Notifiki

BIL-FILMAT: Ftehim għal ġustizzja effettiva

Ftehim bejn il-Korp tal-Pulizija u l-Aġenzija tal-Għajnuna Legali ser iwassal għal koperazzjoni aktar effettiva bejn iż-żewġ entitajiet.  Dan hekk kif jistipola sett ta’ regolamenti sabiex id-drittijiet tal-persuni li jkunu qegħdin jiġu arrestati, interrogati jew miġjuba quddiem il-Qorti jkunu ssalvagwardjati.

Fost l-oħrajn il-ftehim ser iwassal sabiex jiggarantixxi li l-akkużat jingħata minn tal-inqas siegħa ċans qabel ikun mixli quddiem il-Qorti sabiex jitkellem mal-Avukat tal-għajnuna legali tiegħu.  B’hekk in-nuqqas ta’ abilità li l-akkużat ikollu sabiex iħallas avukat tal-għażla tiegħu bl-ebda mod ma  jippreġudikah fil-proċess quddiem il-Qorti.

Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis stqarr kif ir-rappreżentanza legali tal-persuna, irrelevanti mill-mezzi li jkollha huwa massimu legali li huwa rifless permezz ta’ dan il-ftehim.

Aqra aktar

125 ruħ b’rikonoxximent tal-protezzjoni li taw lill-poplu Malti u Għawdxi

125 ruħ foshtom nies fl-Armata u oħrajn li temmew is-servizz ġew rikonoxxuti għax-xogħol u l-ħidma li taw lill-poplu Malti u Għawdxi.

F’ċerimonja tal-okkażjoni, 44 membru tal-Armata ngħataw midalja għal servizz twil u effiċjenti li tingħatha mat-18-il sena servizz, filwaqt li 81-il membru u eks-membru ngħataw rikonoxximent ieħor li jingħata mal-25 sena servizz.

Fid-diskors tiegħu l-Ministru Michael Farrugia qal li mhux faċli li tkun membru ta’ korp iddixxiplinat u tqatta’ snin sħaħ b’imġiba tajba, tkun ubbidjenti, u tasal sal-ġurnata li tieħu mertu tal-imġiba tajba li kellek matul is-servizz.Aqra aktar

X’jaħsbu x-xufiera dwar is-servizz tat-trasport pubbliku?

Ix-xufiera ta’ Malta Public Transport laqgħu lill-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg fl-istabbiliment tagħhom fil-venda ewlenija tal-Belt Valletta, fejn b’mod informali qasmu xi ħsibijiet li għandhom fuq kif wieħed jista’ jkompli jtejjeb l-operat ta’ dan is-servizz.Aqra aktar

Il-qalba tar-raħal se tkun telefonata biss ‘il bogħod għall-anzjani!

It-tuk tuk huwa xena komuni fit-Tajlandja u fi bliet u rħula storiċi madwar l-Ewropa. Issa f’Malta se jibda jintuża wkoll fil-qalba tal-ibliet u l-irħula tagħna. Il-Gvern qed joffri dan is-servizz, magħruf bħala Silver T, lill-anzjani kollha. B’hekk, il-bank, is-suq, jew misraħ ir-raħal huma biss telefonata ‘l bogħod!

Send this to a friend