servizz.gov – One News

Notifiki

Jingħalqu ċ-ċentri kollha ta’ servizz.gov u l-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali b’effett minn nhar it-Tnejn li ġej

B’effett mit-Tnejn 30 ta’ Marzu 2020, it-tmien ċentri ta’ servizz.gov, is-sbatax-il Uffiċċju Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali f’Malta u t-tnejn f’Għawdex, kif ukoll l-Uffiċċju tal-Customer Care tat-Taxxa f’Għawdex ser jingħalqu għall-pubbliku bħala miżura ta’ prekawzjoni kontra l-Covid-19.Aqra aktar

Il-kwalità tas-servizz  

Mill-aħħar li ktibt, u nistqarr li ilu ftit mhux ħażin, servizz.gov għamel numru ta’ kisbiet. Filwaqt li komplejna nkunu fuq quddiem nett fil-proviżjoni ta’ servizz ta’ kwalità liċ-ċittadin, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa dak li twaqqafna għalih, komplejna nkunu qrib iċ-ċittadin biex nifhmu aħjar l-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tiegħu. Aqra aktar

Servizz.gov innominat għall-premju fil-World Summit Awards

Is-sit servizz.gov ġie nnominat għall-premju tal-Aħjar Soluzzjoni Diġitali għall-pajjiżna fil-World Summit Awards.  Din hija inizjattiva globali li tagħżel l-innovazzjonijiet diġitali li l-iktar jħallu impatt posittiv fuq is-soċjetà.  Stqarrija mill-Uffiċju tas-Segretarju Permanenti Prinċipali spjegat kif din in-nominazzjoni issa hija kwalifikata biex tiġi evalwata ma’ l-fuq minn erba’ mitt proġett ieħor minn ġurija speċifika.  Aqra aktar

Aktar servizzi qrib tiegħek

F’dawn l-aħħar ġimgħat warrabt ftit il-kitba biex niffoka fuq il-proviżjoni ta’ aktar servizzi fil-qalba tal-komunità. Ta’ spiss qed insib lili nnifsi nuża l-istess terminoloġija imma fil-verità m’hawnx kliem aktar adatt biex niddiskrivi x’qed nagħmlu bħala Servizz Pubbliku u aġenzija servizz.gov biex inwasslu aktar servizzi għand in-nies u mhux inħallu lin-nies jiġru huma wara s-servizzi governattivi.Aqra aktar

Jekk għadek ma smajtx b’servizz.gov

Kull tant żmien niltaqa’ ma’ persuni li ma jkunux għadhom semgħu b’servizz.gov. Ikolli ngħid li bħala waħda mill-persuni fit-tmexxija ta’ din l-aġenzija, inħossni xi ftit jew wisq iddiżappuntata għaliex ta’ spiss isiru kampanji pubbliċitarji biex nassiguraw li s-servizz jasal għand kulħadd.Aqra aktar

Send this to a friend