel li spiċċa f’baħar ta’ inkwiet wara storja li xandar il-BBC.

Eric Aniva kien arrestat fuq ordni tal-President tal-Malawi f’Ġunju li għadda, wara li qal li jagħmel is-sess b’mod mhux protett ma’ tfal ta’ tnax-il sena, bħala parti minn proċess biex dawn it-tfal isiru nisa.

Huwa jkun imqabbad mill-ġenituri ta’ dawn it-tfal stess.

Però, Aniva żamm mistur il-fatt li għandu l-HIV. Ħafna komunitajiet qed jikkontestaw il-fatt li dan ir-raġel qed ikun arrestat, meta hemm ħafna oħra bħalu u meta din hija drawwa antika ħafna.

Aqra aktar

Send this to a friend