servizz – Page 2 – One News

Notifiki

Żieda ta’ 20 impjieg kuljum tul din il-leġislatura

Statistika ppublikata din il-ġimgħa turi li, sa Awwissu 2016, in-numru ta’ nies jaħdmu full-time tela’ għal 181,605. Dan ifisser li, mill-bidu ta’ din l-amministrazzjoni, kien hemm żieda ta’ 26,193 impjieg full-time. Jiġifieri, fi ftit iktar minn tliet snin, l-impjiegi żdiedu darbtejn iż-żieda f’ħames snin sħaħ.

Din l-osservazzjoni għamilha l-Gvern fi stqarrija. Fl-ewwel snin ta’ din l-amministrazzjoni kuljum żdiedu 20 impjieg full-time. Din hija tliet darbiet ir-rata ta’ ħolqien ta’ xogħol osservata matul l-amministrazzjoni preċedenti.

Taħt din l-amministrazzjoni kienu s-servizzi privati li wrew l-akbar tkabbir. Tispikka żieda ta’ erbat elef u sitt mitt impjieg fis-servizzi amministrattivi, tlett elef u mija fis-servizzi tekniċi u professjonali, elf u disa mija fis-servizzi finanzjarji, u żieda ta’ elf u seba mitt full-timer fl-informazzjoni u l-kommunikazzjoni. Kien hemm ukoll tkabbir ta’ elf u disa mitt impjieg fis-settur tal-bejgħ, elf u disa mitt impjieg fil-lukandi u ristoranti, u tkabbir ta’ tlett elef u ħames mitt impjieg mas-settur tal-gaming u servizzi oħra.

Aqra aktar

SEJĦA URĠENTI għal demm O positive, A positive u A negative

Ir-riserva tad-demm qed titlob l-għajnuna tiegħek b’mod urġenti. L-appell qed isir għal demm ta’ kull tip iżda d-demm O positive, A positive u A negative huma l-aktar baxxi. “Min jista’ jiġi, jiġi llum stess, possibbilment dalgħodu” – Kien dan l-appell tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, appell li juri l-bżonn urġenti biex kull wieħed u waħda minnha jsalva ħajja.

Aqra aktar

45 sentenza ta’ servizz fil-komunità

Is-sena li għaddiet ingħataw 45 sentenza fejn fihom akkużat li nstab ħati b’reat intbagħat jagħmel xogħol fil-komunità minflok intalab li jiskonta sentenza fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Minn dawn is-sentenzi 41 ingħataw mill-Qorti f’Malta u erbgħa mill-Qorti f’Għawdex.

Jispikkaw sentenzi fejn din it-tip ta’ piena ngħatat wara li akkużat ikun ħareġ jew qed jipprova joħroġ minn xi vizzju jew inkella akkużat ma jkollux rekord kriminali u għalkemm irid iħallas ta’ għemilu jkun ta’ ħsara għalih jekk jispiċċa wara l-ħitan għolja ta’ Kordin.

Fost dawn il-każi riċenti li spikkaw kien hemm is-sentenza tal-Maġistrat Joe Mifsud fejn raġel li kkawża l-mewt f’inċident tat-traffiku, għalkemm il-ħtija ma kinetx esklussivament tiegħu, ingħata sentenza ta’ 480 siegħa xogħol fil-komunità minbarra multa. Dawn l-480 huma l-massimu li jista’ jingħata bil-liġi bħala xogħol fil-komunità.

Aqra aktar

Titjib fis-servizz u xiri pubbliku

Is-Servizz u x-Xiri Pubbliku se jkun ferm iktar aċċessibbli minn qabel biex ikomplu jissaħħu t-trasparenza u l-kontabilita.

Qal dan Mario Cutajar, is-Segretarju Permanenti Prinċipali waqt laqgħa informattiva dwar tibdiliet fir-regolamenti tax-xiri bejn il-Gvern u l-privat u l-proċess ta’ tiġdid tas-Servizz Pubbliku.
Aqra aktar

Send this to a friend