servizzi governattivi – One News

Notifiki

Kważi 700 download tal-mobile app għas-servizzi governattivi f’ġimgħa

Rispons tajjeb ħafna għall-mobile apps u s-siti elettroniċi kompatibbli mal-mobile li tnedew mis-Servizz Pubbliku

Matul il-ġimgħa li għaddiet, minn meta ġew varati aktar mobile apps għas-servizzi governattivi kif ukoll siti elettroniċi governattivi kompatibbli mal-mobile, kien hemm rispons tajjeb ħafna mill-pubbliku għalihom. Fil-fatt, matul is-sebat ijiem li għaddew, kien hemm mijiet ta’ downloads tal-apps il-ġodda u mijiet ta’ hits fis-siti elettroniċi li għadhom kemm tnedew.

Aqra aktar

Implimentati 500 miżura ta’ simplifikazzjoni fi tliet snin

Għat-tielet sena, ġie ppubblikat id-dokument “Mizuri ta’ Simplifikazzjoni 2016” li ta rendikont tal-miżuri li ttieħdu  mill-Ministeri kollha, bil-għan li titnaqqas il-burokrazija.

Dokument li jagħti rendikont tat-twettiq ta’ 123 miżura li komplew jissimplifikaw is-servizzi governattivi tul is-sena 2016. Miżuri li huma fost 500 miżura ta’ simplifikazzjoni li ġew implimentati f’dawn it-tliet snin.

Is-Segretarju Permanenti ewlieni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, Mario Cutajar, qal li minn wegħda elettorali, saret evoluzzjoni sħiħa u għandna servizz pubbliku effiċjenti u aċċessibbli 24/7 .

Cutajar qal li fost il-miżuri ewlenin li ġew implimentati fl-2016 hemm Tnaqqis ta’ skariġġ għal persuni li jridu jiftħu negozju f’Malta permezz ta’ reġistrazzjoni elettronika minflok manwali. Bil-permess meħtieġa jinħarġu fi tliet ġimgħat minflok f’xahrejn kif kien isir qabel.

Tul dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm ukoll it-tnedija ta’ 21 mobile app tas-servizzi governattivi u aktar ċentri ta’ servizz.gov li qed iservu ta’ one stop shop.

Aqra aktar

Send this to a friend