BIL-FILMAT: “Impossibbli li ma tagħmilx sexting fiż-żmien li qed ngħixu” – Sesswologu li jappella għar-responsabbiltà

“Kemm għandi aptitek, ma nistax nieqaf naħseb fuqek”, dan huwa fost il-messaġġi li koppji jibgħatu biex inqanqlu l-aptit sesswali lil xulxin. Iżda mhux biss, jista’ jkun anke b’ritratt senswali jew saħansitra filmat li fih jixhed ix-xewqa li għandha l-persuna għall-oħra.

Filwaqt li messaġġi erotiċi bejn koppji, magħrufa bħala sexting, mhux kunċett ġdid, il-fatt li l-komunikazzjoni saret tinżamm aktar permezz ta’ mezzi online, l-użu tas-sexting, żdied.

ONE news tkellem mas-sesswologu Matthew Bartolo fejn spejgalna li minkejja li sexting hija xi ħaġa normali, miegħu iġib responsabbilità u anke rispett akbar biex ma jinxteridx il-kontenut li jkun fih il-messaġġ.

Aqra aktar

Għalliema akkużata b’atti sesswali ma’ student fuq ajruplan

Eleonor Wilson ta’ 29 sena minn Gloucestershire fl-Ingilterra qed taffaċċja akkużi li pparteċipat f’atti sesswali ma’ student fuq ajruplan. Hi qed tiċħad dawn l-allegazzjonijet u sejħitilhom ‘diżgustanti’.

Il-każ imur lura għall-2015 meta l-akkużata kienet fuq saffra ma’ tal-iskola, fosthom l-istudent li għamel dawn l-allegazzjonijiet.Aqra aktar

“Avventura” sesswali f’ċimiterju swiethom qares

Avventura sesswali bejn raġel ta’ 42 sena u prostitua swiethom qares wara li kienu mmultati €10,000 ewro kull wieħed. Jidher li din l-avventura saret biswit ċimiterju f’Padova.

Wara rapporti u ilmenti minn diversi membri tal-pubbliku, il-Pulzija marru fuq il-post u minnufih żammu lill-koppja responsabbli ta’ atti mhux xierqa fil-pubbliku.

Huma mistennija jitressqu l-Qorti fil-jiem li ġejjin, għalkemm hemm ċans li din id-deċiżjoni tinbidel.

Jinħeles mill-arrest wara li allegatament kellu relazzjoni sesswali ma’ tifla taħt l-età

Raġel ta’ 60 sena nħeles mill-arrest wara li ma nstabx ħati li kkorompa tifla taħt l-età. Dan wara li l-Qorti tal-Appell qalet li l-każ kien preskritt u biddlet is-sentenza ta’ sentejn ħabs li ngħatat lir-raġel f’Jannar li għadda mill-Qorti tal-Maġistrati.

Il-Qorti tal-Appell qalet li filwaqt li temmen li t-tfajla pparteċipat f’atti sesswali mal-akkużat, iżda x-xhieda tagħha kienet vaga. L-Imħalles Consuelo Scerri Herrera qalet li l-vittma ma ppruvatx li kienet taħt l-età għax ma ppreżentatx iċ-ċertifikat tat-twelid fil-Qorti. Il-vittma naqqset ukoll milli tati dettalji ta’ kif seħħew l-inċidenti u qalet li f’ebda ħin ma ntużat il-vjolenza fil-konfront tagħha.Aqra aktar

Jinżamm arrestat il-pulizija mixli bi stupru fuq żewġ membri tal-korp

Inżamm arrestat il-ġuvni li qed jiġi akkużat bi stupru u attentat fuq il-pudur ta’ żewġ membri tal-Korp tal-Pulizija. L-allegat stupru seħħ ġewwa l-bini tal-għassa filwaqt li l-attentat fuq il-pudur seħħ ġewwa vettura tal-Korp.

Kmieni dalgħodu l-ġuvni li ismu ma jistax jixxandar irreżenja wkoll mill-Korp tal-Pulizija.

Minħabba n-natura sensittiva tal-każ, il-Qorti ordnat li isem l-guvni ma jistax jixxandar sabiex tipproteġi l-identita l-vittmi.

Aqra aktar

Ħu ħsieb dawn l-għaxar punti…

Bosta huma s-sinjali li wieħed irid jieħu ħsieb meta jkollu bozza ħamra tixgħel fuq l-addiction tiegħu speċjalment fejn tidħol droga.

L-aktar għaxar sinjali komuni li kapaċi jħeġġu relapse huma dawn:

  1. Ġuħ, rabja, għajja. Huwa tajjeb li wiehed jistrieħ kemm għandu bżonn u jibbilanċja ħajtu bejn divertiment, xogħol u mistrieħ.
  2. Emozzjonijiet. Meta dawn ikunu negattivi kapaċi jgiegħelu lill-bniedem jirrikorri għall-użu tad-droga u jiftakar f’memorji antiki tal-passat ikrah.
  3. Stress. Qatt mhu tajjeb li tkun stressjat; sew jekk int addict u anke jekk le. Tajjeb li titgħallem tgħaraf dan u tgħid ‘se nieqaf ftit mil-ġenn tal-ħajja.’
  4. Kunfidenza żejda. Qatt m’għandek taħseb li wasalt xi mkien jew li għax għandek certu ‘clean time’ tista’ sserraħ moħħok. Żomm lilek innifsek alert mingħajr paniku żejjed.
  5. Ansjetà żejda u dipressjoni. Uġiegħ ta’ kull tip, inkluż nuqqas ta’ saħħa fiżikali tajba twassal ukoll għal vendikazzjoni miegħek innifsek. Żomm il-kolp.
  6. Iżolazzjoni soċjali. Jekk tara li qed taqta’ mill-ħruġ anke dak sempliċi, u tispiċċa dejjem f’kamartek, ma trid tara lil ħadd u ma jinteressak xejn, tkellem.
  7. Sess u relazzjonijiet. Huma ħafna li jissuġġerixxu li fl-ewwel sena tal-irkupru, addict ma jkollux relazzjoni. Dan biex ma jassoċċjax mumenti sesswali mal-użu għax ġeneralment ikunu jmorru ħafna flimkien. Jista’ jkun ukoll li jkollok dik li tissejjaħ cross addiction u flok droga, iddur għas-sess.
  8. Ċelebrazzjonijiet żejda. Jista’ jkun li mument pjaċevoli u ta’ ċelebrazzjoni, speċjalment meta jkun hemm ‘peer pressure’ iġiegħelek tieħu drink ta’ darba għax tgħid ‘u iva dak ma jagħmilli xejn’ u ‘jien m’għandix problema ta’ xorb’…dan jista’ jwasslek xorta waħda għal użu b’mod pulit mingħajr ma tinduna.
  9. Ftaħir dwar użu fil-passat. Ma tridx tinnamra ma’ mumenti ta’ pjaċir li ħadt bid-droga. Ħafna drabi, ix-xewqat u l-memorji jibqgħu jiġru warajk u jħajruk tant li jnessuk it-tbatija li batejt ħabba l-użu.
  10. Postijiet relatati. Evita postijiet marbuta mad-droga, jew fejn hemm droga aċċessibbli. Ftakar li int qatt ma int b’saħħtek aktar minnha, allura EVITA.

F’każ ta’ relapse, jigifieri li taqa’, tkellem mill-ewwel u ċedi…tħallihiex terġa’ taħkmek. Ftakar li din id-darba, il-waqa’ tkun agħar, allura iġbor lilek innifsek mill-ewwel.

 

Send this to a friend